Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos įgyvendinimo aktualijos

Spalio 16 d. Utenos regiono VVG pirmininkė Jolita Umbrasienė ir viešųjų ryšių specialistas Modestas Gadliauskas dalyvavo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos įgyvendinimo aktualijos“, kuri vyko Molėtų viešosios bibliotekos konferencijų salėje ir buvo skirta Utenos regionui.

Skaityti toliau…

KVIEČIAME MOLĖTIŠKIUS Į RENGINĮ

!!! PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 13 !!!

Utenos regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Utenos  rajono dvisektorė strategija 2016-2023 m.“ priemonę „Parama ne pelno sektoriaus organizacijų investicijoms į socialinio verslo kūrimą ir plėtrą bei užimtumo skatinimą kaimiškose Utenos rajono vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8).

Kvietimas teikti vietos projektus galioja 2020 m. spalio 14 d. 16.00 val. iki 2020 m. lapkričio 17 d. 16.00 val.

Visą su kvietimu susijusią informaciją rasite ČIA.

Daugailiškiai lankėsi Užpalių krašte

Po karantino ir ilgos pertraukos 2020 m. rugsėjo 28 dieną buvo tęsiamos projekto veiklos „Aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo skatinimas gerinant vaikų ir paauglių sveikatą Utenos regione“, kurio tikslas – Utenos regiono vaikų ir paauglių sveikatos gerinimas, organizuojant aktyvų ir sveiką laisvalaikį, siekiant jiems sudaryti sąlygas ir ugdant gebėjimus kultūringai ir įdomiai praleisti laisvalaikį.

Skaityti toliau…

Tarptautinis forumas

„MAŽAS ŽUVŲ ŪKIS – KAIMO TURIZMO PLĖTROS VEIKSNYS“

2020 m. rugpjūčio 12-13 d. Utenos rajone lankėsi dvi delegacijos: viena iš keturių Latvijos vietos veiklos grupių, kita iš Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės (Mažeikių raj.). Šiomis dienomis Utenos rajone vyko tarptautinis forumas „Mažas žuvų ūkis – kaimo turizmo plėtros veiksnys“, kuris yra vienas iš tarptautinio projekto „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ renginių.

Skaityti toliau…

Socialinio verslo forumas Visagine

2020 m. liepos 21 d. įvyko šeštasis ir paskutinis, projekto „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“, socialinio verslo forumas. Šis forumas vyko VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centre ir buvo skirtas Visagino miestui.

Skaityti toliau…

Labai džiaugiamės, kad atlikus mūsų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pažangos tarpinį vertinimą ir atsižvelgus į mūsų pasiektus vietos plėtros strategijos įgyvendinimo rezultatus, pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros tarpinio vertinimo išvadas mums bus suteiktos papildomos vertinimo rezervo lėšos vietos plėtros strategijai įgyvendinti!

Socialinio verslo forumas Ignalinos kraštui

2020 m. liepos 14 d. vyko penktasis, projekto „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“, socialinio verslo forumas. Šis forumas vyko Daugėliškio krašto bendruomenės namuose ir buvo skirtas Ignalinos kraštui, kuriame dalyvavo aktyvūs Daugėliškio krašto atstovai, taip pat įvairių organizacijų atstovai iš Ginučių, Palūšės, Ignalinos rajono savivaldybės atstovai.

Prisistačius forumo dalyviams bei papasakojus apie savo veiklas, Jolita Umbrasienė, Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkė, dalyviams pristatė pranešimą „Kaip tapti socialiniu verslininku, uždirbti pinigų ir pakeisti pasaulį“, apie socialinio verslo raidą ir teisinį reglamentavimą Lietuvoje kalbėjo šio projekto vadovė Edita Rukšytė. Šio projekto būsimas veiklas ir geruosius socialinio ir bendruomeninio verslo pavyzdžius iš Panevėžio, Pasvalio, Kupiškio, Joniškio, Radviliškio, Pakruojo, Ukmergės, Kėdainių, Zarasų, Utenos rajonų pristatė projekto vykdytojas Modestas Gadliauskas.

Skaityti toliau…

Šios savaitės pirmosiomis trimis dienomis po Utenos rajoną važinėjo ir dirbo UAB Glukmedia kūrybinis kolektyvas, kuris keliavo Marianos Veriovkinos takais, juos tyrinėjo ir filmavo.

Utenos regiono vietos veiklos grupės įgyvendinamo projekto „Nepelnytai užmirštų žmonių ir vietų svarbių vietos bendruomenei pažinimas ir plėtra pritaikant inovacijas“ vienas iš rezultatų – virtualios realybės filmukas, kurio jungiamoji herojė bus „tranzitinė asmenybė rusų kilmės vokiečių ekspresionizmo dailininkė Mariana Veriovkina (1860-1938), kurios keliai glaudžiai susiję su Lietuva. Išsilavinusi, mokėjusi penkias kalbas, komunikabili aukštuomenės dama, tiesiog traukusi aplink save menininkus buvo kosmopolitė ir europietė tikrąja to žodžio prasme“ (dr. Laima Laučkaitė Surgailienė).

Šio projekto tikslas: per nepelnytai užmirštos Lietuvoje europinio masto menininkės asmenybę naudojant e-rinkodaros priemones pristatyti Utenos rajono dvarus, piliakalnius ir ežerus taip didinant Utenos regiono lankomumą ir žinomumą bei gerinant jo kaip prioritetinio turizmo regiono įvaizdį.

Laukite tęsinio…

2020-07-16
Utenos regiono VVG informacija
Simono Chomentausko nuotraukos

Socialinio verslo forumas Anykščių kraštui

2020 m. liepos 9 d. vyko ketvirtasis, projekto „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“, socialinio verslo forumas. Šis forumas vyko Viešosios įstaigos „Anykščių menų inkubatorius – menų studija“ patalpose. Forume dalyvavo Anykščių rajono savivaldybės atstovai, Anykščių rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojai, kitų įstaigų atstovai.

 

Skaityti toliau…