AKTUALI INFORMACIJA SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO VERSLININKAMS

Utenos rajono savivaldybė skelbia smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos projektų finansavimo konkursą.

Konkurso tikslas – skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, verslo aplinkos gerinimą, investicijų pritraukimą, užimtumo ir investicijas į žmogiškuosius išteklius Utenos mieste ir rajone.

Projektų paraiškos priimamos iki š.m. balandžio 21 d.

Daugiau informacijos ČIA

PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 20

Utenos regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016-2023 m.“ priemonės „Žuvininkystės verslo kūrimas ir plėtra Utenos rajone“   (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1).

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. balandžio 04 d. 8 val. iki 2022 m. gegužės 06 d. 15 val.

Daugiau informacijos: https://www.utenosvvg.lt/informacija-pareiskejams/kvietimai/

URVVG informacija

PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 19

Utenos regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016-2023 m.“ priemonės „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ (kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-6).

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. balandžio 04 d. 8 val. iki 2022 m. gegužės 05 d. 16 val.

Daugiau informacijos: https://www.utenosvvg.lt/informacija-pareiskejams/kvietimai/

URVVG informacija

VERSLUMO KODAS AUKŠTAITIJOJE

Š. m. kovo 24 d. Utenos rajono bendruomenių nariai dalyvavo mokymuose “Iššūkis bendruomenėms: kaip sukurti kitaip?”
Mokymų metu buvo analizuojami esamų paslaugų, produktų situacijos, kaip pereiti nuo idėjos link produkto, rinkodariniai aspektai.
Lektorės – Akvilė Stančikaitė, VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro komunikacijos projektų vadovė, turizmo komunikacijos specialistė, ir Daiva Kulienė, VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro direktorė, gidė.
Utenos regiono VVG informacija

DĖMESIO! Keičiasi vietos projektų dokumentų teikimo tvarka

Nuo 2022 m. balandžio 1 dienos keičiasi vietos projektų dokumentų teikimo tvarka nurodyta Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomeninių inicijuotos vietos plėtros būdu administravimo taisyklėse.

Nuo š. m. balandžio 1 dienos visi su projektu susiję dokumentai (paraiškos, mokėjimo prašymai, ataskaitos) priimami TIK pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Mokėjimo prašymus, ataskaitas prašome siųsti adresu utenosvvg@gmail.com. Didesnės apimties failus galima pateikti per WeTrasnfer.

 

Skaityti toliau…

DĖMESIO! METINĖS ATASKAITOS

DĖMESIO! Utenos regiono vietos veiklos grupė primena, kad iki 2022 m. gegužės 1 d. vietos projektus įgyvendinę paramos gavėjai privalo pateikti užbaigto projekto metines ataskaitas už praėjusius ataskaitinius 2021 metus.

Ataskaitas turi pateikti visi paramos gavėjai, įgyvendinę finansuojamus vietos projektus pagal Utenos regiono veiklos grupės parengtą vietos plėtros strategiją „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016 – 2023 m.“, kai taikomas projekto kontrolės laikotarpis.

Užbaigto projekto metines ataskaitas už 2021 m. galite teikti:

1. iki 2022-03-31 dienos adresu: Taikos g. 6, Utena; pasirašytas ir nuskenuotas arba pasirašytas mobiliuoju parašu el. paštu: utenosvvg@gmail.com

2. nuo 2022-04-01 iki 2022-05-01 tik pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu el. paštu: utenosvvg@gmail.com. 

Skaityti toliau…

VAIZDO INSTRUKCIJA KAIMO BENDRUOMENĖMS

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) kviečia susipažinti su paraiškų pildymo vaizdo instrukcijomis, skirtomis rengiantiems paraiškas pagal priemonės „Nacionalinė parama kaimo bendruomenėms“ veiklos sritis.
Paraiškų rinkimas pagal Nacionalinėmis lėšomis finansuojamas priemones „Nacionalinė parama kaimo bendruomenėms“ vyksta nuo vasario 17 d. iki kovo 21 d. Siekiant padėti asmenims, rengiantiems paraiškas paramai gauti, parengtos vaizdo instrukcijos, kuriose pateikiama informacija, kaip turėtų būti pildomos paraiškos

Skaityti toliau…

Sveikiname su Vasario 16 – ąja –

Lietuvos valstybės atkūrimo diena!