STARS ACADEMY

Tarptautinis projektas „Žvaigždžių akademija (Dark Sky International – Argo Navis – Follow the Stars)“

Projekto tikslas – tarptautinės vertės grandinės kūrimas DARK SKY turizmo srityje, stiprinant tarpsektorinį bendradarbiavimą, lengvinant darbo vietų kūrimą Utenos regione.

Projektas skirtas partnerių iš keturių šalių vietos veiklos grupių „Menter Môn“ (Velsas, JK), Utenos regiono vietos veiklos grupė (Lietuva), Großglockner/Mölltal - Oberdrautal (Austrija), Western Harju Partnership (Estija) savanoriškai santalkai, kur partneriai veikdami partnerystės principu, siekia sukurti naują ir padidinti sukuriamą pridėtinę vertę.
Projektu Žvaigždžių akademija ( Dark Sky International – Argo Navis – Follow the Stars) siekiama padėti įveikti iššūkius su kuriais dažniausiai susiduria vietos verslininkai, amatininkai, vietos bendruomenės visose projekto partnerių šalyse – bendradarbiavimo stoka, konkurencingo produkto gamybos plėtojimas, naujų rinkų produkcijai ir paslaugų plėtrai paieška.
Įgyvendintos projekto veiklos sukurs tarptautinės vertės grandinę turizmo srityje, sustiprins tarpsektorinį ir tarptautinį bendradarbiavimą, lengvins darbo vietų kūrimą kiekvieno partnerio atstovaujamame regione. O tai yra ypatingai svarbu įveikiant pasaulinės pandemijos pasekmes.
Kurdami turizmo paslaugų paketą „Žvaigždžių akademija“ partneriai bendraus tarpusavyje (studijų vizituos dalyvaus ir kiekvienas su savo vietoje veikiančiais kaimo plėtros subjektais, siekdami padidinti ekonominį turizmo veiklos efektyvumą, dalysis žiniomis, supažindins vieni kitus su naudojamomis technologijomis. Projekto tikslinė grupė - projekto partnerių vietos bendruomenė (verslo, vietos valdžios ir NVO sektorius) patirianti socialinę atskirtį dėl netolygios regionų plėtros projekto partnerių šalyse.
Projektas prisidės prie regionų, kuriuose veikia partnerių vietos veiklos grupės, ekonominės struktūros ir potencialo.

Projekto koordinatorius asociacija „Menter Môn“ (Velsas, JK)

Projekto partneris asociacija  Utenos regiono vietos veiklos grupė (Lietuva)

Projekto partneris asociacija  Großglockner/Mölltal - Oberdrautal (Austrija)

Projekto partneris asociacija Western Harju Partnership (Estija)

Paramos suma – 67 996,00 Eur

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020 m. rugsėjo mėn.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. spalio mėn.

Projekto Nr. 44TT-KU-20-1-01812-PR001

Viešinimo plakatas: spausti ČIA

Projekto partnerių bendra veikla iki formalios partnerystės sutarties pasirašymo 2020-05-12:

 1. Projekto idėją generuoti 2018 metais pradėjo Velso organizacija „Menter Môn“ ir Utenos regiono vietos veiklos grupė. Projekto partneriai organizacijos „Menter Môn“ (Velsas, JK) susidomėjo Utenos regiono vietos veiklos grupės įgyvendinama strategija ir bendradarbiavimo projekto idėja „Mėlynųjų piliakalnių žemė“ („Blue Mounds Land“ ) pristatyta  Utenos regiono vietos veiklos grupės tarptautiniame renginyje LINC 2018, kuris vyko Suomijoje 2018m. birželio 12-14 dienomis. (Nuoroda: https://www.utenosvvg.lt/2018/06/25/tarptautine-konferencija-linc-2018/)

