Gerieji mūsų rajono projektų pavyzdžiai finansuoti iš Utenos regiono VVG vietos plėtros strategijos

Kviečiame pasižiūrėti video apie keletą sėkmingai įgyvendintų ir įgyvendinamų projektų finansuotų per Utenos regiono vietos veiklos grupės įgyvendinamą strategiją “Utenos rajono dvisektorė strategija 2016-2023 m”.

APIE METINĘ LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS REGIONŲ VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ TINKLO (LŽRVVGT) KONFERENCIJĄ KLAIPĖDOJE

Šių metų (2022m.) liepos 29-30 dienomis Klaipėdoje vyko  metinė LŽRVVGT konferencija. Šiame renginyje dalyvavo ir Utenos regiono vietos veiklos grupės delegacija.

Nuvykus į Klaipėdą susirinkusius konferencijos dalyvius pasveikino  Žemės ūkio ministerijos atstovai  ministro patarėjas Daivaras Rybakovas, o pranešimą apie naujojo finansavimo laikotarpio aktualijas padarė ministerijos atstovė Laura Stumbrienė. Visoms žuvininkystės bei  trims dvisektorėms  vietos veiklos grupėms yra svarbu laiku įgyvendinti vietos plėtros strategijas ir imtis naujų strategijų rengimo, nes naujas finansavimo laikotarpis jau čia pat.

Pranešimą apie naujienas dėl naujo  finansavimo laikotarpio strategijų rengimo padarė FAMENET atstovė Simona Utaraitė. Pirmąją dieną pristatymus apie tai, kaip sekasi įgyvendinti vietos plėtros strategijas padarė Vakarų Lietuvos  žuvininkystės vietos veiklos grupių atstovai, bei vykome pasižiūrėti jų  įgyvendinamų vietos projektų.

Konferencijos organizatoriai  pasirūpino, kad renginio  metu dalyviams liktų laiko ir susipažinti su Klaipėdos krašto tradicijomis, nes šiomis dienomis Klaipėdoje šurmuliavo  Jūros šventė. Konferencijos dalyviai turėjo progą pražygiuoti Klaipėdos  Jūros šventės iškilmingoje eisenoje pačiam Neptūnui iš paskos.Skaityti toliau…

2022 m. birželio 15 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės administracija nuotoliu dalyvavo pirmąjame FAMENET neformaliame „kavos“ susitikime.

Susitikimo metu buvo pristatoma ir susipažėstama su nauja FAMENET komanda, pristatyta  FAMENET 2022 m. numatomi renginiai, taip pat buvo skirta šiek tiek laiko tiesioginiams aktualios informacijos mainams ir neformaliam pabendradarbiavimui.

Skaityti toliau…

2022 m. birželio 15 d. Utenos regiono VVG administracija nuotoliu dalyvavo VVG tinklo tęsiamame Sumanių kaimų plano rengime.

Skaityti toliau…

2022 m. birželio 14 d. Utenos regiono VVG administracija dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM Apskritojo stalo diskusijoje su vietos veiklos grupėmis. Renginio metu buvo dalintasi patirtimis įgyvendinant vietos plėtros strategijas, buvo išsiaiškinamasi probleminiai klausimai ir neaiškumai.Skaityti toliau…

Vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2022 m. birželio 9 d. (ketvirtadienį) 16 val. adresu Taikos g. 6, Utena vyks Vietos projektų atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK).

Posėdžio metu bus svarstomi aštuoni vietos projektai (ne visiems užtenka paramos lėšų finansuoti), kurie gauti Kvietimo Nr. 19 metu pagal VPS II prioriteto priemonę „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6), ir vienas vietos projektas, kuris gautas Kvietimo Nr. 20 metu pagal VPS III prioriteto priemonę „Žuvininkystės verslo kūrimas ir plėtra Utenos rajone“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1).

Skaityti toliau…

Aktyvus jaunimas seniūnijose

Atrodo, visai neseniai buvo pradėtas įgyvendinti projektas „Aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo skatinimas gerinant vaikų ir paauglių sveikatą Utenos regione“, bet trys metai prabėgo greitai.

Džiugu, kad projekto veiklose vietoj 288 dalyvavo 493 dalyviai. Iš viso įvyko 57 renginiai!

Skaityti toliau…

Dalyvavome seminare “Kaip skaitmeninės inovacijos keičia viešąjį sektorių?” – GovTech dirbtuvės inovatyviam Utenos miestui

2022 m. gegužės 27 d. Utenos regiono VVG administracijos darbuotoja Edita Rukšytė dalyvavo seminare “Kaip skaitmeninės inovacijos keičia viešąjį sektorių?” – GovTech dirbtuvės inovatyviam Utenos miestui.

Seminaro metu buvo akcentuojama kaip galime pagerinti miestiečių gyvenimą? Kokie sprendimai leistų tikslingiau ir efektyviau teikti paslaugas? Skaitmeninės inovacijos jau keičia viešąjį sektorių ir gali palengvinti ne tik viešojo sektoriaus darbuotojų, bet ir miesto gyventojų kasdienybę.

Skaityti toliau…