UTENOS REGIONO VVG ADMINISTRACIJA DALYVAVO SEMINARE “TURIU SOCIALINĮ VERSLĄ: BENDRADARBIAVIMO IR TINKLAVEIKOS GALIA”

Š. m. kovo 23 d. Utenos regiono VVG administracija dalyvavo seminare “Turiu socialinį verslą: bendradarbiavimo ir tinklaveikos galia”. Seminaro metu buvo diskutuojama, kokia yra bendradarbiavimo nauda naujai susikūrusiam verslui, kaip bendradarbiavimas ir tinklaveika gali atverti finansavimo galimybes, kaip padėti verslui augti bei pasiekti finansinį tvarumą.

Renginio pirmoje dalyje pranešimus skaitė: Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkė Jolita Umbrasienė, kur pristatė Utenos rajone veikiančius socialinius verslus. Lietuvos socialinio verslo asociacijos atstovės Viktorija Bražiūnaitė ir Auksė Kontrimienė pristatė Lietuvos socialinio verslo asociacijos veiklą, misiją ir pasidalijo geraisiais socialinio verslo pavyzdžiais. O antroje seminaro dalyje lektorius Vaidotas Levickis papasakojo, kokia yra bendradarbiavimo nauda naujai susikūrusiam verslui, kaip bendradarbiavimas ir tinklaveika gali atverti finansavimo galimybes, padėti verslui augti bei pasiekti finansinį tvarumą.