GYVENIMO PRASMĖ – TAUTINIO GYVENIMO GELMĖSE

Šiandien valstybiniu lygmeniu garsiai kalbama apie tautines vertybes. Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo dieną vasario šešioliktąją, verta pasitikrinti ar Utenos krašto gyventojams ir mūsų krašte veikiančioms organizacijos yra svarbios tautinės vertybės.

Utenos regiono vietos veiklos grupės patikra. Patikrai atlikti Utenos regiono vietos veiklos grupė vasario 10 dieną į susitikimą – penktadieninę diskusiją pasikvietė kompetentingą žmogų – profesorę, tautotyrininkę Oną Voverienę.Skaityti toliau…

DĖL STRINGANČIO VPS ĮGYVENDINIMO BUVO DISKUTUOJAMA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOJE

Utenos regiono vietos veiklos grupė yra pilnai pasirengusi įgyvendinti vietos plėtros strategiją ( VPS). VPS   pradėta įgyvendinti nuo 2016m. rugpjūčio 12d. kai su Nacionaline mokėjimo agentūra  buvo pasirašyta paramos sutartis. Tačiau dirbti pilnu tempu trukdo, nepilnai parengtos metodikos bei pavyzdiniai dokumentai, kurių laukiame iš Žemės ūkio ministerijos bei Nacionalinės mokėjimo agentūros.

Du susitikimai. Problemų, kurios trukdo sėkmingam VPS įgyvendinimui, aptarimui   vasario 7 d.  Žemės ūkio ministerijoje vyko net du susitikimai. Pirmasis su ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktore Vilma Daugaliene. Antrasis su ministru Broniumi Markausku.

Susitikimuose dalyvavo: Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė, projekto administratorė Rimantė Misiūnienė, Utenos RVVG pirmininkė Jolita Umbrasienė ir UAB „Verslo strategija ir projektai“ direktorius dr. Vytautas Mickus.

Patikinimas dėl dokumentų rengimo ir numatomo Administravimo taisyklių keitimo. Tiek pirmojo, tiek antrojo susitikimo metu buvome patikinti,  kad trūkstami dokumentai rengiami,  o  dėl mūsų išsakytų  kitų problemų, kurios trukdo  vietos veiklos grupėms įgyvendinti VPS taip, kaip jos buvo patvirtintos, rengiami Administravimo taisyklių pakeitimai.

Nuotrauka iš Joniškio VVG archyvo

Utenos regiono vietos veiklos grupė

SUSITIKIMAS SU PROFESORE ONA VOVERIENE

Kviečiame į susitikimą – penktadieninę  diskusiją su profesore, tautotyrininke, Lietuvos moterų lygos pirmininke, habil. dr. Ona Voveriene, kuris vyks vasario 10 d. (penktadienį) 16:00 val., Taikos g. 6 (Utenos regiono vietos veiklos grupės galerijoje Menų kamara). Susitikimo metu  profesorė papasakos apie  aktyvią  savo mokslinę , visuomeninę veiklą, pristatys savo išleistas knygas.

Trumpai apie profesorę  Oną Voverienę

Ona Voverienė (g. 1938 m. birželio 17 d. Raseiniuose) – lietuvių mokslininkė, profesorė, habilituota socialinių mokslų daktarė.

Ona Voverienė yra daugelio mokslinių straipsnių autorė, bibliometrijos pradininkė buvusioje Sovietų Sąjungoje, pagarsėjusi savo skelbiamais citavimo indeksais mokslinėje literatūroje. Profesorė aktyviai dalyvauja visuomeninėje ir politinėje veikloje: yra Lietuvos moterų lygos pirmininkė, Tėvynės sąjungos buvusi narė, kandidatavo į Seimą, 1997 m. pripažinta Pasaulio moteris, 2006 m. už publicistinę kūrybą apdovanota Vengrijos Respublikos valstybiniu apdovanojimu. 2007 m. pirmoji Tado Daugirdo premijos laureatė.

Maloniai laukiame susitikime- penktadieninėje diskusijoje.

