UTENOS REGIONO VVG VALDYBOS POSĖDIS

Utenos regiono vietos veiklos grupė (toliau – URVVG) š.m. sausio 28 d. 14.00 val. (nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo konferencijų ir pokalbių platformą ZOOM) organizuoja URVVG valdybos narių posėdį.

Preliminari darbotvarkė:

  1. Dėl sumanių kaimų pristatymo.
  2. Dėl dvisektorės VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2021 metus patvirtinimo.
  3. Dėl Kvietimo Nr. 18 pagal VPS II prioriteto priemonę „Parama ne pelno sektoriaus organizacijų investicijoms į socialinio verslo kūrimą ir plėtrą bei užimtumo skatinimą kaimiškose Utenos rajono vietovėse“ LEADER-19.2-SAVA-8 dokumentacijos tvirtinimo.
  4. Dėl Kvietimo Nr. 19 pagal VPS II prioriteto priemonę „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 dokumentacijos tvirtinimo.
  5. Dėl autobuso Volkswagen Crafter kelionės tarifų pakeitimo
  6. Einamieji klausimai.

Kilus klausimams kreiptis: el.paštu utenosvvg@gmail.com arba tel. nr. +370 677 99127.