UTENOS REGIONO VVG DARBUOTOJOS DALYVAVO NMA KONFERENCIJOJE “LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014 – 2020 m. PROGRAMOS PRIEMONĖS “LEADER PROGRAMA” ĮGYVENDINIMO AKTUALIJOS”

Spalio 24 d. Vilniuje įvyko Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuota konferencija „Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos priemonės „Leader programa“ įgyvendinimo aktualijos“, kurioje dalyvavo Utenos regiono VVG administracijos darbuotojos: Jolita Umbrasienė, Edita Rukšytė ir Rimgailė Garunkšnienė.

Į renginį buvo pakviestos dalyvauti visos Lietuvos VVG. Renginio dalyviams buvo skaityti keli aktualūs pranešimai. Konferencijos metu buvo apžvelgta vietos plėtros strategijų administravimo aktualijos, atkreiptas dėmesys į dažniausiai daromas projektų vykdytojų klaidas įgyvendinant strategijas, atsakyta į dažniausiai kylančius pareiškėjų klausimus pateikus paraišką ar įgyvendinant projektą.

Kita dalis buvo susijusi  su galimais rizikų padaryti pažeidimą atvejais įgyvendinant projektus – sukurtas dirbtines sąlygas ir kt., dalinosi žiniomis, kas yra pažeidimas, kaip jį identifikuoti, ką daryti jį identifikavus bei kaip minėtų pažeidimų išvengti.

Taip pat buvo aptarta itin aktuali pirkimų tema, pristatytas pirkimų vykdymas tiek pagal įstatymą, tiek pagal taisykles, buvo aktyviai diskutuojama pirkimo derinimo, išankstinio projektų vertinimo klausimais.

Atsakymus į susirinkusiesiems rūpimus klausimus teikė ir kiti NMA atstovai, taip pat kolegos iš Žemės ūkio ministerijos – žemės ūkio ministro patarėjas Dalius Žilinskas, Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Ilona Javičienė.