2022 m. birželio 15 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės administracija nuotoliu dalyvavo pirmąjame FAMENET neformaliame „kavos“ susitikime.

Susitikimo metu buvo pristatoma ir susipažėstama su nauja FAMENET komanda, pristatyta  FAMENET 2022 m. numatomi renginiai, taip pat buvo skirta šiek tiek laiko tiesioginiams aktualios informacijos mainams ir neformaliam pabendradarbiavimui.

FAMENET paramos skyrius  yra techninės pagalbos komanda, kurią įsteigė Europos Komisija, kad padėtų įgyvendinti bendruomenės inicijuotą  vietos plėtrą (BIVP) pagal Europos Jūrų Reikalų ir žuvininkystės Fondą (EJRŽF). Jis glaudžiai bendradarbiauja su Jūrų reikalų generaliniu direktoratu (DG MARE), valstybių narių administracijomis, nacionaliniais žuvininkystės tinklais ir su žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėmis (ŽRVVG) bei kitomis institucijomis, dalyvaujančiomis įgyvendinant BIVP, sukurdamas „mokymosi tinklą“, jungiantį vis populiaresnes BIVP žinias ir patirtį iš visos Europos. Jį sudaro nuolatinė 10 žmonių komanda, įsikūrusi Briuselyje, kuriai padeda 18 regionų ekspertų.