UTENOS REGIONO VVG ADMINISTRACIJA DALYVAVO SEMINARE “TURIU SOCIALINĮ VERSLĄ: BENDRADARBIAVIMO IR TINKLAVEIKOS GALIA”

Š. m. kovo 23 d. Utenos regiono VVG administracija dalyvavo seminare “Turiu socialinį verslą: bendradarbiavimo ir tinklaveikos galia”. Seminaro metu buvo diskutuojama, kokia yra bendradarbiavimo nauda naujai susikūrusiam verslui, kaip bendradarbiavimas ir tinklaveika gali atverti finansavimo galimybes, kaip padėti verslui augti bei pasiekti finansinį tvarumą.

Skaityti toliau…

STUDIJŲ VIZITAS Į VELSĄ

2023 m. kovo 06 – 10 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės delegacija (Utenos regiono vietos veiklos grupės administracijos atstovai ir 11 asmenų, kurie atstovauja Utenos rajone veikiančius tris sektorius: verslo, ne pelno ir valdžios) vyko pasisemti žinių ir gerosios praktikos į studijų vizitą Šiaurės vakarų Velse.

Studijų vizitas į Velsą yra viena iš Utenos regiono vietos veiklos grupės įgyvendinamo tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Žvaigždžių akademija“ (Nr. 44TT-KU-20-1-01812-PR001) veiklų.

Skaityti toliau…

TĘSIAMAS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS UTENOS RAJONUI 2023-2027 METAMS RENGIMAS

UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ   tęsia   projekto  „Vietos plėtros strategijos Utenos rajonui  parengimas 2023-2027 metams“  Nr. 42PP-KU-22-1-03997-PR001 įgyvendinimą. Projekto tikslas yra,  išanalizavus vietos poreikius, ekonominę socialinę situaciją, parengti strategiją.

Rengiant strategiją jau įvykdyti  gyventojų aktyvinimo renginiai  visose  Utenos rajono  seniūnijose: Daugailių, Kuktiškių, Leliūnų, Saldutiškio, Sudeikių, Tauragnų, Utenos, Užpalių, Vyžuonų.  Parengta anketa gyventojų anketavimui.  Šiuo metu vyksta:  gyventojų anketavimas, susitikimai su ne pelno ir verslo atstovais Utenos rajono seniūnijose.Skaityti toliau…

KONFERENCIJA “DALINIMASIS GERĄJA PATIRTIMI ORGANIZUOJANT TARPTAUTINES LIETUVOS IR LENKIJOS KONFERENCIJAS”

2023 m. vasario 09 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės delegacija dalyvauja tarptautinėje konferencijoje Vilniuje. Projektas „Dalinimasis gerąja patirtimi organizuojant tarptautines Lietuvos ir Lenkijos konferencijas“ yra skirtas susipažinimui su Lietuvos bei Lenkijos šalių žemės ūkio vykdoma politika, finansavimo priemonėmis. Taip pat skirtas Lietuvos kaimo verslininkų/amatininkų ir kitų atstovų skatinimui dalyvauti KPP programose. Dalijamasi gerąja patirtimi tarp skirtingų šalių ( Lenkijos VVG ir Lietuvos VVG) geraisiais pavyzdžiais.

Skaityti toliau…

DALYVAVIMAS MOKYMUOSE “Antreprenerystė – kas tai?”

2023 m. vasario 07 d. Utenos regiono VVG administracija ir bendruomenių atstovai dalyvavo nuotoliniuose mokymuose „Antreprenerystė – kas tai?“. Mokymai ypač fokusuoti į bendruomeninį ir socialinį verslą su realiais pavyzdžiais.