NETRADICINĖ VAIZDO IR GARSO INSTALIACIJA

Kviečiame pirmąjį šių metų pavasario penktadieninį vakarą praleisti muzikaliai su poetėmis intonacijomis, tyla, garsu, erdve ir šviesa.

Kovo 3 dieną (penktadienį) 17 val. kviečiame į menininkės Editos Rakauskaitės parodos jungiančios tapybą, fotografiją, muziką Vaizdas, muzika ir kadrai atidarymą bei susitikimą su autore. Drauge su parodos autore Edita Rakauskaite atvyks profesionalus gitaristas Algimantas Pauliukevičius.

Parodos atidarymas kovo 3 dieną 17 val. Menų kamaroje, Taikos g. 6, Utena.

    Visi esate kviečiame ir laukiami 🙂

Utenos regiono vietos veiklos grupė

VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ TINKLO VALDYBOS POSĖDIS KAUNE

Vasario 22 dieną Utenos regiono vietos veiklos grupės administravimo vadovė Jolita Umbrasienė dalyvavo VVG tinklo valdybos posėdyje, surengtame Aleksandro Stulginskio universiteto IV rūmuose, Akademijoje, Kauno rajone.

Posėdžio metu buvo svarstomi klausimai susiję su bendradarbiavimo taisyklių, Vietos projektų, administravimo taisyklių, Vietos plėtros strategijų administravimo taisyklių pakeitimais, Darbo vietų skaičiavimo metodika, buvo pristatyta situacija dėl bendruomeninio verslo modelio parengimo tikslingumo ir kiti einamieji klausimai susiję su VVGT narių visuotinio ataskaitinio susirinkimo sušaukimo datos nustatymu ir VVGT gautų raštų aptarimu ir kt.

Pastabos ir siūlymai bus teikiami Žemės ūkio ministerijai.

Skaityti toliau…

DVIGUBA VILUČIŲ BENDRUOMENĖS ŠVENTĖ

Vasario 10 d., Utenos regiono vietos veiklos grupė buvo pakviestą dalyvauti Vilučių bendruomenės Vilučių bendruomenės namų 10 – mečio šventėje, kuri vyko Vilučių bendruomenės namuose.

Skambėjo muzika ir eilės. Iškilmingą šventės programą pradėjo gerai nusiteikę vilutiškiai skambindami kanklėmis bei skaitydami eiles. Šventės metu koncertavo net du muzikiniai kolektyvai: Sudeikių skyriaus vokalinis moterų ansamblis „Branda“ (vadovė A. Baltuškienė) ir Duokiškio dainos mylėtojų kolektyvas (vadovė G. Dagienė).

Pirmininkė pristatė bendruomenės nuveiktus darbus. Vilučių Bendruomenės pirmininkė Nijolė Petrusevičinė dėkojo  savojo kaimo žmonėms, valdžios atstovams kad taip gausiai susirinko į tokią visai bendruomenei svarbią šventę. Pirmininkė pristatė svarbiausius bendruomenės  nuveiktus darbus. Bendruomenė gali pasigirti aktyvia veikla, gražiais projektais, jaukiais bei originaliais renginiais ir, žinoma , savo nuoširdumu.Skaityti toliau…

GYVENIMO PRASMĖ – TAUTINIO GYVENIMO GELMĖSE

Šiandien valstybiniu lygmeniu garsiai kalbama apie tautines vertybes. Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo dieną vasario šešioliktąją, verta pasitikrinti ar Utenos krašto gyventojams ir mūsų krašte veikiančioms organizacijos yra svarbios tautinės vertybės.

Utenos regiono vietos veiklos grupės patikra. Patikrai atlikti Utenos regiono vietos veiklos grupė vasario 10 dieną į susitikimą – penktadieninę diskusiją pasikvietė kompetentingą žmogų – profesorę, tautotyrininkę Oną Voverienę.Skaityti toliau…

DĖL STRINGANČIO VPS ĮGYVENDINIMO BUVO DISKUTUOJAMA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOJE

Utenos regiono vietos veiklos grupė yra pilnai pasirengusi įgyvendinti vietos plėtros strategiją ( VPS). VPS   pradėta įgyvendinti nuo 2016m. rugpjūčio 12d. kai su Nacionaline mokėjimo agentūra  buvo pasirašyta paramos sutartis. Tačiau dirbti pilnu tempu trukdo, nepilnai parengtos metodikos bei pavyzdiniai dokumentai, kurių laukiame iš Žemės ūkio ministerijos bei Nacionalinės mokėjimo agentūros.

Du susitikimai. Problemų, kurios trukdo sėkmingam VPS įgyvendinimui, aptarimui   vasario 7 d.  Žemės ūkio ministerijoje vyko net du susitikimai. Pirmasis su ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktore Vilma Daugaliene. Antrasis su ministru Broniumi Markausku.

