Projektas  „Utenos regione išsaugoto gamtos ir sukurto kultūros vertybių paveldo lankomumo ir žinomumo didinimas“

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 20142020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“.

Trumpas projekto aprašymas:

Utenos regionas priskiriamas prie prioritetinių Lietuvos turizmo plėtros regionų, nes regione yra gausu turistinių išteklių ir yra galimybės plėtoti  darnųjį ir kultūrinį turizmą išsaugant natūralią gamtinę ir kultūrinę aplinką. Unikalūs Utenos regiono gamtiniai ištekliai  nustelbia  gausų ir nemažiau unikalų kultūrinį potencialą, kuris nėra pakankamai viešinamas ir todėl tik maža dalimi prisideda prie turizmo įvaizdžio formavimo ir turistų pritraukimo.

Projekto „Utenos regione išsaugotų gamtos ir sukurtų kultūros vertybių paveldo lankomumo ir žinomumo didinimas“ tikslas: naudojant e- rinkodaros priemones didinti Utenos regiono lankomumą ir žinomumą bei gerinti jo kaip prioritetinio turizmo regiono įvaizdį per kultūros  paveldo objektus: tradicines šventes, amatus, šiuolaikinį meną, urbanistikos paveldo objektus.

Įgyvendinant projektą bus sukurtos ir  naudojamos aštuonios e- rinkodaros priemonės: interneto svetainė, optimizavimo paieškos sistemos (SEO), reklamos paieškos sistemos (SEA), rinkodara socialiniuose tinkluose (SMM), video reklama internete, mobilioji rinkodara, reklama elektroniniu paštu, turinio rinkodara .

Sukurtų e. rinkodaros priemonių pagalba bus padidintas Utenos regiono kultūros paveldo objektų žinomumas  bei siekiama  pritraukti kuo daugiau turistų į Utenos regioną. Įgyvendinta projekto veikla sukurs papildomą naudą ir prisidės prie  Utenos krašto kultūrinės, socialinės ir ekonominės situacijos gerinimo.

Projekto rezultatus,  kaip pridėtinę vertę, bus galima naudoti stiprinant visuomenės kultūrinę tapatybę išsaugojant ir aktualizuojant kultūros paveldą, pritaikyti jį visuomenės ugdymo, jos kultūrinės tapatybės stiprinimo, socialiniams poreikiams ir verslo plėtrai.

Bendra projekto vertė – 95 667,10 Eur

Paramos suma – 81 317,04 Eur

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2016-07-27

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2018-07-26

Projekto svetainė: http://utenago.lt