Projektas „Vietos plėtros strategijos Utenos rajonui parengimas 2023-2027 metams“


Projekto tikslas: išanalizavus vietos poreikius, ekonominę-socialinę situaciją, parengti strategiją.

Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija:
Socialinės įtraukties ir kaimo ekonomikos skatinimas plėtojant turizmą Utenos rajone
2024-2028 m.

1 351 120 EUR

Identifikuoti poreikiai rengiant strategiją:

  • Skatinti verslų kūrimąsi Utenos rajone.

  • Skatinti Utenos rajono kaimo gyventojų ir kaimo bendruomenių verslo iniciatyvas.

  • Didinti Utenos rajono kaimo gyventojų verslumą ir socialinę įtrauktį.

  • Moderniai ir tausiai naudoti gamtos ir kultūros išteklius, užtikrinant ir išlaikant patrauklias gyvenimo sąlygas Utenos rajone.

  • Skatinti Utenos rajono kaimo ekonomiką didinant viešųjų paslaugų prieinamumą.

  • Mokymų pagalba aktyvinti VVG teritorijos gyventojus įsitraukti į vietos bendruomenių veiklas

VIETOS PROJEKTAMS IŠ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS BIUDŽETO SKIRTA: 1,080,896.00 EUR

PRIEMONĖ: Ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas plėtojant turizmą Utenos rajone

Tikslas: Vietos verslo pradžiai ir/ ar tolesnei plėtrai iniciatyvų, kuriančių pridėtinę vertę turizmo plėtros srityje bei didinančių užimtumą Utenos rajono kaimo vietovėse, skatinimas ir rėmimas.

414,000.00 EUR (6 projektai po 69,000.00 EUR; intensyvumas 65%)

PRIEMONĖ: Socialinio verslumo ir atsakomybės didinimas kuriant ir plėtojant socialinį verslą Utenos rajone

Tikslas: Socialinio verslo kaip svarbaus ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo, galimybių mažinti socialinę nelygybę bei atskirtį saviraiškos, ugdymo priemonių pritaikymas praktikoje.

201,798.00 EUR (3 projektai po 67,266.00 EUR; intensyvumas 95%)

PRIEMONĖ: Kaimo ekonomikos įvairinimas, didinant viešųjų paslaugų prieinamumą

Tikslas: Ekonominės veiklos kūrimas ir plėtra (įskaitant gamybą, prekybą, paslaugų teikimą, profesinę veiklą), kurią vykdant siekiama gauti pajamų.

305,100.00 EUR (6 projektai po 50,850.00 EUR; intensyvumas 95%)

PRIEMONĖ: Skaitmeninių gebėjimų ugdymas ir tinklų kūrimas tarp Utenos rajono kaimiškųjų seniūnijų

Tikslas: Skatinti bendradarbiavimą, žinių bazės kūrimą, edukacinių programų, orientuotų į Utenos krašto gamtos ir kultūros savitumo išsaugojimą, sudarymą.

119,000.00 EUR (5 projektai po 23,800.00 EUR; intensyvumas 90 %)

PRIEMONĖ: Potencialių  pareiškėjų ir projektų vykdytojų mokymai

Tikslas: Skatinti mokymosi visą gyvenimą procesą, pritaikant įgytas žinias praktikoje.

40,998.00 EUR (5 projektai po 8,199.60 EUR; intensyvumas 90%)

Nuo 2004 metų tai jau ketvirtoji vietos plėtros strategija, kurią rengia ir įgyvendins Utenos regiono vietos veiklos grupė

Pirmoji (STRATEGIJA 2004-2006 m.) 508 817 Lt.

Antroji (STRATEGIJA 2007-2013 m.) 7 000 000 Lt.

Trečioji (STRATEGIJA 2016-2023 m.) 2 270 596 EUR

Ketvirtoji (STRATEGIJA 2023-2027 m.) 1 351 120 EUR

Rengiant strategiją numatyti šie etapai:

Aktyvinimo renginiai skirtingose Utenos rajono seniūnijose.

Susitikimai su ne pelno sektoriaus atstovais Utenos rajono seniūnijose.

Susitikimai su verslo atstovais Utenos rajono seniūnijose.

Anketos parengimas, anketavimas ir rezultatų analizė.

Strategijos rengimo 3 darbo grupės pagal seniūnijas (po 3 seniūnijas) Menų kamaroje Taikos g. 6, Utena.

Parengtosios strategijos pristatymo Utenos rajono seniūnijose susitikimai.

Taip pat yra suplanuoti šie mokymai:

Mokymai, skirti VVG nariams mobilizuoti VPS rengimui, susidedantys iš komandinio darbo 4 val. bei VVG veiklos efektyvumo įsivertinimo 4 val. su moderatoriumi.

Mokymai žaliosios pertvarkos temomis VVG nariams, susidedantys iš žaliosios pertvarkos temos 4 val. bei socialinio verslo susieto su erdvių puoselėjimu ir transformacijomis tema 4 val. su moderatoriumi.