 2. Po šio tarptautinio renginio Utenos regiono vvg sulaukė laiškų iš Velso su pageidavimu apsilankyti Lietuvoje ir vietoje susipažinti su Utenos regionu ir Utenos regiono vietos veiklos grupės įgyvendinamais projektais bei VPS gyvai. 2018 m. spalio 22-24 dienomis Utenos regiono vietos veiklos grupę aplankė pelno nesiekiančios socialinės organizacijos „Menter Môn“ (Velsas, JK)  atstovai, kurių tikslas buvo susipažinti su Utenos regiono vietos veiklos grupės įgyvendinama vietos plėtros strategija, vietos projektais ir aptarti tarptautinio bendradarbiavimo galimybes. (Nuoroda: https://www.utenosvvg.lt/2018/10/26/utenos-regiono-vvg-aplanke-delegacija-is-velso/)

 3. Tarptautinio projekto rengimo galimybė buvo pristatyta Utenos regiono vietos veiklos grupės ataskaitiniame susirinkime 2019 m. vasario 21 d. https://www.utenosvvg.lt/wp-content/uploads/2019/02/2018_URVVG.pdf Susirinkimo dalyviai pažymėjo, kad būtų labai naudinga daugiau sužinoti apie gerosios praktikos projektų pavyzdžius Velse, o tarptautinio bendradarbiavimo projektas tam labai pasitarnautų, nes Utenos rajono gyventojams labai reikia pasitikėjimo savo jėgomis bei pažangios praktikos sėkmingų pavyzdžių. Buvo parengta apraiška dėl paramos lėšų gavimo Techninės paramos tarptautinio bendradarbiavimo projektui inicijuoti. Projektas buvo patvirtintas ir 2019- 09-20/26 buvo įgyvendintos pagrindinės veiklos tarptautinio bendradarbiavimo projektui tarp Lietuvos ir Velso įgyvendinimui pasirengti. Velso partneriai pasiūlė, kad tikslinga į projekto partnerius pasikviesti Austrijos vietos veiklos grupę Großglockner/Mölltal - Oberdrautal. (Nuoroda: https://www.utenosvvg.lt/2019/06/06/5899/)

 4. Projekto veiklos jau su trimis partneriais buvo aptartos 2019-12- 3/6 d., Karintijos regione Austrijoje. Tame susitikime buvo užmegzti nauji ryšiai su Estijos vietos veiklos grupių atstovais. (Nuoroda: https://www.utenosvvg.lt/2019/12/09/6837/)

 5. Estijos vietos veiklos grupė Western Harju Partnership pareiškė norą tapti projekto partneriu. Kilus pasaulinei pandemijai projekto rengimo darbai nenutrūko. Buvo bendraujama interneto ir kitų informacinių technologijų pagalba ir parengtas šis tarptautinio bendradarbiavimo projektas. (Nuoroda: https://www.utenosvvg.lt/2020/05/15/estai/)

Tarptautinė konferencija

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje konferencijoje, kurią organizuoja projekto „Žvaigždžių akademija (Dark Sky International – Argo Navis – Follow the Stars)“ koordinatorius asociacija „Menter Môn“ (Velsas, JK).

Konferencijos data: 2021 m. spalio 4-5 d.

Konferencijos laikas:
spalio 4 d. 15:00-23:00*
spalio 5 d. 15:00-22:00*
*laikas gali nežymiai keistis

Pranešimų temos:
* klimato kaita
* turizmas
* astronomija
* biologinė įvairovė
* šviesos tarša
* moterys kosmose
* inžinerija

Pranešėjai:

Jerry Bostick – NASA (JAV)
Prof. Chris Lintott – Oksfordo universitetas (JK)
Prof. Liz Bentley – Karališkosios meteorologijos draugijos vadovė (JK)
Katie King - Kembridžo universitetas (JK)
Allan Trow – Dark Sky Wales (JK)
Dani Robertson – Snoudonijos nacionalinis parkas (JK)
Dr. John Barantine – Tarptautinė tamsaus dangaus asociacija (JAV)
Portia Jones – kelionių žurnalistė, tinklaraštininkė
Vladimir Goman – Liaudies observatorijos savininkas (Estija)
Saulius Lovčikas – Vilniaus universitetas (Lietuva)
Dylan Parry Evans – Astrofotografas (JK)
Dafydd Wyn Morgan – Kambrijos kalnų iniciatyva (JK)

