UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDIS

Kviečiame dalyvauti 2017 m. kovo 13 d. (pirmadienį) 14.00 val. Utenos regiono vietos veiklos grupės biure, Taikos g. 6, Utena organizuojamame Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos posėdyje.

Darbotvarkė:

1.Dėl URVVG dalyvavimo steigiant naują žuvininkystės vietos veiklos grupių tinklą.

2.Dėl administracijos darbuotojo delegavimo į tarptautinį seminarą Latvijoje.

3.Dėl administracijos dviejų darbuotojų delegavimo į LINC 2017 konferenciją, Liuksemburge.

                                                       Kviečiame visus valdybos organo narius aktyviai dalyvauti!