Pirmadieninis susitikimas Utenos rajono  savivaldybėje

Pirmadienį, birželio 17 d., Utenos regiono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojai lankėsi  Utenos rajono savivaldybėje. Pagrindinis klausimas dėl kurio buvo diskutuojama, tai dėl Utenos regiono vietos veiklos grupės įgyvendinamos vietos plėtros strategijos pirmojo prioriteto „Viešosios infrastruktūros kūrimas ir tvarkymas skatinant ekonominę, socialinę, kultūrinę veiklą Utenos rajone“ priemonės „Parama investicijoms į viešosios infrastruktūros kūrimą bei kultūros paveldo objektų atnaujinimą ir pritaikymą bendruomenės poreikiams“ (kodas LEADER-19.2- SAVA-5). Paramos suma priemonei – 235 366 eurų. Ši suma kol kas visai nepanaudota. Utenos rajono bendruomenės ne kartą skambino Utenos regiono vietos veiklos grupei, rašė Utenos rajono savivaldybei rūpindamiesi, kad šios lėšos būtų investuotos.

Susitikime buvo trumpai pristatytos verslo Vietos plėtros strategijos priemonės: „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“, „Palankių sąlygų sudarymas jaunimui ir jauniems žmonėms kurti verslą ir skatinti užimtumą kaimo vietovėse“. Vietos projektų įgyvendinimas iš šių priemonių yra gerokai sėkmingesnis. Šiuo metu vietos plėtros strategijos lėšomis įgyvendinami projektai, kuriuos įgyvendinant kuriama 10- 13 naujų darbo vietų.

Trumpai buvo pristatyti tarptautinio bendradarbiavimo projektai „Laukiniai stebuklai“ (Lietuva, Latvija, Suomija, Škotija) ir „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ (Lietuva, Latvija, Moldova, Gruzija), kurie yra įgyvendindami vietos veiklos grupės kartu su Lietuvos ir kitų šalių vietos veiklos grupėmis.

Susitikimo pabaigoje Utenos regiono vietos veiklos grupė išreiškė pageidavimą periodiškai susitikinėti su Utenos rajono savivaldybės administracijos darbuotojais, aptariant aktualius klausimus, kad sėkmingai būtų įgyvendinta Vietos plėtros strategija ir kiti bendri projektai. Savivaldybės meras Alvydas Katinas pažymėjo, kad Utenos rajono savivaldybės durys Utenos regiono vietos veiklos grupei visada atvertos.

URVVG informacija, Modesto Gadliausko nuotrauka