Projektas: „Aktyvaus ir sveiko  gyvenimo būdo  skatinimas gerinant vaikų ir paauglių sveikatą Utenos regione“ (NR. 08.4.2-ESFA-K-629-02-0013)

Projekto poreikis - Rengiant Utenos rajono dvisektorę (kaimo plėtros ir žuvininkystės bei akvakultūros) vietos plėtros strategiją 2015- 2016 metais ir nustatant Utenos regiono plėtros poreikius buvo atliktas gyventojų anketavimas, susitikta su kaimo gyventojais visose devyniose Utenos rajono kaimo seniūnijose, atlikti fokus grupių interviu. Kaimo plėtros srityje antru pagal svarbumą buvo identifikuotas poreikis - Sveikatos apsaugos sektoriaus veiklos gerinimas. Kadangi Utenos regionas yra pripažintas ir kaip žvejybos (vidaus vandenyse) ir akvakultūros regionas buvo atliktas ir šio sektoriaus teritorijos plėtros poreikių nustatymas. Iš keturių svarbiausių identifikuotų poreikių vienas - Sveikatingumo skatinimas bei priemonės vandens turizmo veikloms plėtoti - susietas su aktyvaus laisvalaikio praleidimo, aktyvaus gyvenimo būdo ir sveikatinimo veiklomis.

Problema: Nuo 2016 metų pradėjus įgyvendinti parengtąją Dvisektorę Utenos rajono vietos plėtros strategiją išryškėjo strategijoje identifikuota problema: meno programų ir projektų, skirtų būtent vaikams ir paaugliams sveikatinti, sveikam gyvenimo būdui bei laisvalaikio užimtumui skatinti, psichikos sveikatai gerinti trūkumas Utenos regiono kaimiškoje teritorijoje.

Projekto tikslas – Utenos regiono vaikų ir paauglių sveikatos gerinimas, organizuojant aktyvų ir sveiką laisvalaikį, siekiant  jiems sudaryti sąlygas ir ugdant gebėjimus kultūringai ir įdomiai praleisti laisvalaikį.

Projekto uždaviniai:

 Nr. 1. : Visose Utenos rajono kaimiškose seniūnijose bus surengti trys ciklai renginių, skirtų aktyviam gyvenimo būdui formuoti. Tai:

  • devyneri sportiniai renginiai, žalingus įpročių mažinimui (besaikio sėdėjimo prie kompiuterių, išmaniųjų televizorių, telefonų)
  • devyneri prevencijos renginiai skirti aktyviai savojo krašto pažintinei veiklai - aplankant Utenos rajono kaimiškųjų seniūnijų gamtos ir kultūros paveldo objektus,
  • devyneri renginiai skirti mokytis judriųjų žaidimų Žygeivių slėnyje.

 Nr. 2.  : Bus vykdomos projekto veiklos tikslinės grupės vaikus ir jaunimą iki 18 metų iš Utenos rajono kaimiškųjų seniūnijų atsivežant į renginius, kurie bus vykdomi pareiškėjui teisiniais pagrindais priklausančiose ir projekto veikloms pritaikytose patalpose, esančiose adresu Taikos g. 6, Utena.  Seniūnijų savaičių metu siekiant skatinti sveikatinimą per kūrybiškumą ir bendradarbiavimą visų Utenos rajono kaimiškųjų seniūnijų vaikams ir jaunimui iki 18 metų bus surengti keturių krypčių renginiai. Tai

  • Renginiai „Sveikas maistas - pagrindinis sveikatos šaltinis“ projekto tikslinės grupės dalyvių supažindinimo su sveiku maistu bei jo ruošimo procesu
  • Renginiai „Laisvalaikis - kūrybai“ rankdarbių iš ekologiškų medžiagų gamyba,
  • skirtingų seniūnijų vaikų ir jaunimo varžytuvių
  • projekto metu sukurtų darbų parodų rengimu bei pristatymu.

Projekto tikslinė grupė - 288 unikalūs dalyviai, kurių gyvenamoji vieta yra Utenos rajono kaimiškosios seniūnijos.

Pridėtine projekto vertė:

  1. Sudarytos sąlygos padėti išvengti socialinių problemų aštrėjimo Utenos regione, mažinant vaikų ir paauglių gyvenančių Utenos regione socialinę atskirtį.
  2. Bendradarbiavimo stiprinimas su Utenos rajono savivaldybe ir jos švietimo įstaigomis.
  3. Visuomenės saugumo stiprinimas, skurdo mažinimas bei vaikų ir jaunimo pilietinis, tautinis ir patriotinis ugdymas Utenos regione.

Projekto biudžetas (EUR):

60.008,63 - Investicijos iš ES ir LR biudžeto

3.158,35 - Utenos rajono savivaldybės lėšos

Iš viso: 63.166,98