2022 m. birželio 14 d. Utenos regiono VVG administracija dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM Apskritojo stalo diskusijoje su vietos veiklos grupėmis. Renginio metu buvo dalintasi patirtimis įgyvendinant vietos plėtros strategijas, buvo išsiaiškinamasi probleminiai klausimai ir neaiškumai.