Vardas ir pavardė Atstovaujama institucija Atstovavimo pagrindas Atstovaujamas sektorius
1 Falmira Sinicienė Valdybos narė Pilietinės visuomenės/Vaikutėnų krašto bendruomenė 184289914
2 Judita Musteikytė Valdybos narė Verslo/ Fizinis asmuo-ūkininkė
3 Jolita Bučelienė Valdybos narė Pilietinės visuomenės/ Vyžuoniškių bendrija „Vyžuona“ 184264875
4 Vida Juškienė Valdybos narė Pilietinės visuomenės/Bendruomenė „Užpalėnų krivūlė“ 300110389
5 Irena Juotkienė Valdybos pirm. Pilietinės visuomenės/Kuktiškių moterų klubas „Kuksa“ 302769922
6 Gerda Kvaselienė Valdybos narė Pilietinės visuomenės/ Pakalnių moterų užimtumo centras 300563667
7 Edita Šileikytė Valdybos narė Utenos kolegijos Alumni klubas 302529667
8 Loreta Cigelskienė Valdybos narė Verslo/ Fizinis asmuo – ūkininkė
9 Virgilijus Gaižauskas Valdybos narys Valdžios/Utenos rajono savivaldybė 188710442
10 Mindaugas Kinderis Valdybos narys Verslo/ fizinis asmuo – ūkininkas
11 Artūras Merkys Valdybos narys Verslo/ UAB „Giedrupė“ 302315439
12 Marius Leipus Valdybos narys Verslo/ Fizinis asmuo – verslininkas
13 Aistis Kukutis Valdybos narys Valdžios/Utenos rajono savivaldybė 188710442
14 Bronius Šliogeris Valdybos narys Valdžios/Utenos rajono savivaldybė 188710442
15 Jolita Umbrasienė Pirmininkė Pilietinės visuomenės/Utenos regiono bendruomenės fondas 184268215
16 Donatas Račinskas Narys/Revizorius Pilietinės visuomenės/Utenos seniūnijos bendruomenė 300070635
17 Genė Adomėnienė Narė Pilietinės visuomenės/Pačkėnų krašto bendruomenė 184287482
18 Nerijus Malinauskas Narys Pilietinės visuomenės/ Daugailių bendruomenė 184292853
19 Miglė Gaučienė Narė Pilietinės visuomenės/Vyžuonėlių kaimo bendruomenė 300660365
20 Egidijus Bukys Narys Verslo/Fizinis asmuo- ūkininkas
21 Gintautas Petravičius Narys Verslo/ Fizinis asmuo- ūkininkas
22 Odeta Bražėnienė Narė Verslo/Fizinis asmuo- verslininkė
23 Elena Straižienė Narė Verslo/ Fizinis asmuo- ūkininkė
24 Zita Zofija Maigienė Narė Pilietinės visuomenės/Utenos moterų veiklos centras 193497889
25 Ignas Baltakis Narys Pilietinės visuomenės/Tauragnų krašto bendruomenė 184291947
26 Julijona Bulovienė Narė Pilietinės visuomenės/Utenos moterų veiklos centras 193497889
27 Povilas Stumbrys Narys Verslo/ Fizinis asmuo-verslininkas
28 Nijolė Petrusevičienė Narė Verslo/ Fizinis asmuo- ūkininkė
29 Eugenijus Keraminas Narys Verslo/Fizinis asmuo- ūkininkas
30 Aurimas Jakštonis Valdybos Narys Pilietinės visuomenės/Kirdeikių krašto bendruomenė 300028821
31 Kęstutis Udras Narys Pilietinės visuomenės/Leliūnų seniūnijos bendruomenė 184286195
32 Gediminas Svitojus Narys Verslo/Fizinis asmuo- ūkininkas
33 Kazimieras Graužinis Narys Verslo/Fizinis asmuo – ūkininkas
34 Mindaugas Bazys Narys Pilietinės visuomenės/ Kuktiškių seniūnijos bendruomenė 184293193
35 Arūnas Svitojus Narys Verslo/Fizinis asmuo – ūkininkas
36 Linas Vaitiekėnas Narys Pilietinės visuomenės/Linva bendruomenė kaime 305706457

 

NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO Į UTENOS REGIONO VVG, IŠSTOJIMO IŠ UTENOS REGIONO VVG PROCEDŪRŲ APRAŠYMAS