PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 14

Utenos regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Utenos  rajono dvisektorė strategija 2016-2023 m.“ priemonę „Parama investicijoms į viešosios infrastruktūros kūrimą bei kultūros paveldo objektų atnaujinimą ir pritaikymą bendruomenės poreikiams“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros paveldo objektų atnaujinimą, kraštovaizdį“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5.2)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. kovo 8 d. 15 val. iki 2021 m. balandžio 9 d. 15 val.

Kvietimą skaityti ČIA
Dokumentų formas rasite ČIA

Sekite naujienas ir dalyvaukite projekto

„Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“

4 valandų mokymuose „Socialinės verslininkystės esmė“

FORMUOJASI NEFORMALUS SOCIALINIO VERSLO TINKLAS

Utenos regiono vietos veiklos grupė jau ilgiau nei metus įgyvendina projektą „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“. Projekto, kuris įgyvendinamas visoje Utenos apskrityje, tikslas – Socialinio verslumo ir atsakomybės didinimas kuriant ir plėtojant socialinį verslą Utenos regione.

JAU ĮVYKĘ RENGINIAI

Projekto įgyvendinimas prasidėjo pirmojo pavasarinio karantino metu, tad projekto veiklų įgyvendinimą teko atidėti iki kol buvo pradėta leisti renginius. Pasibaigus karantinui projekto veiklos prasidėjo nuo socialinio verslo viešinimo forumų. Šių forumų metu buvo pristatoma bendrinė informacija apie socialinį verslą, jo reglamentavimą, pavyzdžiai, taip pat informacija apie projektą ir numatomas jo veiklas. Forumai sutraukė daug vietos aktyvistų iš įvairių bendruomenių, valdžios atstovų. Per birželio ir liepos mėnesius šie socialinio verslo viešinimo forumai įvyko Molėtų, Utenos, Zarasų, Anykščių, Ignalinos rajonuose bei Visagino mieste.
Rudenį taip pat dar įvyko socialinio verslo rinkodarinių renginių ciklo trys mokomosios dalies renginiai: Utenos, Molėtų ir Zarasų rajonams. Šių renginių metu buvo akcentuojamos socialinių inovacijų diegimo galimybės per socialinio verslo kūrimą Utenos regionui. Deja, įsibėgėjus rudeniui, projekto veiklas ir gyvus susitikimus su rajonų aktyvistais vėl sustabdė karantinas.

Skaityti toliau…

Sekite naujienas ir dalyvaukite projekto

„Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“

4 valandų mokymuose „Socialinės verslininkystės esmė“

NMA kviečia kaimo bendruomenes pasinaudoti parama

Informuojame, kad nuo š. m. vasario 1 d. iki kovo 1 d. kaimo bendruomenės Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) gali teikti paramos paraiškas jų veiklai finansuoti.
Projektams finansuoti numatyta skirti apie 0,9 mln. Eur. Nacionalinė parama teikiama šioms veiklos sritimis:
 1. kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimo ir (arba) stiprinimo;
 2. kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymo, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio arba laisvalaikio vietos įrengimas);
 3. bendruomeniškumą kaime skatinančių (įskaitant gerosios patirties sklaidos ir mokomuosius vizitus) ir tradicinių renginių organizavimo.
Didžiausia paramos suma vienam projektui, į šią sumą įskaičiuotas ir PVM:
 • kai projektas teikiamas pagal pirmąją veiklos sritį – 3 000 Eur;
 • kai projektas teikiamas pagal antrąją veiklos sritį – 5 000 Eur;
 • kai projektas teikiamas pagal trečiąją veiklos sritį:
  • 1 500 Eur, kai paramos kreipiasi kaimo bendruomenė ir bendruomeninė organizacija;
  • 3 000 Eur, kai paramos kreipiasi rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija, įskaitant VVG;
  • 6 000 Eur, kai paramos kreipiasi nacionaliniu lygiu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija.

Daugiau skaityti ČIA

Nors ir dirbame nuotoliniu būdu, bet esame aktyvūs įvairių susirinkimų, konferencijų, mokymų dalyviai!

Linkime visiems išlikti aktyviems ir sveikiems!

URVVG komanda

 

Sveikiname visus draugus, partnerius, kolegas su gražiausiomis metų šventėmis! Būkime sveiki ir laimingi!

Utenos RVVG komanda

Sending best wishes to all our friends, partners, colleagues all over the world! Stay healthy and happy!

Best wishes from Utena region LAG

!!! SVARBI INFORMACIJA !!!

Socialinio verslo rinkodarinių renginių ciklas Utenos, Molėtų ir Zarasų rajonams

 

Tęsiant projekto „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ 2020 m. rugsėjo-spalio mėnesiais buvo surengti trys mokomieji renginiai akcentuojant socialinių inovacijų diegimo galimybes per socialinio verslo kūrimą Utenos regionui. Rugsėjo 30 d. mokymai vyko Utenos rajonui Utenoje, Spalio 21 d. molėtiškiai susirinko Toliejų bendruomenės centre, Spalio 28 d. zarasiškiai mokymus turėjo Vajasiškio bendruomenės namuose.

Skaityti toliau…

Kviečiame zarasiškius į mokymus!

Būtina registruotis adresu utenosvvg@gmail.com, dalyvių skaičius ribotas.