Meistriškumo mokymai Mažeikių rajone

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG tęsia tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“, Nr. 44TT-KE-18-3-04089-PR001, įgyvendinimą.

2019 m. liepos 9 -10 d. vyko meistriškumo kursai tema – „Ekologinių ūkių pritaikymas turizmui ir kitos paslaugos, įtakojančios turizmo plėtrą“. Mokymuose dalyvavo projekto partneriai iš Gruzijos, Latvijos ir Lietuvos.

Skaityti toliau…

Utenos regiono vietos veiklos grupė įgyvendindama tarptautinį bendradarbiavimo projektą „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ 2019 m. birželio 18-20 dienomis kartu su partneriais dalyvavo tarptautiniame verslo ir amatų seminare Latvijoje „Ekologiški/atviri ūkiai“.

Lietuvių delegaciją sudarė Utenos regiono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojai, Utenos rajono kaimo turizmo sodybų šeimininkai ir gidai, Mažeikių rajono kulinarinio paveldo atstovai, žolininkystės ir bitininkystės verslų atstovai. Seminare taip pat dalyvavo Latvijos įvairių rajonų turizmo verslo atstovai bei dvi dalyvės iš Sakartvelo, Kazbegio vietos veiklos grupės.

Skaityti toliau…

Pirmadieninis susitikimas Utenos rajono  savivaldybėje

Pirmadienį, birželio 17 d., Utenos regiono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojai lankėsi  Utenos rajono savivaldybėje. Pagrindinis klausimas dėl kurio buvo diskutuojama, tai dėl Utenos regiono vietos veiklos grupės įgyvendinamos vietos plėtros strategijos pirmojo prioriteto „Viešosios infrastruktūros kūrimas ir tvarkymas skatinant ekonominę, socialinę, kultūrinę veiklą Utenos rajone“ priemonės „Parama investicijoms į viešosios infrastruktūros kūrimą bei kultūros paveldo objektų atnaujinimą ir pritaikymą bendruomenės poreikiams“ (kodas LEADER-19.2- SAVA-5). Paramos suma priemonei – 235 366 eurų. Ši suma kol kas visai nepanaudota. Utenos rajono bendruomenės ne kartą skambino Utenos regiono vietos veiklos grupei, rašė Utenos rajono savivaldybei rūpindamiesi, kad šios lėšos būtų investuotos.

Skaityti toliau…

Projekto „Vietos amatai ir natūralūs produktai“ trečiasis informacinis seminaras

Asociacija „Menų kamara“ tęsdama vietos projekto „Mokymų ir praktinių-informacinių seminarų ciklas „Vietos amatai ir natūralūs produktai““ veiklas, 2019 m. birželio 11 d. organizavo informacinį seminarą skirtą Utenos rajono seniūnijų atstovams supažindinti su geriausia Kupiškio rajono patirtimi amatų ir natūralių vietos produktų gamybos plėtros srityje.

Skaityti toliau…

2018 m. birželio mėnesį vykstant tarptautinei konferencijai LINC-2018 Suomijoje, Utenos regiono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojai susipažino su Velso ne pelno organizacijos Menter Mon darbuotojais, kurie pareiškė norą susipažinti su mūsų pristatoma projekto idėja „Blue mounds lands“ (Mėlynųjų piliakalnių kraštas). Pasibaigus konferencijai bendravimas nenutrūko ir neužilgo, 2018 metų spalio mėnesį, organizacijos Menter Mon darbuotojai apsilankė Lietuvoje ir susipažino artimiau su Utenos kraštu (plačiau skaitykite ČIA). Nutarus tęsti bendradarbiavimą, sausio mėnesį sulaukėme kvietimo atvykti į Anglesio salą, esančią Velse. Tad 2019 m. gegužės 20 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojai Jolita, Edita ir Modestas išskrido į bendradarbiavimo vizitą.

Skaityti toliau…

Vietos amatai ir natūralūs produktai

Asociacija „Menų kamara“ įgyvendindama vietos projekto „Mokymų ir praktinių-informacinių seminarų ciklas „Vietos amatai ir natūralūs produktai““ veiklas, 2019 m. gegužės 9 ir 15 dienomis organizavo informacinius seminarus skirtus Utenos rajono seniūnijų atstovams supažindinti su geriausia Panevėžio ir Joniškio rajonų patirtimi amatų ir natūralių vietos produktų gamybos plėtros srityje.

Skaityti toliau…

Laukiniai stebuklai

Joniškio VVG kartu su Utenos RVVG, įgyvendindama tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Laukiniai stebuklai“, surengė jau keturias paskaitas apie pavasarį ir vasarą valgomus laukinius augalus. Į Joniškio rajone esančius Rudiškių kaimą du kartus ir į Juodeikių vieną kartą vyko Utenos rajono bendruomenių aktyvūs atstovai, o į Utenos rajoną, Kuktiškes jau buvo apsilankę ir joniškiečiai. Paskaitas ir praktinius užsiėmimus vedė Kristina Šilinskienė Naktižiedė.

Skaityti toliau…

Tarptautinis seminaras „Pažangios pakrantės zonos: ŽVVG bendruomenių išteklių ir naujovių diegimas“

2019 m. balandžio 2-5 dienomis URVVG VPS administravimo vadovė Jolita Umbrasienė dalyvavo tarptautiniame seminare „Pažangios pakrantės zonos: ŽVVG bendruomenių išteklių ir naujovių diegimas“, kuris vyko Bantrio miestelyje, Airijoje. Tarptautinio seminaro organizatorius FARNET.

Skaityti toliau…

Viešųjų paslaugų perdavimo gidas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 patvirtintoje 2014-2020 m. nacionalinės pažangos programoje yra numatyta, kad iki 2020 m. ne mažiau kaip 15 % savivaldybių viešųjų paslaugų turi būti perduota bendruomenėms, nevyriausybiniam ir privačiam sektoriui. Visa tai atveria naujas galimybes verslo iniciatyvoms kurti alternatyvius, tvarius sprendimus socialiniams iššūkiams spręsti.

Dalinamės VšĮ „Versli Lietuva“  viešųjų paslaugų perdavimo gidu, kuriuo kviečiame aktyviai naudotis.

Gidą rasite paspaudę šią nuorodą: Viešųjų paslaugų perdavimo gidas