AKTYVINIMO RENGINIAI UTENOS RAJONO SENIŪNIJOSE:

Sudeikių seniūnija

Aukštaičių g. 12, Sudeikiai

Sausio 16 d. 13 val.

Kuktiškių seniūnija

Aukštaičių g. 1, Kuktiškės

Sausio 20 d. 17:30 val.

Daugailių seniūnija

Didžioji g. 48, Daugailiai

Sausio 25 d. 11 val.

Saldutiškio seniūnija

Laisvės a. 2, Saldutiškis

Sausio 17 d. 15 val.

Užpalių seniūnija

Pilies g. 14, Užpaliai (Biblioteka)

Sausio 23 d. 17 val.

Utenos seniūnija (kaimiškoji)

J. Asminavičiaus 16, Biliakiemis

Sausio 26 d. 17 val.

Tauragnų seniūnija

 A. Musteikio g. 29, Tauragnai

Sausio 18 d. 14 val.

Vyžuonų seniūnija

Šilo g. 6, Vyžuonos

Sausio 24 d. 15 val.

Leliūnų seniūnija

Kauno g. 29, Leliūnai

Vasario 1 d. 17 val.

STRATEGIJOS RENGIMAS DARBO GRUPĖSE

Darbo grupėse metu seniūnijoms buvo pristatyti dalyvaujančių seniūnijų SSGG analizės rezultatai, taip pat pristatytos būsimos vietos plėtros strategijos priemonės. Darbo grupės dalyviai taip pat turėjo dvi užduotis: pirmoji – savo seniūnijai parengti projekto koncepciją tam tikroms vietos plėtros strategijos priemonėms; antroji – parengti projekto koncepciją, kuri apjungtų visas tris dalyvaujančias seniūnijas.

Strategijos rengimas darbo grupėse Saldutiškio, Tauragnų, Kuktiškių seniūnijoms

Strategijos rengimas darbo grupėse Užpalių, Vyžuonų, Leliūnų seniūnijoms

Strategijos rengimas darbo grupėse Daugailių, Sudeikių, Utenos seniūnijoms

DVIEJŲ DIENŲ „ŽALIOSIOS PERTVARKOS“ MOKYMAI

Renginio vieta, data ir laikas:

2023 m. balandžio 12 d. 12:00-16:00 val. (Taikos g. 6, Utena)

2023 m. balandžio 13 d. 10:00-14:00 val. (Taikos g. 6, Utena)

Lektorė: doc. dr. Jekaterina Lavrinec

DARBOTVARKĖ (2023 m. balandžio 12 d.):

11.30 – 12.00 Dalyvių registracija, Kava
12.00 – 12.30 Žalioji pertvarka, naujasis urbanizmas, erdvių naudotojai, lokalus žinojimas ir tvarumas
12.30 – 13.30 Žmogiškas mastelis, vaikštoma vietovė ir jungčių želdinimas
13.30 – 15.00 Mentalinių žemėlapių ir emocinių žemėlapių metodas: kaip duomenų rinkimą apie erdvių naudojimą paversti įtraukia veikla, kuri padeda gerinti aplinką ir išjudina naujas idėjas
15.00 – 15.45 Žaliasis paveldas, pažinimo formatai ir kt.
15.45 – 16.00 Mokymų apibendrinimas

DARBOTVARKĖ (2023 m. balandžio 13 d.):

09.30 – 10.00 Dalyvių registracija, Kava
10.00 – 11.00 Gyvybingų erdvių formavimas ir darnaus judumo skatinimas: kūrybinės taktikos ir prototipų kūrimas; kultūrinės ir socialinės inovacijos
11.00 – 12.00 Tarpusavio pagalbos ir dalijimosi tinklai: kaip jie veikia? Atvejų apžvalga.
12.00 – 13.00 Pakartotinį naudojimą skatinančios iniciatyvos: atvejų apžvalga.
13.00 – 13.45 Diskusija su dalyviais apie vietines dalijimąsi ir pakartotinį naudojimą skatinančias inciatyvas ir žaliosios pertvarkos principų diegimą
13.45 – 14.00 Mokymų apibendrinimas

 

Parengtosios strategijos pristatymo Utenos rajono seniūnijose renginiai

2023 m. balandžio mėn. Utenos rajono seniūnijose buvo pristatoma Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija „Socialinės įtraukties ir kaimo ekonomikos skatinimas plėtojant turizmą Utenos rajone 2024 – 2028 m.“, taip pat vyko konsultacijos dėl rezultatų rodiklių ir mentalinio žemėlapio rengimas.

2023 m. lapkričio mėn. Utenos rajono seniūnijoms buvo pristatoma patvirtinta Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija „Socialinės įtraukties ir kaimo ekonomikos skatinimas plėtojant turizmą Utenos rajone 2024 – 2028 m.“.