Utenos regiono vietos veiklos grupės visuotinis susirinkimas

 

 

Visus Utenos regiono vietos veiklos grupės narius maloniai kviečiame 2024 m. balandžio 16 d. 15 val. į Utenos regiono vietos veiklos grupės visuotinį susirinkimą – suvažiavimą, kuris įvyks 2024 m. balandžio 16 d. 15 val. adresu: Taikos g. 6, Utena.
Preliminari visuotinio susirinkimo ( suvažiavimo) darbotvarkė:
1. Utenos regiono VVG veiklos ataskaita už 2023 m.
2. Utenos regiono VVG finansinė ir revizoriaus ataskaita už 2023 m.
3. Einamieji klausimai:
3.1. Dėl Vietos plėtros strategijos “Utenos rajono dvisektorė strategija 2016 – 2023 m.” keitimo.
3.2. Dėl dokumentacijos planuojamiems Vietos projektų kvietimams tvirtinimo ir kvietimų grafiko sudarymo.
3.3. Dėl „Sumanių kaimų“ priemonės įgyvendinimo.
3.4. Dėl LR Žemės ūkio ministerijos planų kitame finansavimo laikotarpyje stambinti vietos veiklos grupes.
3.5. Kiti klausimai.

Apie Utenos regiono vietos veiklos grupę

UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ yra pelno nesiekianti organizacija, veikianti kaip juridinis asmuo kaimo vietovėje socialinėje, švietimo, mokslo, kultūros sporto ir kitose panašiose srityse ir viešai teikianti šių sričių paslaugas kaimo visuomenės nariams. Visa organizacijos veikla yra skirta pagrindiniams tikslams įgyvendinti.

Steigimo sutartis pasirašyta 2008 metų gruodžio 22 dieną vykusiame steigiamajame Utenos regiono vietos veiklos grupės suvažiavime. Utenos regiono vietos veiklos grupė registruota Juridinių asmenų registre 2009 metų sausio 20 dieną. Teisinė forma – asociacija. Utenos regiono vietos veiklos grupės steigėjai yra keturi: Alina Plistkova, Kęstutis Udras, Mindaugas Kuodis, Jolita Umbrasienė.

Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybą sudaro 15 narių Iš viso Utenos regiono vietos veiklos grupėje yra 37 nariai.

VVG misija

Utenos regiono VVG – šiuolaikiška organizacija teikianti kokybiškas konsultavimo  paslaugas, aktyvinanti bendruomenes bei skatinanti verslumą Utenos krašte.

Utenoje atidaryta pirmoji Lietuvoje virtualios realybės kino salė

Interaktyvus Virtualios Realybės filmas ,,Nepažįstamoji“, tai šiuolaikines VR ir 360 laipsnių filmavimo technologijas bei programavimą į koliažinį poetinį turinį infiltruojantis filmas apie Lietuvoje gyvenusią žinomą rusų kilmės dailininkę, vieną iš Miuncheno ekspresionistinės tapybos menininkų grupės ,,Mėlynasis Raitelis“ įkūrėjų M. Verviokiną (1860 – 1938). Filmo kūrėjai atsisako įprastos linijinės biografinės istorijos ir vietoj to žiūrovą perkelia į neišbaigtus ir fragmentiškus ,,Nepažįstamosios“ prisiminimus bei suteikia žiūrovui laisvę pačiam po juos pasivaikščioti. Nelyg erdvėlaikio siužetiniuose kambariuose žiūrovas pats kurs savo istorijos koliažą ir gali laisvai judėti tiek trimis mums žinomais išmatavimais, tiek ketvirtuoju – laiku. Utenos rajone nufilmuoti gyvenimo fragmentai, kelios aktorės vaidinančios tą patį personažą bei pačios M. Veriovkinos poetiniai tekstai filme sukuria savotišką atminties koliažo diskusiją – kas vyksta mūsų atmintyje? Ką esame linkę apie save prisiminti? Ar įmanoma šias nuotrupas surinkti į vieną visumą? Šių klausimų mozaikoje žiūrovas tampa detektyvu iš detalių, daiktų, prisiminimų ir tekstų besistengiantis surinkti sau artimą žinomos dailininkės paveikslą.

Filmo pagrindu tampa 1910 m. M. Veriovkinos grįžimas į Vyžuonėlių dvarą Utenos rajone, kuriame dailininkė praleido savo vaikystę. Čia, grįždama į vaikystės dvarą, ji suvokia grįžusi ne viena… Žiūrovo pasirinkimo valioje esanti M. Veriovkina keliauja po savo pačios prisiminimus, skirtingus savęs atspindžius, įvykius, skirtingus laikmečius, kurie ilgainiui ima kurti dualistinį, sunkiai apibrėžiamą ir apibendrinimą dramatiškos ir gilios asmenybės paveikslą. Šis ,,Nepažįstamosios“ portretas mums kalba ir apie mus pačius – sunkiai apibrėžiamus, apibendrinamus ir nesugebančius savo prisiminimų detalių apjungti į linijinę istoriją. Ar žmogaus gyvenimas gali tapti paprasčiausiu naratyvu?

Literatūriniu filmo pagrindu tampa M. Veriovkinos ,,Laiškai Nepažįstamajam“, laiškai mylimajam A. Jevlenskiui bei tėvui V. Veriovkinui.

Projektas filmuotas unikalia kino lygio 360° turinio fiksavimo technika, kurią sukūrė ,,Gluk Media“ kartu su susikertančių medijų klasteriu ,,Nebula“. Išskirtinė technologinė platforma leido įgyvendinti ir iki šiol neįmanomais buvusius planus – tokius kaip 360° kameros skrydis dronu ar plaukimas valtimi.

Scenarijaus autorius ir režisierius Žilvinas Vingelis, dailininkė Dovilė Gecaitė, kompozitorius Mykolas Natalevičius, postprodukcija ,,Gluk Media“, prodiuseris Darius Vizbaras. Filme vaidina žinomi Lietuvos aktoriai Vilma Raubaitė, Paulina Simutytė, Aleksas Kazanavičius, Ramūnas Cicėnas ir Erika Račkytė.

Kviečiame išgyventi virtualios realybės pasakojimą ir pajusti Utenos krašto dvasią!

Filmo peržiūros vyksta Utenos regiono vietos veiklos grupės patalpose (Taikos g. 6, Utena.) prieš tai registruojantis el. paštu: utenosvvg@gmail.com

Projektą finansavo: Lietuvos verslo paramos agentūra
Projekto įdėjos iniciatorius: Utenos regiono vietos veiklos grupė
Projekto partneris: Utenos rajono savivaldybė
Filmo kūrybinė ir techninė grupė: virtualios realybės lyderiai Baltijos šalyse UAB Gluk media ir vizualinių eksperimentų teatras VšĮ Kosmos theatre
Projektą viešina: UAB Verslo tyrimų agentūra
Projekto polapis: http://aplink.utenago.lt/
Facebook: Aplink Uteną

Filmas apie Utenos ežerus "Kur vanduo ir žmonės kuria gyvenimą"