Susitikimuose dalyvavo: Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė, projekto administratorė Rimantė Misiūnienė, Utenos RVVG pirmininkė Jolita Umbrasienė ir UAB „Verslo strategija ir projektai“ direktorius dr. Vytautas Mickus.

Patikinimas dėl dokumentų rengimo ir numatomo Administravimo taisyklių keitimo. Tiek pirmojo, tiek antrojo susitikimo metu buvome patikinti,  kad trūkstami dokumentai rengiami,  o  dėl mūsų išsakytų  kitų problemų, kurios trukdo  vietos veiklos grupėms įgyvendinti VPS taip, kaip jos buvo patvirtintos, rengiami Administravimo taisyklių pakeitimai.

Nuotrauka iš Joniškio VVG archyvo

Utenos regiono vietos veiklos grupė

SUSITIKIMAS SU PROFESORE ONA VOVERIENE

Kviečiame į susitikimą – penktadieninę  diskusiją su profesore, tautotyrininke, Lietuvos moterų lygos pirmininke, habil. dr. Ona Voveriene, kuris vyks vasario 10 d. (penktadienį) 16:00 val., Taikos g. 6 (Utenos regiono vietos veiklos grupės galerijoje Menų kamara). Susitikimo metu  profesorė papasakos apie  aktyvią  savo mokslinę , visuomeninę veiklą, pristatys savo išleistas knygas.

Trumpai apie profesorę  Oną Voverienę

Ona Voverienė (g. 1938 m. birželio 17 d. Raseiniuose) – lietuvių mokslininkė, profesorė, habilituota socialinių mokslų daktarė.

Ona Voverienė yra daugelio mokslinių straipsnių autorė, bibliometrijos pradininkė buvusioje Sovietų Sąjungoje, pagarsėjusi savo skelbiamais citavimo indeksais mokslinėje literatūroje. Profesorė aktyviai dalyvauja visuomeninėje ir politinėje veikloje: yra Lietuvos moterų lygos pirmininkė, Tėvynės sąjungos buvusi narė, kandidatavo į Seimą, 1997 m. pripažinta Pasaulio moteris, 2006 m. už publicistinę kūrybą apdovanota Vengrijos Respublikos valstybiniu apdovanojimu. 2007 m. pirmoji Tado Daugirdo premijos laureatė.

Maloniai laukiame susitikime- penktadieninėje diskusijoje.

Utenos regiono vietos veiklos grupė

 

TARP JUBILIEJINĖS KONTAKTŲ MUGĖS DALYVIŲ BUVO IR UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS ATSTOVAI

Kontaktų mugė Vilniuje. Sausio 27 d. Vilniuje įvyko jubiliejinė, jau dešimtoji, Finansų ministerijos organizuota Europos Sąjungos (ES) fondų projektų kontaktų mugė. Renginys, kaip ir kasmet, pritraukė daugiau nei 300 dalyvių − 2014–2020 m. finansinio laikotarpio projektų vykdytojų bei ekonominių-socialinių partnerių. Ypatingas dėmesys šiemet skirtas inovatyvius verslus ES lėšomis kuriantiems projektams aptarti.

Tokie susitikimai gyvybiškai svarbūs. Pasak finansų viceministrės Loretos Maskaliovienės, džiugina tai, kad šiais metais kontaktų mugėje pavyzdžių bei įkvėpimo galime semtis ne tik vieni iš kitų, bet ir iš užsienio partnerių bei projektų, sulaukusių tarptautinio įvertinimo. Tokie susitikimai gyvybiškai svarbūs, jie atveria platesnes galimybes ES investicijų projektų vykdytojų bendruomenei keistis patirtimi, aptarti projektų įgyvendinimo metu kylančias problemas ir ieškoti jų sprendimo būdų.Skaityti toliau…

2017 m. sausio 30 d. įvyko UTENOS REGIONO VVG VALDYBOS POSĖDIS

2017 m. sausio 30 d. įvyko Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Valdybos nariams buvo pristatyta vietos plėtros strategijos “Utenos rajono dvisektorė strategija 2016 – 2023 m” ataskaita už 2016 metus. Buvo peržiūrėti visi punktai, veiksmai susiję su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu. Taip pat buvo diskutuojama ir siūlomą dėl vietos plėtros strategijos “Utenos rajono dvisektorė strategija 2016 – 2023 m.” papildomų atrankos kriterijų, kurie yra reikalingi rengiant kvietimo vietos projektams dokumentaciją. Aptarti kiti einamieji klausimai.

Utenos regiono VVG informacija,

Vido Bražėno nuotraukos