Su kovo 8 – tąja!

 

PROFESIONALAUS MENO PARODA „VAIZDAS, MUZIKA IR KADRAI“ MENŲ KAMAROJE

Nauja paroda Menų kamaroje.  Muzikalumas, poetinės intonacijos, tyla, garsas, erdvė, šviesa – visa tai susijungia menininkės Editos Rakauskaitės darbuose, kurie pirmąjį pavasario penktadienio vakarą  buvo pristatyti meno mylėtojams Utenoje. Tą vakarą Menų kamaroje buvo išeksponuota profesionalios   menininkės Editos Rakauskaitės  tapybos, fotografijos ir koliažo darbų paroda „Vaizdas, muzika ir kadrai“.

Noras sujungti tapybą ir muziką. Parodos pristatyme dalyvavo  autorė  bei  profesionalus gitaristas Algimantas Pauliukevičius. „Vaizdas, muzika ir kadrai“ – tai bendras Editos Rakauskaitės ir  Algimanto Pauliukevičiaus  projektas, kuriame  sujungta tapyba ir muzika.  Parodos pristatyme tapybos darbai, vaizdai per projektorių bei muzika susijungė sudarydami vieną  nedalijamą visumą. Taip sukurtos vaizdo ir garso instaliacijos metu  susirinkusieji į parodą galėjo pasinerti į  garsų ir spalvų pasaulį. Kaip sako  tapybos darbų autorė Edita Rakauskaitė  buvo noras norėjo sujungti tapybą ir muziką, todėl  buvo ieškota  originalaus sprendimo, nors mes tą darome nebe pirmi, tačiau toks pasirinkimas – įdomus.Skaityti toliau…

Paroda “Ką pasėsi … 2017”

Kovo 30 – balandžio 1 d. Aleksandro Stulginskio universitete (Akademija, Kauno r.) vyks tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi… 2017“. Tai dvidešimt antroji  „Ką pasėsi…“ ir iš viso keturiasdešimt trečioji paroda rengiama Universitete.

Visų renginių, vyksiančių kovo 30 – balandžio 1 d. Aleksandro Stulginskio universitete lankymas nemokamas. Parodos darbo laikas 9 – 17 val.

Parodomos programa ir schema pridedama.

 

NETRADICINĖ VAIZDO IR GARSO INSTALIACIJA

Kviečiame pirmąjį šių metų pavasario penktadieninį vakarą praleisti muzikaliai su poetėmis intonacijomis, tyla, garsu, erdve ir šviesa.

Kovo 3 dieną (penktadienį) 17 val. kviečiame į menininkės Editos Rakauskaitės parodos jungiančios tapybą, fotografiją, muziką Vaizdas, muzika ir kadrai atidarymą bei susitikimą su autore. Drauge su parodos autore Edita Rakauskaite atvyks profesionalus gitaristas Algimantas Pauliukevičius.

Parodos atidarymas kovo 3 dieną 17 val. Menų kamaroje, Taikos g. 6, Utena.

    Visi esate kviečiame ir laukiami 🙂

Utenos regiono vietos veiklos grupė

VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ TINKLO VALDYBOS POSĖDIS KAUNE

Vasario 22 dieną Utenos regiono vietos veiklos grupės administravimo vadovė Jolita Umbrasienė dalyvavo VVG tinklo valdybos posėdyje, surengtame Aleksandro Stulginskio universiteto IV rūmuose, Akademijoje, Kauno rajone.

Posėdžio metu buvo svarstomi klausimai susiję su bendradarbiavimo taisyklių, Vietos projektų, administravimo taisyklių, Vietos plėtros strategijų administravimo taisyklių pakeitimais, Darbo vietų skaičiavimo metodika, buvo pristatyta situacija dėl bendruomeninio verslo modelio parengimo tikslingumo ir kiti einamieji klausimai susiję su VVGT narių visuotinio ataskaitinio susirinkimo sušaukimo datos nustatymu ir VVGT gautų raštų aptarimu ir kt.

Pastabos ir siūlymai bus teikiami Žemės ūkio ministerijai.

Skaityti toliau…

DVIGUBA VILUČIŲ BENDRUOMENĖS ŠVENTĖ

Vasario 10 d., Utenos regiono vietos veiklos grupė buvo pakviestą dalyvauti Vilučių bendruomenės Vilučių bendruomenės namų 10 – mečio šventėje, kuri vyko Vilučių bendruomenės namuose.

Skambėjo muzika ir eilės. Iškilmingą šventės programą pradėjo gerai nusiteikę vilutiškiai skambindami kanklėmis bei skaitydami eiles. Šventės metu koncertavo net du muzikiniai kolektyvai: Sudeikių skyriaus vokalinis moterų ansamblis „Branda“ (vadovė A. Baltuškienė) ir Duokiškio dainos mylėtojų kolektyvas (vadovė G. Dagienė).