Utenos regiono vietos veiklos grupė

 

TARP JUBILIEJINĖS KONTAKTŲ MUGĖS DALYVIŲ BUVO IR UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS ATSTOVAI

Kontaktų mugė Vilniuje. Sausio 27 d. Vilniuje įvyko jubiliejinė, jau dešimtoji, Finansų ministerijos organizuota Europos Sąjungos (ES) fondų projektų kontaktų mugė. Renginys, kaip ir kasmet, pritraukė daugiau nei 300 dalyvių − 2014–2020 m. finansinio laikotarpio projektų vykdytojų bei ekonominių-socialinių partnerių. Ypatingas dėmesys šiemet skirtas inovatyvius verslus ES lėšomis kuriantiems projektams aptarti.

Tokie susitikimai gyvybiškai svarbūs. Pasak finansų viceministrės Loretos Maskaliovienės, džiugina tai, kad šiais metais kontaktų mugėje pavyzdžių bei įkvėpimo galime semtis ne tik vieni iš kitų, bet ir iš užsienio partnerių bei projektų, sulaukusių tarptautinio įvertinimo. Tokie susitikimai gyvybiškai svarbūs, jie atveria platesnes galimybes ES investicijų projektų vykdytojų bendruomenei keistis patirtimi, aptarti projektų įgyvendinimo metu kylančias problemas ir ieškoti jų sprendimo būdų.Skaityti toliau…

2017 m. sausio 30 d. įvyko UTENOS REGIONO VVG VALDYBOS POSĖDIS

2017 m. sausio 30 d. įvyko Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Valdybos nariams buvo pristatyta vietos plėtros strategijos “Utenos rajono dvisektorė strategija 2016 – 2023 m” ataskaita už 2016 metus. Buvo peržiūrėti visi punktai, veiksmai susiję su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu. Taip pat buvo diskutuojama ir siūlomą dėl vietos plėtros strategijos “Utenos rajono dvisektorė strategija 2016 – 2023 m.” papildomų atrankos kriterijų, kurie yra reikalingi rengiant kvietimo vietos projektams dokumentaciją. Aptarti kiti einamieji klausimai.

Utenos regiono VVG informacija,

Vido Bražėno nuotraukos

UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDIS

Kviečiame dalyvauti 2017 m. sausio 30 d. (pirmadienį) 15.30 val. Utenos regiono vietos veiklos grupės biure, Taikos g. 6, Utena organizuojamame Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos posėdyje

Darbotvarkė:

1.Dvisektorės VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.

2.Dėl Vietos projektų atrankos kriterijų pristatymo ir siūlymų juos papildyti.

3.Einamieji klausimai.

                                                       Kviečiame visus valdybos organo narius aktyviai dalyvauti!

KVIEČIAME Į LAIMOS AŠAKAITĖS FOTOPARODĄ „FESTIVALIO „MOZAIKA” AKIMIRKOS” BEI Į SUSITIKIMĄ SU AUTORE

Fotoparodos pristatymas ir susitikimas su autore Laima Ašakaite įvyks sausio 24 d. 17 val. Utenos regiono vietos veiklos grupės galerijoje Menų kamara (adresu: Taikos g. 6, Utena).

Fotoparodą  galite aplankyti darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. Ji vyksta nuo  sausio 20 d. iki vasario 24 d.

Pasak fotoparodos autorės, Tarptautinis gatvės teatrų festivalis jau 11 metų džiugina savo ryškiais, spalvingais pasirodymais. Per tą laiką sukauptas bagažas ne tik prisiminimų, kontaktų, bet ir nuotraukų, todėl kilo natūrali mintis, kad pats laikas pasidalinti jomis, surengiant parodą. Šiais metais nerengėme Tarptautinio gatvės teatrų festivalio „Mozaika”. Pertrauką tarp festivalių užpildome prisiminimais užfiksuotais nuotraukose. Apžiūrėję parodą atsakykite ar norėtumėte, kad „Mozaika” būtų tęsiama?

Skaityti toliau…

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

2017 m. sausio 17 d. Utenos rajono savivaldybėje lankėsi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ekspertai. Vizito tikslas – susipažinti su Utenos rajono viešojo administravimo sistema, paslaugų kokybe, miesto infrastruktūra, įvertinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija – 35 valstybes vienijanti tarptautinė organizacija, besivadovaujanti atstovaujamosios demokratijos ir laisvosios rinkos ekonominiais principais. 2015 m. Lietuva pakviesta pradėti derybas dėl narystės šioje organizacijoje.

Skaityti toliau…