2022 m. birželio 14 d. Utenos regiono VVG administracija dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM Apskritojo stalo diskusijoje su vietos veiklos grupėmis. Renginio metu buvo dalintasi patirtimis įgyvendinant vietos plėtros strategijas, buvo išsiaiškinamasi probleminiai klausimai ir neaiškumai.Skaityti toliau…

Vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2022 m. birželio 9 d. (ketvirtadienį) 16 val. adresu Taikos g. 6, Utena vyks Vietos projektų atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK).

Posėdžio metu bus svarstomi aštuoni vietos projektai (ne visiems užtenka paramos lėšų finansuoti), kurie gauti Kvietimo Nr. 19 metu pagal VPS II prioriteto priemonę „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6), ir vienas vietos projektas, kuris gautas Kvietimo Nr. 20 metu pagal VPS III prioriteto priemonę „Žuvininkystės verslo kūrimas ir plėtra Utenos rajone“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1).

Skaityti toliau…

Aktyvus jaunimas seniūnijose

Atrodo, visai neseniai buvo pradėtas įgyvendinti projektas „Aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo skatinimas gerinant vaikų ir paauglių sveikatą Utenos regione“, bet trys metai prabėgo greitai.

Džiugu, kad projekto veiklose vietoj 288 dalyvavo 493 dalyviai. Iš viso įvyko 57 renginiai!

Skaityti toliau…

Dalyvavome seminare “Kaip skaitmeninės inovacijos keičia viešąjį sektorių?” – GovTech dirbtuvės inovatyviam Utenos miestui

2022 m. gegužės 27 d. Utenos regiono VVG administracijos darbuotoja Edita Rukšytė dalyvavo seminare “Kaip skaitmeninės inovacijos keičia viešąjį sektorių?” – GovTech dirbtuvės inovatyviam Utenos miestui.

Seminaro metu buvo akcentuojama kaip galime pagerinti miestiečių gyvenimą? Kokie sprendimai leistų tikslingiau ir efektyviau teikti paslaugas? Skaitmeninės inovacijos jau keičia viešąjį sektorių ir gali palengvinti ne tik viešojo sektoriaus darbuotojų, bet ir miesto gyventojų kasdienybę.

Skaityti toliau…

Konferencija – forumas Verslumo kodas Aukštaitojoje

2022 m. balandžio 28 d. ” Vila Kelmynė” (adresu Sporto g. 64, Molėtai) vyko baigiamoji projekto “Verslumo kodas Aukštaitijoje” konferencija – forumas, į kurią buvo pakviesti visi projekto partneriai ir dalyviai.

Projekto “Verslumo kodas Aukštaitojoje” įgyvendintas veiklas pristatė Molėtų rajono vietos veiklos grupės “Keisdamiesi keičiame” pirmininkė, projekto vadovė Dalia Mikelinskienė

Skaityti toliau…

PRIMENAME! Apie pasikeitusią vietos projektų dokumentų teikimo tvarką!

Nuo 2022 m. balandžio 1 dienos keičiasi vietos projektų dokumentų teikimo tvarka nurodyta Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomeninių inicijuotos vietos plėtros būdu administravimo taisyklėse.

Nuo š. m. balandžio 1 dienos visi su projektu susiję dokumentai (paraiškos, mokėjimo prašymai, ataskaitos) priimami TIK pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Mokėjimo prašymus, ataskaitas prašome siųsti adresu utenosvvg@gmail.com. Didesnės apimties failus galima pateikti per WeTrasnfer.

 

Skaityti toliau…