Registracija el. paštu: utenosvvg@gmail.com

ŽVAIGŽDŽIŲ AKADEMIJOS STARTAS – TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA

Utenos regiono vietos veiklos grupė įgyvendindama tarptautinį projektą „Žvaigždžių akademija (Dark Sky International – Argo Navis – Follow the Stars)“ 2021 m. spalio 4-5 dienomis organizavo nuotolinius renginius su projekto koordinatoriumi iš Velso „Menter Mon“ bei projekto partneriais: iš Austrijos asociacija Großglockner/Mölltal – Oberdrautal, iš Estijos asociacija Western Harju Partnership.

Dviejų dienų nuotoliniuose renginiuose dalyvavo įvairūs pranešėjai iš Lietuvos, Velso, Austrijos, Estijos, Jungtinių valstijų, kurie skaitė pranešimus apie poveikį kosmoso tyrimams ateityje; biologinę įvairovę; astroturizmą; Lietuvos dangų; astrofotografiją; NASA patirtį; Liaudies observatoriją Estijoje; virtualus planetariumą; šviesos taršą; klimato kaitą; astronomijos pažangą.

Džiaugiamės, kad nuotoliniuose renginiuose turėjo galimybę sudalyvauti daugiau nei 40 įvairių bendruomenių atstovų iš Utenos rajono bei susipažinti su kitų šalių patirtimi.

Utenos RVVG informacija
Modesto Gadliausko nuotraukos

Uteniškio fotografo Marijaus Kaukėno nuotraukos

Photos by photographer from Utena Marijus Kaukėnas

 

Short video about Utena region LAG local activities of the project „Stars academy“

 

Projekto koordinatoriaus „Menter Môn“ (Velsas, JK) organizuotas nuotolinis renginys apie tamsaus dangaus panaudojimą verslui

 

ARGO NAVIS – FOLLOW THE STARS – LEADER TRANSNATIONAL PROJECT

 

During a LINC conference in Finland in 2018 (purpose being to interact with other EU countries and to promote transnational cooperation) Menter Mon and representatives from the Anglesey Local Action Group met representatives from Lithuania and Austria which led to exchange visits to both countries.  Two staff members and two businesses from Anglesey visited Lithuania in 2018 and two staff members one from Môn and one from Gwynedd visited Austria in 2019, with both Lithuania and Austria visiting Anglesey and Gwynedd in 2019.

Also, in 2019 during a project visit to Austria we met the Estonia delegation and were pleased to welcome a new partner to our Argo Navis project.

During these important visits, an understanding grew as to the level of development in each area and in certain sectors and the opportunity to learn from each other was clear.  It was decided to visit each area with Menter Mon being the lead body with a view to develop a project linked to Dark Sky and the opportunities that would bring each area.

It became clear that all areas have similar issues:

 • Loss of young people
 • Decline in tourism due to climate change,
 • A need to look at new emerging markets,
 • Rurality and challenging terrain

Each area therefore focused on the area they wished to explore and develop:

Lithuania is focused on developing:

 • Cottage industries in food and craft
 • Community development initiatives with a focus on young people
 • Creating and marketing a cluster route of businesses and natural attractions with a view to packaging and selling experiences to visitors

Austria is focused on initiatives which help tackle:

 • Climate change and tourism
 • Inward investment (infrastructure)
 • Retaining young people via project in science and digital technology

What all four areas have in common is the need to develop, enhance and add value to their USB and naturally they are all globally connected by Dark Sky.

Anglesey and Gwynedd have piloted Dark Sky initiatives and its proven to be successful in both areas, however there is a further need to develop and pilot additional activities which enhance and add value to what each area can offer.  

A Joint Project between Wales (Anglesey and Gwynedd), Lithuania, Austria, and Estonia

Themed around Dark Skies, climate change, digital, science, tourism, business, was approved in September 2020.

