Tarptautinis seminaras „Pažangios pakrantės zonos: ŽVVG bendruomenių išteklių ir naujovių diegimas“

2019 m. balandžio 2-5 dienomis URVVG VPS administravimo vadovė Jolita Umbrasienė dalyvavo tarptautiniame seminare „Pažangios pakrantės zonos: ŽVVG bendruomenių išteklių ir naujovių diegimas“, kuris vyko Bantrio miestelyje, Airijoje. Tarptautinio seminaro organizatorius FARNET.

Seminaro tikslas – gauti žinių šiomis temomis: klimato kaitos poveikis (visuotinis atšilimas, jūros lygio kilimas, didėjantys ekstremalūs orai ir kt.): Kaip užtikrinti darnų pakrančių bendruomenių vystymąsi; gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija ir paslaugų pasitraukimas: kaip pritraukti naujus talentus, didinti užimtumą ir atgaivinti socialinį ir ekonominį vietos bendruomenės vystymąsi (novatoriškos įmonės, bendro darbo erdvės, nuotolinis darbas, bendruomenės iniciatyvos ir kt.); skaitmeninė atskirtis: kaip užtikrinti, kad žuvininkystės bendruomenės išnaudotų technologines naujoves; išmanios partnerystės (Abipusiai naudingų situacijų kūrimas tarp skirtingų interesų grupių); išmanusis išteklių naudojimas (Vietinių išteklių ir gamybos sistemų optimizavimas); išmanusis finansavimas (Pasiekus nedidelius paramos gavėjus: mikrokreditai, bendrų lėšų skyrimas); išmaniosios paslaugos (Paslaugų pritaikymas siekiant užtikrinti jų gyvybingumą: išmanūs uostai, jungiantys atokias vietoves).

Jolita Umbrasienė:

Komandiruotės metu įvykę susitikimai, aptarti klausimai

1 diena: 2019 m. balandžio 2 d., antradienis

Į seminaro vietą Airijoje Bantry miestelyje buvo skrendama per Londono ir Korko aerouostus. Korko aerouoste belaukiant kitų seminaro dalyvių ir autobuso, kuris turėjo nuvežti  į seminaro vietą, vyko žmonių su negalia organizacijos kūrybinių darbų parodos atidarymas. Parodą aerouoste atidarė Korko savivaldybės pirmieji asmenys bei už socialinę piliečių gerovę atsakingi savivaldybės pareigūnai. Jie buvo labai geranoriškai nusiteikę tiek savo piliečių atžvilgiu, tiek ir keleivių, kurie tuo metu buvo aerouoste. Buvau pakalbinta ir aš.

15.30 aerouoste susirinkus didelei grupei seminaro dalyvių autobusu  buvome nuvežti į Bantry miestelį.  Iš Lietuvos seminare dalyvavome trise: LR žemės ūkio ministerijos atstovas Tomas Keršys, asociacijos Vidmarės atstovė Rasa Stankutė ir aš. Mudvi su Rasa buvome apgyvendintos viešbutyje WESTLODGE. Šiame viešbutyje ir vyko dauguma seminaro veiklų. Apsistojus viešbutyje buvome pakviesti vakarienės, kurios metu vyko neformalus bendravimas už apvalių stalų. Lietuvos atstovai susėdome kartu su gausia delegacija iš Graikijos organizacijų. Kadangi jau iš kitų bendrų renginių buvo pažįstamų seminaro dalyvių, tai atlikti organizatorių parengtas užduotis sekėsi gerai. Taip pat smagu buvo ir neformaliai bendrauti, nes į šį seminarą buvau neformaliai kviesta ir  South žuvininkystės vietos veiklos grupės, kurios veiklos teritorija ir yra Bantry miestelis ir jo apylinkės.

