LŽRVVGT METINĖ KONFERENCIJA

2021 m. gruodžio 28-29 d. Molėtų rajone Utenos regiono VVG administracija dalyvavo  Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklo (LŽRVVGT) organizuojamoje metinėje konferencijoje “Strategijų įgyvendinimo aktualijos: pasiekimai patirtis”. Konferencijos tikslas – aptarti LŽRVVGT veiklą bei ŽRVVG ir dvisektorių VVG patirtį bei pasiekimus įgyvendint VPS ir vietos projektus.

Utenos regiono VVG ir ŽRVVGT nuotraukos