PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 12 DOKUMENTACIJA:

„Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. balandžio 20 d. 9.00 val. iki 2020 m. birželio 08 d. 16.00 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 12 – spausti ČIA

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – spausti ČIA

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“ – spausti ČIA
2 priedas „Verslo plano forma“ – spausti ČIA
3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“ – spausti ČIA
4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija“ – spausti ČIA

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK)


PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 11 DOKUMENTACIJA:

„Palankių sąlygų sudarymas jaunimui ir jauniems žmonėms kurti verslą ir skatinti užimtumą kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020-04-10 9 val. iki 2020-05-28 16 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 11 – spausti ČIA

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – spausti ČIA

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“ – spausti ČIA
2 priedas „Verslo plano forma“ – spausti ČIA
3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“ – spausti ČIA
4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija“ – spausti ČIA

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK)


PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 10 DOKUMENTACIJA:

„Mokymų, skirtų žinių atnaujinimui ir įgūdžių formavimui, vykdymas, edukacinių programų,  Utenos krašto gamtos ir kultūros savitumo išsaugojimui ir plėtrai, kūrimas bei įgyvendinimas (kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-10)“

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019-10-04 9 val. iki 2019-11-05 16 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 10 – spausti ČIA

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – spausti ČIA

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“ – spausti ČIA

2 priedas „Jungtinės veiklos sutarties forma“ – spausti ČIA


PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 9 DOKUMENTACIJA:

„Sveikatingumo skatinimas bei geresnių galimybių žūklės mėgėjų bei nardytojų veiklai  sudarymas Utenos rajone“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. rugsėjo 16 d. 13.00 val. iki 2019 m. spalio 17 d. 13.00 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 9 – spausti ČIA

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – spausti ČIA

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“ – spausti ČIA

2 priedas „Jungtinės veiklos sutarties forma“ – spausti ČIA


PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 8 DOKUMENTACIJA:

„Palankių sąlygų sudarymas jaunimui ir jauniems žmonėms kurti verslą ir skatinti užimtumą kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. balandžio 16 d. 8.00 val. iki 2019 m. gegužės 17 d. 15.00 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 8 – spausti ČIA

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – spausti ČIA

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“ – spausti ČIA
2 priedas „Verslo plano forma“ – spausti ČIA
3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“ – spausti ČIA
4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija“ – spausti ČIA

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK)


PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 7 DOKUMENTACIJA:

„Parama ne pelno sektoriaus organizacijų investicijoms į socialinio verslo kūrimą ir plėtrą bei užimtumo skatinimą kaimiškose Utenos rajono vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja 2019 m. kovo 13 d. 8.00 val. iki 2019 m. balandžio 15 d. 17.00 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 7 – spausti ČIA

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – spausti ČIA

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“ – spausti ČIA

2 priedas „Verslo plano forma“ – spausti ČIA
3 priedas „Jungtinės veiklos sutarties forma“ – spausti ČIA

4 priedas „Socialinio verslo poveikio vertinimo skaičiuoklė“ – spausti ČIA

5 priedas „Vienos įmonės deklaracija“ – spausti ČIA

6 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija“ – spausti ČIA


PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 6 DOKUMENTACIJA:

„Parama investicijoms į viešosios infrastruktūros  kūrimą bei kultūros  paveldo objektų atnaujinimą ir pritaikymą bendruomenės poreikiams“ (kodas LEADER-19.2- SAVA-5) antrajai veiklos sričiai: „Parama investicijoms į kaimo   kultūros  paveldo objektų atnaujinimą,  kraštovaizdį“ (kodas LEADER-19.2- SAVA -5.2.)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja 2019 m. kovo 12 d. 8.00 val. iki 2019 m. balandžio 15 d. 17.00 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 6 – spausti ČIA

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – spausti ČIA

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“ – spausti ČIA
2 priedas „Jungtinės veiklos sutarties forma“ – spausti ČIA


NEBEGALIOJANTIS PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 5 DOKUMENTACIJA:

„Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja 2018 m. spalio 18 d. 8.00 val. iki 2018 m. gruodžio 13 d. 16.00 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 5 – spausti ČIA

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – spausti ČIA

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“ – spausti ČIA
2 priedas „Verslo plano forma“ – spausti ČIA
3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“ – spausti ČIA
4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija“ – spausti ČIA


NEBEGALIOJANTIS PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 4 DOKUMENTACIJA:

„Palankių sąlygų sudarymas jaunimui ir jauniems žmonėms kurti verslą ir skatinti užimtumą kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. kovo 28 d. 8.00 val. iki 2018 m. gegužės 25 d. 14.00 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 4 – spausti ČIA

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – spausti ČIA

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“ – spausti ČIA
2 priedas „Verslo plano forma“ – spausti ČIA
3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“ – spausti ČIA
4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija“ – spausti ČIA

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK)


NEBEGALIOJANTIS PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 1 DOKUMENTACIJA:

„Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. vasario 8 d. 8.00 val. iki 2018 m. kovo 12 d. 17.00 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 1 – spausti ČIA

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – spausti ČIA

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“ – spausti ČIA
2 priedas „Verslo plano forma“ – spausti ČIA
3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“ – spausti ČIA
4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija“ – spausti ČIA

NEBEGALIOJANTIS PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 2 DOKUMENTACIJA:

„Palankių sąlygų sudarymas jaunimui ir jauniems žmonėms kurti verslą ir skatinti užimtumą kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. vasario 12 d. 8.00 val. iki 2018 m. kovo 14 d. 17.00 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 2 – spausti ČIA

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – spausti ČIA

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“ – spausti ČIA
2 priedas „Verslo plano forma“ – spausti ČIA
3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“ – spausti ČIA
4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija“ – spausti ČIA

NEBEGALIOJANTIS PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 3 DOKUMENTACIJA:

„Mokymų, skirtų žinių atnaujinimui ir įgūdžių formavimui, vykdymas, edukacinių programų, Utenos krašto gamtos ir kultūros savitumo išsaugojimui ir plėtrai, kūrimas bei įgyvendinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-10)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. vasario 19 d. 8.00 val. iki 2018 m. kovo 20 d. 17.00 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 3 – spausti ČIA

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – spausti ČIA

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“ – spausti ČIA
2 priedas „Jungtinės veiklos sutartis“ – spausti ČIA