ĮVYKO UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Š.m. balandžio 25 d. įvyko Utenos regiono vietos veiklos grupės (URVVG) visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas vyko gyvai Menų kamaroje (Taikos g. 6 Utena).
Džiaugiamės narių noru susitikti gyvai ir aktyviu dalyvavimu!

URVVG administracija pristatė URVVG veiklos ir finansines ataskaitas už praėjusius 2022 metus. Susirinkimas vieningai patvirtino dokumentus. Taip pat buvo tvirtinama šiuo metu įgyvendinamos vietos plėtros strategijos „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016 – 2023“ pakeitimai ir būsimų kvietimų dokumentacija. Aptarti klausimai dėl URVVG veiklos tobulinimo ir patalpų pagal panaudą esama situacija.