UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDIS

Kviečiame dalyvauti 2017 m. rugsėjo 26 d. (pirmadienį) 15.30 val. Utenos regiono vietos veiklos grupės biure, Taikos g. 6, Utena organizuojamame Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos posėdyje.

Darbotvarkė:

1.Dėl Utenos regiono VVG vietos plėtros strategijos “Utenos rajono dvisektorė strategija 2016-2023 m.” įgyvendinimo.

2.Dėl delegavimo į konferenciją Estijoje.

3.Dėl regioninio ir tarptautinio projektų pristatymo.

4.Einamieji klausimai.

                                                       Kviečiame visus valdybos organo narius aktyviai dalyvauti!