Kviečiame Utenos seniūnijų gyventojus, vietos verslininkus, ūkininkus, kaimo bendruomenių, NVO, valdžios ir kitų organizacijų, veikiančių Utenos rajone atstovus atvykti į Utenos regiono vietos veiklos grupės  projekto  „Vietos plėtros strategijos Utenos rajonui parengimas 2023-2027 metams“ (Nr. 42PP-KU-22-1-03997-PR001) ” susitikimus.

Susitikimu metu atliksime kiekvienos seniūnijos stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizę bei balsavimo metu sužinojome kokios būsimos priemonės yra reikalingiausios.

Skaityti toliau…

PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 21 (BENDRUOMENINIAM VERSLUI)

Utenos regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016-2023 m.“ priemonę „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“   (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) (Bendruomeninis verslas).

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. lapkričio 09 d. 8 val. iki 2023 m. sausio 05 d. 16 val.

Daugiau informacijos: https://www.utenosvvg.lt/informacija-pareiskejams/kvietimai/

URVVG informacija

2022 m. lapkričio 10 d. VVG administracijos administracija  dalyvavo seminare „Asmeninis ir verslo atsparumas: perspektyvos ir nauji iššūkiai po COVID-19“.
Seminaro metu buvo pasakojama pavyzdžiai kaip daugelis organizacijų patyrė nelengvus pokyčius, susijusius su COVID-19 pandemija. Kaip vieni verslo sektoriai patyrė tiesioginį pandemijos poveikį, o kiti – pokyčius pajus ateityje. Apie labiausiai pažeidžiamas – mažas ir vidutines įmones, kurios sudaro ne tik didžiausią įmonių dalį, bet sukuria daugiausia pridėtinės vertės bei darbo vietų.
Renginį vedė inovacijų ekspertas Žygimantas Zabieta.

Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius spalio 12 d. 17 val. kviečia į projekto “ART’U 2022 (Menas mieste – miestas mene) renginį bibliotekoje – paskaitas apie žymias Utenos krašto asmenybes: gydytoją Jokūbą Šimkevičių ir Veriovkinų šeimą.

Žvaigždžių akademija veikia

Utenos regiono vietos veiklos grupė įgyvendina tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Žvaigždžių akademija“ (Nr. 44TT-KU-20-1-01812-PR001). Viena iš šio projekto sudedamųjų dalių buvo 5 dienų studijų vizitas į Estiją.
Besibaigiant rugsėjui ir buvo įgyvendinta ši veikla, kuri sustiprino Utenos regiono vietos veiklos grupės atstovaujamos teritorijos trijų sektorių bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius bei leido susipažinti su projekto partnerio Western Harju Partnership veikla.
Projekto partneris vietos veiklos grupė Western Harju Partnership (www.vomentaga.ee ) veikia Talino regione, tačiau vykdo įvairius bendrus projektus su Tartu ir Pernu regionuose veikiančiomis Estijos vietos veiklos grupėmis. Todėl studijų vizitui projekto partneriai, padedami Estijos kaimo tinklo, sudarė puikią vizito programą, kuri leido uteniškiams susipažinti su turizmo sektoriaus pridėtinės vertės kūrimo ir vietos gyventojų ir bendruomenių įtraukimo į verslumo skatinimo procesus ypatybėmis. Utenos regiono vietos veiklos grupės delegacijos atstovus labiausiai domino vietinių produktų ir paslaugų kūrimo ir tobulinimo bei regioninės rinkodaros strategijos įgyvendinimas bei orientacija į tarptautinių vertės grandinių kūrimą DARK SKY turizmo srityje.
Visas vizito laikas buvo suplanuotas labai preciziškai ( už tai esame labai dėkingi projekto partneriams ir Estijos kaimo tinklui), apgalvojant visa ką galima pamatyti, su kuo padiskutuoti, ką padegustuoti, kokias trasas išbandyti, kur pailsėti. Taigi apie vizitą detaliau:

Skaityti toliau…