2016 metai

2016-12-07 Viešinimo ir aktyvinimo renginys – forumas „Utenos rajono bendruomenių forumas“. Forumo metu buvo pristatyta Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016 – 2023 m.“, galimybės ir sąlygos paramai gauti, diskutuojama apie pirmąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas.

Informacija apie renginį čia.


2016-10-04 Susitikimas su Utenos rajono ūkininkais. Susitikimo metu ūkininkams buvo pristatyta Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016 – 2023 m.“ prioritetai ir priemonės, remiamos veiklos, galimybės ir sąlygos paramai gauti.

Informacija apie renginį čia.


2016-09-20 Konferencija „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016 – 2023 m.“ pristatymas. Konferencijos tikslas buvo supažindinti socialinius ekonominius partnerius bei potencialius pareiškėjus su patvirtinta Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016 – 2023 m.“. Bendruomenių atstovai pristatė bendruomeninio verslo idėjas potencialiems partneriams, savivaldybės atstovams.

Informacija apie renginį čia.


2016-07-16 XII Rytų Aukštaitijos bendruomenių sąskrydis „Mano kraštas“, kurio metu buvo pristatyta patvirtinta Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016 – 2023 m.“, dalinami lankstinukai su VPS viešinančia informacija.

Informacija apie renginį čia.