2023

2023.06.20-22 Partnerių iš Neringos vizitas Utenos krašte. Informacija apie renginį čia.

 

 

2023.05.26 Utenos regiono VVG suvažiavimo (visuotinis susirinkimas) posėdis. Informacija apie renginį čia.

 

 

 

2023.04.25 Utenos regiono VVG suvažiavimo (visuotinis susirinkimas) posėdis. Informacija apie renginį čia.

 

 

 

2023.04.17-24 Susitikimai su Utenos seniūnijos gyventojais dėl naujo laikotarpio vietos plėtros strategijos. Informacija apie renginį čia.

 

 

2023.04.12-13 Mokymai "Žalioji pertvarka". Informacija apie renginį čia.

 

 

 

 

2023.03.30 Mokymai "Meta Ads pradedantiesiems: sukurkite pirmąją "Facebook" ir "Instagram" reklaminę kompaniją. Informacija apie renginį čia.

 

 

 

2023.03.28 Strategijos rengimas darbo grupėse Daugailių, Sudeikių, Utenos seniūnijoms. Informacija apie renginį čia.

 

 

2023.03.23 Renginys "Turiu socialinį verslą:bendradarbiavimo ir tinklaveikos galia". Informacija apie renginį čia.

 

 

 

2023.03.22 Strategijos rengimas darbo grupėse Užpalių, Vyžuonų, Leliūnų seniūnijoms. Informacija apie renginį čia.

 

 

2023.03.20 Strategijos rengimas darbo grupėse Saldutiškio, Tauragnų, Kuktiškių seniūnijoms. Informacija apie renginį čia.

 

2023.03.05-11 Komandiruotė į Velsą . Veiksmas iš tarptautinio projekto "Žvaigždžių akademija". Informacija apie renginį čia.

 

 

2023.02.15 Mokymai "ATEIK IR IŠMOK parengti kiekvienam prieinamą informaciją!" Informacija apie renginį čia.

 

2023.02.09 Tarptautinė bendradarbiavimo konferencija, Vilnius. Informacija apie renginį čia.

2023.02.07 Nuotoliniai mokymai "Antreprenerystė-kas tai?". Informacija apie renginį čia.

2023.02.01 Nuotolinis Tomo Vasiliausko seminaras "Viešieji pirkimai: 2023 m. pasikeitimai". Informacija apie renginį čia.

2023.02.01 Aktyvinimo renginiai skirtingose Utenos rajono seniūnijose. Veiksmas Leliūnų sen. Informacija apie renginį čia.

2023.01.26 Aktyvinimo renginiai skirtingose Utenos rajono seniūnijose. Veiksmas Utenos sen. Informacija apie renginį čia.

2023.01.25 Aktyvinimo renginiai skirtingose Utenos rajono seniūnijose. Veiksmas Daugailių sen. Informacija apie renginį čia.

2023.01.24 Aktyvinimo renginiai skirtingose Utenos rajono seniūnijose. Veiksmas Vyžuonų sen. Informacija apie renginį čia.

2023.01.23 Aktyvinimo renginiai skirtingose Utenos rajono seniūnijose. Veiksmas Užpalių sen. Informacija apie renginį čia.

2023.01.20 Aktyvinimo renginiai skirtingose Utenos rajono seniūnijose. Veiksmas Kuktiškių sen. Informacija apie renginį čia.

2023.01.18 Aktyvinimo renginiai skirtingose Utenos rajono seniūnijose. Veiksmas Tauragnų sen. Informacija apie renginį čia.

2023.01.17 Aktyvinimo renginiai skirtingose Utenos rajono seniūnijose. Veiksmas Saldutiškio sen. Informacija apie renginį čia.

2023.01.16 Aktyvinimo renginiai skirtingose Utenos rajono seniūnijose. Veiksmas Sudeikių sen. Informacija apie renginį čia.

2022

2022.11.11 Renginys „Molėtų rajono VVG "Keisdamiesi keičiame" Konferencija“. Informacija apie renginį čia.

2022.11.10 Seminaras „Asmeninis ir verslo atsparumas: perspektyvos ir nauji iššūkiai po COVID-19“. Informacija apie renginį čia.