Pirmininkė pristatė bendruomenės nuveiktus darbus. Vilučių Bendruomenės pirmininkė Nijolė Petrusevičinė dėkojo  savojo kaimo žmonėms, valdžios atstovams kad taip gausiai susirinko į tokią visai bendruomenei svarbią šventę. Pirmininkė pristatė svarbiausius bendruomenės  nuveiktus darbus. Bendruomenė gali pasigirti aktyvia veikla, gražiais projektais, jaukiais bei originaliais renginiais ir, žinoma , savo nuoširdumu.Skaityti toliau…

GYVENIMO PRASMĖ – TAUTINIO GYVENIMO GELMĖSE

Šiandien valstybiniu lygmeniu garsiai kalbama apie tautines vertybes. Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo dieną vasario šešioliktąją, verta pasitikrinti ar Utenos krašto gyventojams ir mūsų krašte veikiančioms organizacijos yra svarbios tautinės vertybės.

Utenos regiono vietos veiklos grupės patikra. Patikrai atlikti Utenos regiono vietos veiklos grupė vasario 10 dieną į susitikimą – penktadieninę diskusiją pasikvietė kompetentingą žmogų – profesorę, tautotyrininkę Oną Voverienę.Skaityti toliau…

DĖL STRINGANČIO VPS ĮGYVENDINIMO BUVO DISKUTUOJAMA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOJE

Utenos regiono vietos veiklos grupė yra pilnai pasirengusi įgyvendinti vietos plėtros strategiją ( VPS). VPS   pradėta įgyvendinti nuo 2016m. rugpjūčio 12d. kai su Nacionaline mokėjimo agentūra  buvo pasirašyta paramos sutartis. Tačiau dirbti pilnu tempu trukdo, nepilnai parengtos metodikos bei pavyzdiniai dokumentai, kurių laukiame iš Žemės ūkio ministerijos bei Nacionalinės mokėjimo agentūros.

Du susitikimai. Problemų, kurios trukdo sėkmingam VPS įgyvendinimui, aptarimui   vasario 7 d.  Žemės ūkio ministerijoje vyko net du susitikimai. Pirmasis su ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktore Vilma Daugaliene. Antrasis su ministru Broniumi Markausku.

Susitikimuose dalyvavo: Joniškio VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė, projekto administratorė Rimantė Misiūnienė, Utenos RVVG pirmininkė Jolita Umbrasienė ir UAB „Verslo strategija ir projektai“ direktorius dr. Vytautas Mickus.

Patikinimas dėl dokumentų rengimo ir numatomo Administravimo taisyklių keitimo. Tiek pirmojo, tiek antrojo susitikimo metu buvome patikinti,  kad trūkstami dokumentai rengiami,  o  dėl mūsų išsakytų  kitų problemų, kurios trukdo  vietos veiklos grupėms įgyvendinti VPS taip, kaip jos buvo patvirtintos, rengiami Administravimo taisyklių pakeitimai.

Nuotrauka iš Joniškio VVG archyvo

Utenos regiono vietos veiklos grupė

SUSITIKIMAS SU PROFESORE ONA VOVERIENE

Kviečiame į susitikimą – penktadieninę  diskusiją su profesore, tautotyrininke, Lietuvos moterų lygos pirmininke, habil. dr. Ona Voveriene, kuris vyks vasario 10 d. (penktadienį) 16:00 val., Taikos g. 6 (Utenos regiono vietos veiklos grupės galerijoje Menų kamara). Susitikimo metu  profesorė papasakos apie  aktyvią  savo mokslinę , visuomeninę veiklą, pristatys savo išleistas knygas.

Trumpai apie profesorę  Oną Voverienę

Ona Voverienė (g. 1938 m. birželio 17 d. Raseiniuose) – lietuvių mokslininkė, profesorė, habilituota socialinių mokslų daktarė.

Ona Voverienė yra daugelio mokslinių straipsnių autorė, bibliometrijos pradininkė buvusioje Sovietų Sąjungoje, pagarsėjusi savo skelbiamais citavimo indeksais mokslinėje literatūroje. Profesorė aktyviai dalyvauja visuomeninėje ir politinėje veikloje: yra Lietuvos moterų lygos pirmininkė, Tėvynės sąjungos buvusi narė, kandidatavo į Seimą, 1997 m. pripažinta Pasaulio moteris, 2006 m. už publicistinę kūrybą apdovanota Vengrijos Respublikos valstybiniu apdovanojimu. 2007 m. pirmoji Tado Daugirdo premijos laureatė.

Maloniai laukiame susitikime- penktadieninėje diskusijoje.

Utenos regiono vietos veiklos grupė