UTENOS REGIONO VVG VALDYBOS POSĖDIS

Utenos regiono vietos veiklos grupė (toliau – URVVG) š.m. spalio 26 d. 11.00 val., adresu Taikos g. 6 , Utena organizuoja URVVG valdybos narių posėdį.

Preliminari darbotvarkė:

1. Dėl Kvietimo Nr. 21 pagal VPS II prioriteto priemonę “Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai” Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 dokumentacijos tvirtinimo.

2. Einamieji klausimai.

Kilus klausimams kreiptis: el.paštu utenosvvg@gmail.com arba tel. nr. +370 677 99127.