UŽBAIGTŲ VIETOS PROJEKTŲ METINĖS ATASKAITOS UŽ 2016 m.

Iki š. m. balandžio 28 d. paramos gavėjai įgyvendinę vietos projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos krypties “LEADER metodo įgyvendinimas” Utenos regiono VVG strategiją “Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas”, per 4 (keturis) mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus, turi pateikti užbaigtų vietos projektų metines ataskaitas.

Minėtos ataskaitos teikiamos projekto kontrolės laikotarpiu – 5 (penki) metai po vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo arba, jei tokia nebuvo sudaryta, nuo sprendimo dėl lėšų vietos projektui įgyvendinti skyrimo patvirtinimo.

Užbaigtų vietos projektų metinės ataskaitos priimamos Utenos regiono vietos veiklos grupės administracijoje darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. adresu: Taikos g. 6 , Utena.

Iškilus klausimams maloniai kviečiame kreiptis tel.: 8 389 72765; +370 677 98859 arba el. paštu: utenosvvg@gmail.com.