2022.10.26 Utenos regiono VVG valdybos posėdis. Informacija apie renginį čia.

2022.10.12 Seminaras "Inovacinių veiklų paraiškos rengimo metodai". Informacija apie renginį čia.

2022.09.19-23 Studijų vizitas „Žvaigždžių akademija (Dark Sky International – Argo Navis – Follow the Stars)“. Informacija apie renginį čia

 

 

2022.09.07 Seminaras „UTENA 2022. Žaliasis kursas, energetinė nepriklausomybė ir geopolitiniai iššūkiai regiono verslui ir savivaldai“. Informacija apie renginį čia.

2022.08.11 Renginys "Kurkime ateitį šiandien: ambicijų kūrimo Lietuvai sesija". Informacija apie renginį čia.

2022.08.09 Vietos projektų atrankos posėdis. Informacija apie renginį čia.

2022.07.29-30 Metinė LŽRVVGT konferencija. Informacija apie renginį čia.

2022.06.15 Nuotolinis seminaras „Tu esi galimybė: sumanaus kaimo plano rengimas“. Informacija apie renginį čia.

2022.05.31 Nuotolinis seminaras „Jaunimo įtraukimas ir lyderystės skatinimas kaimo bendruomeninėje veikloje“. Informacija apie renginį čia.

2022.05.27 Seminaras „GovTech dirbtuvės inovatyviam Utenos miestui“. Informacija apie renginį čia

2022.05.12 Seminaras „Viešųjų pirkimų aktualijos ir naujovės bendruomeninėms organizacijoms“. Informacija apie renginį čia.

2022.05.09 Mokymai "Emocinio intelekto valdymas - no stress in VPS". Informacija apie renginį čia.

2022.04.28 Konferencija – forumas - Verslumo kodas Aukštaitijoje. Informacija apie renginį čia.

2022.04.26 Utenos regiono VVG suvažiavimas (visuotinio susirinkimo) posėdis. Informacija apie renginį čia.

2022.04.26 Utenos regiono VVG valdybos posėdis. Informacija apie renginį čia.

2022.03.24 Mokymai "Iššūkis bendruomenėms: kaip sukurti kitaip?". Informacija apie renginį čia.

2022.02.28 Nuotolinis seminaras „Nuo sumanaus prie startuoliško regiono: iššūkiai ir galimybės vietinėje ekosistemoje“. Informacija apie renginį čia

2022.02.10 Nuotolinis renginys „Socialinės investicijos: kas skatina verslus veikti?“. Informacija apie renginį čia

2022.02.03 Nuotoliniai mokymai „Socialinių lyderių pusryčiai: įtraukus planavimas“. Informacija apie renginį čia.

2022.01.28 Utenos regiono VVG valdybos posėdis. Informacija apie renginį čia.

2022.01.17 Seminaras „Viešasis kalbėjimas ir oratorystė“. Informacija apie renginį čia.

2017

2016

2016-12-07 Viešinimo ir aktyvinimo renginys – forumas „Utenos rajono bendruomenių forumas“. Forumo metu buvo pristatyta Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016 – 2023 m.“, galimybės ir sąlygos paramai gauti, diskutuojama apie pirmąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas.

Informacija apie renginį čia.

2016-07-16 XII Rytų Aukštaitijos bendruomenių sąskrydis „Mano kraštas“, kurio metu buvo pristatyta patvirtinta Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016 – 2023 m.“, dalinami lankstinukai su VPS viešinančia informacija.

Informacija apie renginį čia.

2016-10-04 Susitikimas su Utenos rajono ūkininkais. Susitikimo metu ūkininkams buvo pristatyta Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016 – 2023 m.“ prioritetai ir priemonės, remiamos veiklos, galimybės ir sąlygos paramai gauti.

Informacija apie renginį čia.

2016-09-20 Konferencija „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016 – 2023 m.“ pristatymas. Konferencijos tikslas buvo supažindinti socialinius ekonominius partnerius bei potencialius pareiškėjus su patvirtinta Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016 – 2023 m.“. Bendruomenių atstovai pristatė bendruomeninio verslo idėjas potencialiems partneriams, savivaldybės atstovams.

Informacija apie renginį čia.