Vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2022 m. birželio 9 d. (ketvirtadienį) 16 val. adresu Taikos g. 6, Utena vyks Vietos projektų atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK).

Posėdžio metu bus svarstomi aštuoni vietos projektai (ne visiems užtenka paramos lėšų finansuoti), kurie gauti Kvietimo Nr. 19 metu pagal VPS II prioriteto priemonę „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6), ir vienas vietos projektas, kuris gautas Kvietimo Nr. 20 metu pagal VPS III prioriteto priemonę „Žuvininkystės verslo kūrimas ir plėtra Utenos rajone“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1).

Projektų atrankos posėdžio DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Utenos regiono vietos veiklos grupės atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.

2. Dėl pakeitimų Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamente tvirtinimo (pridedamas keitimo projektas);

3. Dėl vietos projektų, pateiktų XIX kvietimo metu pagal VPS II prioriteto priemonę „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6, atrankos;

4. Dėl vietos projekto, pateikto XX kvietimo metu pagal VPS III prioriteto priemonę „Žuvininkystės verslo kūrimas ir plėtra Utenos rajone“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1, atrankos: