DĖL STRINGANČIO VPS ĮGYVENDINIMO BUVO DISKUTUOJAMA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOJE

Utenos regiono vietos veiklos grupė yra pilnai pasirengusi įgyvendinti vietos plėtros strategiją ( VPS). VPS   pradėta įgyvendinti nuo 2016m. rugpjūčio 12d. kai su Nacionaline mokėjimo agentūra  buvo pasirašyta paramos sutartis. Tačiau dirbti pilnu tempu trukdo, nepilnai parengtos metodikos bei pavyzdiniai dokumentai, kurių laukiame iš Žemės ūkio ministerijos bei Nacionalinės mokėjimo agentūros.

Du susitikimai. Problemų, kurios trukdo sėkmingam VPS įgyvendinimui, aptarimui   vasario 7 d.  Žemės ūkio ministerijoje vyko net du susitikimai. Pirmasis su ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktore Vilma Daugaliene. Antrasis su ministru Broniumi Markausku.

Susitikimuose dalyvavo: Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė, projekto administratorė Rimantė Misiūnienė, Utenos RVVG pirmininkė Jolita Umbrasienė ir UAB „Verslo strategija ir projektai“ direktorius dr. Vytautas Mickus.

Patikinimas dėl dokumentų rengimo ir numatomo Administravimo taisyklių keitimo. Tiek pirmojo, tiek antrojo susitikimo metu buvome patikinti,  kad trūkstami dokumentai rengiami,  o  dėl mūsų išsakytų  kitų problemų, kurios trukdo  vietos veiklos grupėms įgyvendinti VPS taip, kaip jos buvo patvirtintos, rengiami Administravimo taisyklių pakeitimai.

Nuotrauka iš Joniškio VVG archyvo

Utenos regiono vietos veiklos grupė