2 diena: 2019 m. balandžio 3 d., trečiadienis

Po interaktyvios seminaro pradžios, jo dalyvius pasveikino Airijos žemės, maisto ir jūrų departamento direktorius, Airijos jūrų maisto plėtros agentūros atstovai, Europos komisijos atstovė, bei Bantry žuvininkystės vietos veiklos grupės atstovas. Buvo padaryti 4 įdomūs pranešimai šiomis temomis:

Seminaras buvo vykdomas naudojant Pasaulio kavinės metodą ( kai dalyviai suskirstyti į 4 grupes ir keičiasi vietomis, o pranešėjai ir ekspertai nesikeičia). Po pietų buvo dirbama prie tų pačių temų bet jau praktiniais aspektais naudojant tą patį Pasaulio kavinės metodą. Taigi dirbau visose darbo grupėse pristačiau savo šalies ir vvg patirtį šiose srityse, teikiau siūlymus ateičiai, mezgiau bendradarbiavimo ryšius. Vakare vyko iškilminga vakarienė vietovėje pavadinimu Bord Iascaigh Mhara. Skambėjo airiška muzika buvo demonstruojami airiški šokiai. Surengtų vaišių pagrindas buvo jūros gėrybės.

3 diena: 2019 m. balandžio 4 d., ketvirtadienis

Apibendrinus praeitos dienos darbą, buvo aptartas dienos darbų planas ir dalyviai pasiskirstė po pristatomus projektus. Aš pasirinkau išmaniųjų paslaugų grupės projektą: „Courtmacsherry“ bendruomenės parduotuvės įkūrimo projektą.

Projekto priešistorė:  Šimtmečius „Courtmacsherry“ turėjo  gyvas  prekybos tradicijas. Tačiau 2015 m. rugpjūčio  buvo uždaryta paskutinė parduotuvė, kurioje apsipirkinėdavo per 600 kaimo gyventojų, o vasaros sezono metu jų padvigubėdavo turistų sąskaita. Artimiausia parduotuvė buvo už 5 kilometrų.

Vietos bendruomenei toks scenarijus nepatiko ir jie nusprendė keisti situaciją. Ir kaip atsakas į paslaugų kaimo gyventojams sumažėjimą buvo įkurta parduotuvė. Pirmiausiai, 2015 m. rugsėjį buvo sukviestas bendruomenės susitikimas. Buvo apklausti visi vietos gyventojai.  Prasidėjo parduotuvės steigimo projektas. Parduotuvė buvo steigiama kaip kooperatyvas, kurio akcininkai  buvo vietinio verslo atstovai, vietos gyventojai ir atvykstantys  nevietiniai žmonės, kuriuos domino parduotuvės steigimo projektas.  Steigimo metu akcininkai  surinko 34 mln. Eurų už akcijas.

Dabar parduotuvėje yra: bakalėja, siuntinių skyrius,  vyksta vietinių produktų pardavimas,  parduodama menininkų kūrybinė  produkcija. Tose pačiose patalpose taip pat veikia turizmo biuras, yra parodų salė, knygų parduotuvė, kurioje parduodamos gyventojų suneštos knygos už simbolinę 1- 2 eurų kainą.

Akcininkai sutiko, kad parduotuvės pelnas bus grąžintas bendruomenei. Taigi dabar bendruomenė turi savo vietinį lėšų šaltinį ir remia vietos projektus ir renginius tokius kaip:

  • Jūros maisto festivalis,
  • Nacionalinės mokyklos žaidimų aikštelė,
  • Máire Ní Síthigh – Rudeninė mokykla,
  • Foróige jaunimo klubas,
  • „Strand“ lenktynės,
  • Specialios olimpinės žaidynės Clonakilty,
  • Šv. Patriko dienos žemės ir jūros paradas,
  • Metinis uosto festivalis,
  • Courtmacsherry buriavimo klubas,
  • Barryroe vyresnio amžiaus piliečių organizacijas ir kt.

Pasibaigus pristatymams įvyko seminaro užbaigimo sesija ir seminaro dalyviai išvyko lankyti vietos projektų.

Apžiūrėtos vietovės ir  vietos projektai:

Whiddy sala: mokyklos namų renovacija ir sertifikuotas maršrutas  „Bantry Blue Way“

Į šiaurės vakarus nuo Bantry mieselio yra Whiddy sala į kurią kėlėmės keltu. Šiandien saloje gyvena tik 27 gyventojai. Pagrindinė ekonominė veikla saloje ūkininkavimas ir turizmas. Saloje yra  naftos saugykla.

