UTENOS REGIONO VVG SUVAŽIAVIMAS (VISUOTINIO SUSIRINKIMO) POSĖDIS

Utenos regiono vietos veiklos grupė (toliau – URVVG) š.m. gegužės 26 d. 15.00 val., adresu Taikos g. 6 , Utena organizuoja visuotinį URVVG narių susirinkimą. Darbotvarkė

Kilus klausimams kreiptis: el.paštu utenosvvg@gmail.com arba tel. nr. +370 677 99127