SAVANORYSTĖ

Jaunimo savanorišką tarnyba (JST) - tai intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai vidutiniškai 40 val./ mėnesį savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje organizacijoje, kartą per mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos paskirtu mentoriumi(e), mokosi įveikti sunkumus.

Savanoriai, kurie įgyvendina daugiau nei 3 mėnesius tarnybos, įgyja JST Pažymėjimą – dokumentą, patvirtinantį tarnybos metu įgytus ar sustiprintus įgūdžius. Tačiau tik 6 mėn. (ne mažiau nei 35 val./mėn.) nenutrūkstama tarnyba suteikia 0,25 stojamojo balo pripažinimą stojant į pirmosios pakopos studijas.

 

KĄ DARYTI JEI NORIU TAPTI SAVANORIU?

Registracija dalyvauti Jaunimo savanoriškoje tarnyboje skelbiama šiuo adresu: https://jst.jrd.lt/newCandidate

KĄ DARYTI, JEI ATSTOVAUJU PRIIMANČIĄ ORGANIZACIJĄ IR MES NORIME ĮGYVENDINTI JAUNIMO SAVANORIŠKĄ TARNYBĄ?

Priimančioms organizacijoms – tai proga tapti akredituota savanorius priimančia organizacija, t.y. vieta, kurioje gali savanoriauti jaunas žmogus. Organizacija įsipareigoja savanoriui sudaryti 40 val. per mėnesį savanoriškos veiklos planą (grafiką), kuris atitiktų savanorio kompetencijas ir būtų prasmingas tiek savanoriui, tiek pačiai organizacijai. Kuratorius įsipareigoja apmokyti jauną žmogų, ugdyti ir palaikyti tarnybos metu, aptarti veiklas ir sunkumus kartą per dvi savaites. Priimanti organizacija gauna savanorių pagalbą ir ilgalaikį įsipareigojimą, mainais suteikdama kokybišką veiklą ir atitinkamą palaikymą savanoriams.

Kaip tapti akredituota Priimančia organizacija? Skaityti čia: https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/po-akreditacija

TRUMPALAIKĖ SAVANORYSTĖ

Vadovaujantis 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688, LR švietimo ir mokslo ministerijos bendrojo ugdymo departamento 2007-08-21 raštu Nr. SR-12-05-69 ,,Dėl mokinių socialinės veiklos“  mokyklose yra parengti socialinės -pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašai. Socialinės pilietinės veiklos tikslas – skatinti mokinių socialinį solidarumą, pilietinį tautinį aktyvumą per visuomenei, mokyklos bendruomenei, pačiam mokiniui naudingą veiklą. 5-10 klasių mokiniai per metus turi atlikti ne mažiau nei 10 valandų socialinės pilietinės veiklos.

TEISINĖ INFORMACIJA

Savanorystės įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.314C413DE28C

2022 m. duomenimis Utenos rajono savivaldybėje yra šios akredituotos įstaigos, galinčios priimti savanorius:

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka

Adresas: Maironio g. 12, Utena, tel. +370 389 61606, interneto svetainė: http://www.uvb.lt/lt/biblioteka/kontaktai

Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras

Adresas: Aukštaičių g. 22, Sudeikiai, Sudeikių sen., Utenos r., tel. +370 389 34332, interneto svetainė: http://www.sudeikiai.utena.lm.lt

Kirdeikių biblioteka

Adresas: Silvestro Gimžausko g. 13, Kirdeikiųk., Saldutiškio sen., Utenos r., tel. +370 389 43626

Utenos moterų centras

Adresas:  J. Basanavičiaus g. 49a-222, Utena, Tel. +370 610 24983, el. p. utenos.mc@gmail.com

Utenos Rotary klubas

Adresas:  Maironio g. 2, Utena, Tel. +370 698 8879

Utenos seniūnijos bendruomenė

Adresas: Jono Asminavičiaus g. 16, Biliakiemio k., Utenos sen., Utenos r. Tel. +370 641 22483, Facebook paskyra: https://www.facebook.com/Utenos-seni%C5%ABnijos-bendruomen%C4%97-103684401305119