GYVENIMO PRASMĖ – TAUTINIO GYVENIMO GELMĖSE

Šiandien valstybiniu lygmeniu garsiai kalbama apie tautines vertybes. Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo dieną vasario šešioliktąją, verta pasitikrinti ar Utenos krašto gyventojams ir mūsų krašte veikiančioms organizacijos yra svarbios tautinės vertybės.

Utenos regiono vietos veiklos grupės patikra. Patikrai atlikti Utenos regiono vietos veiklos grupė vasario 10 dieną į susitikimą – penktadieninę diskusiją pasikvietė kompetentingą žmogų – profesorę, tautotyrininkę Oną Voverienę.

Utenos regiono vietos veiklos grupės vizija yra tokia: Utenos regionas 2023 m. patraukli ir saugi gyventi ir dirbti vietovė, kurioje puoselėjama gamtos ir kultūros ištekliai. Kaimo gyventojai verslūs, sugebantys išreikšti save, bendraujantys ir bendradarbiaujantys piliečiai, turintys galimybes naudotis naujausiomis technologijomis, puoselėjantys tautines ir bendruomenines vertybes, besiorientuojantys į ateitį.

Laikas labai greitai tirpo”. Susitikime Ona Voverienė trumpai pristatė savo knygas: Kova dar nebaigta, monografija Mokslotyra, Tautotyros etiudai, Dalia Grybauskaitė – tautos prezidentė. Plačiau autorė papasakojo knygos Dalia Grybauskaitė – tautos prezidentė atsiradimą. Susitikimo metu laikas labai greitai tirpo, tačiau jo užteko neilgoms diskusijoms tautinėmis temomis bei ateities planams aptarti.

O. Voverienės knygos “Tautotyros etiudai” ĮVADO pirmosios aštuonios eilutės. Vieną iš savo knygų Tautotyros etiudai profesorė Ona Voverienė pradeda Justino Marcinkevičiaus žodžiais: Aš visą laiką ieškojau savo gyvenimo prasmės tautinio gyvenimo gelmėse. Ir iki šiol man atrodo, kad tautinio, nacionalinio gyvenimo turinys, jo pajėgumas, galia – tai niekieno nepralenkta vertybė. Aš įsitikinęs, kad šiandien visu aktualumu kyla būtinybė saugoti ir ginti tą vertybę, savo kalbą, etninius dalykus, be kurių mes beveidžiai ir niekam neįdomūs. Nereikalingi nei Europoje nei pasaulyje.

Verta prisiminti ir įsigilinti į prasmę. Nors poetas jau iškeliavęs Anapilin, tačiau jo žodžiai aktualūs ir šiandien. Taigi pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – vasario šešioliktąją – verta juos prisiminti ir įsigilinti į jų prasmę.

Nuotraukos Editos Rukšytės ir Vytauto Šemelio

Geros, prasmingos ir nuotaikingos Lietuvos valstybės atkūrimo dienos Jums linkintis Utenos regiono vietos veiklos grupės kolektyvas