NEBEGALIOJANTIS PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 5 DOKUMENTACIJA:

„Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja 2018 m. spalio 18 d. 8.00 val. iki 2018 m. gruodžio 13 d. 16.00 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 5 – spausti ČIA

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – spausti ČIA

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“ – spausti ČIA
2 priedas „Verslo plano forma“ – spausti ČIA
3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“ – spausti ČIA
4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija“ – spausti ČIA


NEBEGALIOJANTIS PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 4 DOKUMENTACIJA:

„Palankių sąlygų sudarymas jaunimui ir jauniems žmonėms kurti verslą ir skatinti užimtumą kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. kovo 28 d. 8.00 val. iki 2018 m. gegužės 25 d. 14.00 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 1 – spausti ČIA

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – spausti ČIA

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“ – spausti ČIA
2 priedas „Verslo plano forma“ – spausti ČIA
3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“ – spausti ČIA
4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija“ – spausti ČIA

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK)


NEBEGALIOJANTIS PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 1 DOKUMENTACIJA:

„Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. vasario 8 d. 8.00 val. iki 2018 m. kovo 12 d. 17.00 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 1 – spausti ČIA

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – spausti ČIA

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“ – spausti ČIA
2 priedas „Verslo plano forma“ – spausti ČIA
3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“ – spausti ČIA
4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija“ – spausti ČIA

NEBEGALIOJANTIS PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 2 DOKUMENTACIJA:

„Palankių sąlygų sudarymas jaunimui ir jauniems žmonėms kurti verslą ir skatinti užimtumą kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. vasario 12 d. 8.00 val. iki 2018 m. kovo 14 d. 17.00 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 1 – spausti ČIA

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – spausti ČIA

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“ – spausti ČIA
2 priedas „Verslo plano forma“ – spausti ČIA
3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“ – spausti ČIA
4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija“ – spausti ČIA

NEBEGALIOJANTIS PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 3 DOKUMENTACIJA:

„Mokymų, skirtų žinių atnaujinimui ir įgūdžių formavimui, vykdymas, edukacinių programų, Utenos krašto gamtos ir kultūros savitumo išsaugojimui ir plėtrai, kūrimas bei įgyvendinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-10)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. vasario 19 d. 8.00 val. iki 2018 m. kovo 20 d. 17.00 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 1 – spausti ČIA

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – spausti ČIA

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“ – spausti ČIA
2 priedas „Jungtinės veiklos sutartis“ – spausti ČIA