PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 13 DOKUMENTACIJA:

Utenos regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Utenos  rajono dvisektorė strategija 2016-2023 m.“ priemonę „Parama ne pelno sektoriaus organizacijų investicijoms į socialinio verslo kūrimą ir plėtrą bei užimtumo skatinimą kaimiškose Utenos rajono vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8).

Kvietimas teikti vietos projektus galioja 2020 m. spalio 14 d. 16.00 val. iki 2020 m. gruodžio 11 d. 15.00 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 13 – spausti ČIA
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – spausti ČIA
1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“ – spausti ČIA
2 priedas „Verslo plano forma“ – spausti ČIA
3 priedas „Jungtinės veiklos sutarties forma“ – spausti ČIA
4 priedas „Socialinio verslo poveikio vertinimo skaičiuoklė“ – spausti ČIA
5 priedas „Vienos įmonės deklaracijos forma“ – spausti ČIA
6 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracijos forma“ – spausti ČIA

PAPILDOMI DOKUMENTAI, NUORODOS Į JUOS:
1. Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių
2. EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS
3. SOCIALINIO VERSLO VYKDYMO PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES GAIRĖS
4. Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės
5. Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas
6. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas
7. Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika
8. Vietos projektų viešinimo taisyklės
9. Projektų vykdytojų, pretenduojančių gauti paramą, pirkimo taisyklės


PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 12 DOKUMENTACIJA:

„Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. balandžio 20 d. 9.00 val. iki 2020 m. birželio 08 d. 16.00 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 12 – spausti ČIA

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – spausti ČIA

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“ – spausti ČIA
2 priedas „Verslo plano forma“ – spausti ČIA
3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“ – spausti ČIA
4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija“ – spausti ČIA

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK)


PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 11 DOKUMENTACIJA:

„Palankių sąlygų sudarymas jaunimui ir jauniems žmonėms kurti verslą ir skatinti užimtumą kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020-04-10 9 val. iki 2020-05-28 16 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 11 – spausti ČIA

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – spausti ČIA

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“ – spausti ČIA
2 priedas „Verslo plano forma“ – spausti ČIA
3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“ – spausti ČIA
4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija“ – spausti ČIA

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK)


PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 10 DOKUMENTACIJA:

„Mokymų, skirtų žinių atnaujinimui ir įgūdžių formavimui, vykdymas, edukacinių programų,  Utenos krašto gamtos ir kultūros savitumo išsaugojimui ir plėtrai, kūrimas bei įgyvendinimas (kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-10)“

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019-10-04 9 val. iki 2019-11-05 16 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 10 – spausti ČIA

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – spausti ČIA

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“ – spausti ČIA

2 priedas „Jungtinės veiklos sutarties forma“ – spausti ČIA


PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 9 DOKUMENTACIJA:

„Sveikatingumo skatinimas bei geresnių galimybių žūklės mėgėjų bei nardytojų veiklai  sudarymas Utenos rajone“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. rugsėjo 16 d. 13.00 val. iki 2019 m. spalio 17 d. 13.00 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 9 – spausti ČIA

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – spausti ČIA

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“ – spausti ČIA

2 priedas „Jungtinės veiklos sutarties forma“ – spausti ČIA


PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 8 DOKUMENTACIJA:

„Palankių sąlygų sudarymas jaunimui ir jauniems žmonėms kurti verslą ir skatinti užimtumą kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. balandžio 16 d. 8.00 val. iki 2019 m. gegužės 17 d. 15.00 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 8 – spausti ČIA

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – spausti ČIA

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“ – spausti ČIA
2 priedas „Verslo plano forma“ – spausti ČIA
3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“ – spausti ČIA
4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija“ – spausti ČIA

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK)


PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 7 DOKUMENTACIJA:

„Parama ne pelno sektoriaus organizacijų investicijoms į socialinio verslo kūrimą ir plėtrą bei užimtumo skatinimą kaimiškose Utenos rajono vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja 2019 m. kovo 13 d. 8.00 val. iki 2019 m. balandžio 15 d. 17.00 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 7 – spausti ČIA

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – spausti ČIA

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“ – spausti ČIA

2 priedas „Verslo plano forma“ – spausti ČIA
3 priedas „Jungtinės veiklos sutarties forma“ – spausti ČIA

4 priedas „Socialinio verslo poveikio vertinimo skaičiuoklė“ – spausti ČIA

5 priedas „Vienos įmonės deklaracija“ – spausti ČIA

6 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija“ – spausti ČIA


PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 6 DOKUMENTACIJA:

„Parama investicijoms į viešosios infrastruktūros  kūrimą bei kultūros  paveldo objektų atnaujinimą ir pritaikymą bendruomenės poreikiams“ (kodas LEADER-19.2- SAVA-5) antrajai veiklos sričiai: „Parama investicijoms į kaimo   kultūros  paveldo objektų atnaujinimą,  kraštovaizdį“ (kodas LEADER-19.2- SAVA -5.2.)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja 2019 m. kovo 12 d. 8.00 val. iki 2019 m. balandžio 15 d. 17.00 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 6 – spausti ČIA

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – spausti ČIA

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“ – spausti ČIA
2 priedas „Jungtinės veiklos sutarties forma“ – spausti ČIA


NEBEGALIOJANTIS PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 5 DOKUMENTACIJA:

„Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja 2018 m. spalio 18 d. 8.00 val. iki 2018 m. gruodžio 13 d. 16.00 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 5 – spausti ČIA

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – spausti ČIA

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“ – spausti ČIA
2 priedas „Verslo plano forma“ – spausti ČIA
3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“ – spausti ČIA
4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija“ – spausti ČIA


NEBEGALIOJANTIS PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 4 DOKUMENTACIJA:

„Palankių sąlygų sudarymas jaunimui ir jauniems žmonėms kurti verslą ir skatinti užimtumą kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. kovo 28 d. 8.00 val. iki 2018 m. gegužės 25 d. 14.00 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 4 – spausti ČIA

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – spausti ČIA

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“ – spausti ČIA
2 priedas „Verslo plano forma“ – spausti ČIA
3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“ – spausti ČIA
4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija“ – spausti ČIA

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK)


NEBEGALIOJANTIS PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 1 DOKUMENTACIJA:

„Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. vasario 8 d. 8.00 val. iki 2018 m. kovo 12 d. 17.00 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 1 – spausti ČIA

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – spausti ČIA

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“ – spausti ČIA
2 priedas „Verslo plano forma“ – spausti ČIA
3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“ – spausti ČIA
4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija“ – spausti ČIA

NEBEGALIOJANTIS PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 2 DOKUMENTACIJA:

„Palankių sąlygų sudarymas jaunimui ir jauniems žmonėms kurti verslą ir skatinti užimtumą kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. vasario 12 d. 8.00 val. iki 2018 m. kovo 14 d. 17.00 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 2 – spausti ČIA

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – spausti ČIA

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“ – spausti ČIA
2 priedas „Verslo plano forma“ – spausti ČIA
3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“ – spausti ČIA
4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija“ – spausti ČIA

NEBEGALIOJANTIS PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 3 DOKUMENTACIJA:

„Mokymų, skirtų žinių atnaujinimui ir įgūdžių formavimui, vykdymas, edukacinių programų, Utenos krašto gamtos ir kultūros savitumo išsaugojimui ir plėtrai, kūrimas bei įgyvendinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-10)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. vasario 19 d. 8.00 val. iki 2018 m. kovo 20 d. 17.00 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 3 – spausti ČIA

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – spausti ČIA

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“ – spausti ČIA
2 priedas „Jungtinės veiklos sutartis“ – spausti ČIA