Pirmuoju  Airijoje sertifikuotu ir patvirtintu „Bantry Blueway“ marštrutu, kuris buvo pristatytas visuomenei 2015 m.

Šiuo maršrutu pėsčiomis nužygiavome iki buvusios Whindy mokyklos. Ten mums buvo pristatytas mokyklos pastato remonto ir įveiklinimo projektas. Mokykla buvo pastatyta 1887 m. Mums buvo pristatyta mokyklos istorija iki jos renovacijos, kurią finansavo  Pietų Žuvininkystės vietos veiklos grupė, kuriai svarbu salos infrastruktūros palaikymas ir įveiklinimas bei vietos gyventojų užimtumo didinimas.

Maršruto  „Bantry Blue Way“ projektas apima ir 2007-2013 metų finansavimo laikotarpyje finansuotą projektą, kurio metu Bantry uoste buvo įrengtas  baidarių ir motorinių laivų  nuomos punktas. Šių projektų dėka yra skatintinama pažintinė turizmo  veiklą Bantry apylinkėse.  Kadangi atstumai šiame maršrute nėra dideli, todėl tiek jaunimas , tiek pagyvenę turistai gali naudodamiesi baidarėmis ir kajakais apkeliauti visą maršrutą arba jo dalį. . Į maršrutą įtraukti  ir moliuskų ūkiai, kur galima susipažinti su moliuskų augintojų darbu bei moliuskų auginimo procesu.

O moliuskų auginime yra įdarbinta per 80 žmonių, o midijų produkcija yra per 7000 tonų per metus. Moliuskų auginime naudojamos plūdės ir kita įranga  yra gaminama iš didelio tankio polietileno, todėl šie įrengimai nėra vienkartiniai. Jie yra remontuojami ir vėl naudojami gamyboje.

„Gearhies“ klasteris

Aplankėme „Gearhies“ Airijos jūrų instituto laboratoriją ir jūrų tyrimų stotį. Abi šios įstaigos dirba drauge.  Jūrų instituto fitoplanktono monitoringo laboratorija tiria toksiškų ir kenksmingų fitoplanktono rūšis. Taip pat ir  vandens kokybę jūroje, nes tai labai svarbu moliuskų augintojų produkcijai. „Bantry Marine Research Station“ tiria sritis, kurios galėtų dominti vietos žuvininkystės ir akvakultūros gamintojus. Taip užsimezga šių dviejų sektorių partnerystė.  Atliekami tyrimai dėl vietų parinkimo žuvininkystės ir akvakultūros plėtrai. Tyrinėjami dumbliai ir  numatomos jų pritaikymo galimybės žuvų ištekliams didinti, bei panaudoti žmonių maistui, bei kosmetikos pramonei. Vykdoma ir eksperimentinė gamyba: moliuskai yra apdorojami, vakumuojami, šaldomi.

Akvakultūros nuotolinė klasė

Šis inovatyvus projektas –  akvakultūros nuotolinė klasė, sužavėjo visus seminaro dalyvius. Airijos jūros gėrybių plėtros agentūra „BIM“ finansavo ir konceptualizavo sunkvežimį, kuris nuo 2018 m. vasaros keliavo po  visą Airją. Naudojant virtualiosios realybės ausines, mokiniai gali  klausytis vandenyno gelmių garsų bei taip ir sužinoti apie aplinką, kurioje lašišos  ir midijos Airijoje yra auginamos. Moksleiviams čia yra vedamos biologijos, ir geografijos pamokos.

Po išvykos organizatoriai seminaro dalyvius nuvežė į Korko miestą. Vienai nakčiai apsigyvenau viešbutyje.

4 diena: 2019 m. balandžio 5 d., penktadienis

Penktadienį iš Korko oro uosto skridome į Londoną, o iš ten sėkmingai po vidurnakčio  grįžome į Vilnių.