It was agreed that a commitment to working to this theme will enable all areas to deliver to their own strengths via different activities but contributing to the overall theme of Dark Sky.  This will enable all partners to learn and share from a variety of different activity which delivers positive benefits to all regions.

The pilot will deliver the following:

 • All areas will arrange an awareness raising session into Dark Sky and light pollution,
 • All areas will set up a Dark Sky Academy

Anglesey will look at initiatives to work with local businesses to develop their knowledge of Dark Sky, the natural environment and how they can use this to increase business.  Also, to provide a calendar of event which will actively encourage visitors to visit inland ‘Dark Sky’ areas and will work with a cluster of businesses/social enterprises in the South West of the island (Newborough etc) and the North East Holyhead to Moelfre. (linked to the Wales Way) Anglesey’s Dark Sky Academy will work with groups of young people to learn and to spread knowledge and information to others about the importance of Dark Sky and ways that climate change can be mitigated.

Gwynedd will work with Anglesey on joint promotion and learning involving local businesses and schools.  Some work has already been done with billboards of planets being displayed in some communities, working with Snowdonia National Park on awareness raising and digital solutions within farming. This experience will allow for further initiatives within the farming, virtual reality, and food sectors, especially cheese production all linked to Dark Sky.  Gwynedd will also encourage businesses already working on a Slow Holiday pilot to engage with the project and add value to what they already offer by using Dark Sky as a tool for marketing produce.  

Austria will work with its young people to engage with science and will look to build a number (TBC) of telescopes which will be Web enabled.  When in place, these can be scheduled via a website to take an astronomical picture by members of the public and contribute to using Dark Sky as a way of encouraging tourism in this Austrian region. Austria will also Link to inward investment by trying to leverage interaction with potential industry/commercial partners who may benefit from dark sky (optical sector etc.)

Lithuania does have its own Observatory, however its very educational as it is owned by the University in Vilnius.  Utenos LAG will therefore look to Showcase and promote the Dark Sky by using their historic mounds to encourage communities to arrange “Stargazing Festivals” involving local food and craft producers – sharing on live social media and encouraging tourism growth linked to Dark Sky promotion

North Western Estonia will deliver many activities linked to science, young people, local culture Dark Sky tourism promotion and food marketing.

AIMS:

The project aims to deliver the following Strategic Objectives:

SOI – securing greater economic value for local operators linked to the coast path – by joint marketing and signposting – by linking Dark Sky initiatives to the coast and its environmental and historical attractions to the opportunities for economic growth for inland areas in all partner areas,

SO2 – Develop new and more business opportunities for local people via diversification – add value to weather related activities like skiing to Star Gazing festivals and events add value to weather related activities like skiing to Star Gazing festivals and events,

SO3 – Engender greater participation and exploitation of new and existing heritage and tourism markets in central island areas – by linking to and creating high quality Dark Sky interpretation which can benefits all sectors from B&B to food and activities,

SO4 – Generate greater participation in off season tourism markets by new and existing businesses working in conjunction with a community of interest – by creating good seasonal Dark Sky content and targeting the correct demographic for encouraging visits out of season to areas of historical and environmental significance.

SO5 – Increase engagement with and participation by and benefit to tourism businesses by adding value to existing digital applications and the creation of new – by introducing new digital technologies e.g public telescopes linked to Webcams,

SO8 – To ensure all partner languages are heard and seen in the community and workplace – by producing multilingual content for this project and encouraging the community to make use of these languages in everyday dealings with locals and visitors to the area,

SO9 – Increase the opportunities for start-up entrepreneurship and added value local supply and processing dynamics in the food and craft sectors – by sharing and learning from all partners,

SO10 – Drive up the artisan food agenda, linking particularly to adding value to primary produce and speciality foods targeted at working with women entrepreneurs and working with a socially excluded cohort – within the food and emerging markets sector,

SO11 – Drive forth the development of products which add value to partners economies by diversifying product ranges under the Dark Sky agenda and provide reach into extended markets,

SO12 – Provide employment opportunities for high achieving young people in their home county – by offering remote working linked to digital applications of Dark Sky.