Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija:
Socialinės įtraukties ir kaimo ekonomikos skatinimas plėtojant turizmą Utenos rajone
2024-2028 m.

1 351 120 EUR

PRIEMONĖ: Ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas plėtojant turizmą Utenos rajone

Tikslas: Vietos verslo pradžiai ir/ ar tolesnei plėtrai iniciatyvų, kuriančių pridėtinę vertę turizmo plėtros srityje bei didinančių užimtumą Utenos rajono kaimo vietovėse, skatinimas ir rėmimas.

414,000.00 EUR (6 projektai po 69,000.00 EUR; intensyvumas 65%)

PRIEMONĖ: Socialinio verslumo ir atsakomybės didinimas kuriant ir plėtojant socialinį verslą Utenos rajone

Tikslas: Socialinio verslo kaip svarbaus ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo, galimybių mažinti socialinę nelygybę bei atskirtį saviraiškos, ugdymo priemonių pritaikymas praktikoje.

201,798.00 EUR (3 projektai po 67,266.00 EUR; intensyvumas 95%)

PRIEMONĖ: Kaimo ekonomikos įvairinimas, didinant viešųjų paslaugų prieinamumą

Tikslas: Ekonominės veiklos kūrimas ir plėtra (įskaitant gamybą, prekybą, paslaugų teikimą, profesinę veiklą), kurią vykdant siekiama gauti pajamų.

305,100.00 EUR (6 projektai po 50,850.00 EUR; intensyvumas 95%)

PRIEMONĖ: Skaitmeninių gebėjimų ugdymas ir tinklų kūrimas tarp Utenos rajono kaimiškųjų seniūnijų

Tikslas: Skatinti bendradarbiavimą, žinių bazės kūrimą, edukacinių programų, orientuotų į Utenos krašto gamtos ir kultūros savitumo išsaugojimą, sudarymą.

119,000.00 EUR (5 projektai po 23,800.00 EUR; intensyvumas 90 %)

PRIEMONĖ: Potencialių  pareiškėjų ir projektų vykdytojų mokymai

Tikslas: Skatinti mokymosi visą gyvenimą procesą, pritaikant įgytas žinias praktikoje.

40,998.00 EUR (5 projektai po 8,199.60 EUR; intensyvumas 90%)

Strategijos dokumentas

2023-12-06

Plačiau