PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 21 (BENDRUOMENINIAM VERSLUI)

Utenos regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016-2023 m.“ priemonę „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“   (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) (Bendruomeninis verslas).

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. lapkričio 09 d. 8 val. iki 2023 m. sausio 05 d. 16 val.

Daugiau informacijos: https://www.utenosvvg.lt/informacija-pareiskejams/kvietimai/

URVVG informacija