VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ TINKLO VALDYBOS POSĖDIS KAUNE

Vasario 22 dieną Utenos regiono vietos veiklos grupės administravimo vadovė Jolita Umbrasienė dalyvavo VVG tinklo valdybos posėdyje, surengtame Aleksandro Stulginskio universiteto IV rūmuose, Akademijoje, Kauno rajone.

Posėdžio metu buvo svarstomi klausimai susiję su bendradarbiavimo taisyklių, Vietos projektų, administravimo taisyklių, Vietos plėtros strategijų administravimo taisyklių pakeitimais, Darbo vietų skaičiavimo metodika, buvo pristatyta situacija dėl bendruomeninio verslo modelio parengimo tikslingumo ir kiti einamieji klausimai susiję su VVGT narių visuotinio ataskaitinio susirinkimo sušaukimo datos nustatymu ir VVGT gautų raštų aptarimu ir kt.

Pastabos ir siūlymai bus teikiami Žemės ūkio ministerijai.

Posėdžio dalyviai aptarė VVG tinklo visuotinio narių susirinkimo sušaukimo datą, susirinkimą numatyta sušaukti balandžio 20 d.

Utenos regiono vietos veiklos grupės informacija

Nuotraukos VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorės Marijos Žiubrienės