URVVG visuotinis narių suvažiavimas

2019 m. vasario 21 d. vyko Utenos regiono vietos veiklos grupės visuotinis narių suvažiavimas. Suvažiavime iš 42 narių dalyvavo 25. Suvažiavimą pradėjo vietos veiklos grupės administravimo vadovė Jolita Umbrasienė, kuri visiems nariams pristatė Utenos regiono vietos veiklos grupės veiklos ataskaitą už 2018 metus. Buhalterė Rita Kraujalienė ir revizorius Audrius Remeikis pristatė finansinę bei revizoriaus ataskaitas už 2018 metus.

Suvažiavimo metu pasikeitė ir Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos sudėtis, naujais valdybos nariais buvo išrinkti Gerda Kvaselienė, Jolita Bučelienė, Edgaras Šičkus ir Dovydas Gudas.

URVVG informacija, Modesto Gadliausko nuotraukos

Parodos „Mes – Jūsų visuomenės nariai“ atidarymas

Mes – Jūsų visuomenės nariai

2019 m. vasario 5 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės „Menų kamaroje“ vyko menininko Jono Grundos parodos „Mes – Jūsų visuomenės nariai“ atidarymas.

Skaityti toliau…

Susitikimas-diskusija

2019 m. vasario 1 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojai Jolita Umbrasienė, Edita Rukšytė ir Modestas Gadliauskas dalyvavo susitikime-diskusijoje apie Vyžuonėlių dvaro perspektyvas. Skaityti toliau…

Menininko Jono Grundos parodos Utenoje „Mes – Jūsų visuomenės nariai“ atidarymas

2019 m. vasario 5 d., 16 val. Utenos regiono vietos veiklos grupės „Menų kamaroje“ vyks menininko Jono Grundos kūrybos darbų parodos „Mes – Jūsų visuomenės nariai“ atidarymas.

Skaityti toliau…

Pritarta projektui „Laukiniai stebuklai“

2019 m. Sausio 22 d. Žemės ūkio ministerijoje vyko LEADER bendradarbiavimo projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame dalyvauti buvo kviečiami ir pareiškėjai.

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė yra parengusi ir pateikusi tarptautinio bendradarbiavimo projektą Laukiniai stebuklai (#wildwonders), kurį įgyvendins kartu su partneriais iš Suomijos, Škotijos, Latvijos ir Utenos regiono vietos veiklos grupės.

Skaityti toliau…

KVIEČIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

Informuojame, kad 2019 m. sausio 14 d., 14 val. vyks Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Adresas Taikos g. 6, Utena.

DARBOTVARKĖ:

  • Utenos regiono vietos veiklos grupės (toliau – URVVG) atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės patvirtinimas.
  • URVVG vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimas pagal naują redakciją.
  • Vietos projektų, pateiktų V kvietimo pagal VPS II prioriteto priemonę „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6, atranka.

URVVG informacija

Šveicarijos Lietuvių bendruomenės fotografijų parodos „LIETUVIŲ ŠVEICARIJA“ atidarymas

2019 m. sausio 4 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės „Menų kamaroje“ vyko parodos „Lietuvių Šveicarija“ atidarymas. Į parodos atidarymą atvyko Šveicarijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Jūratė Caspersen, Rimas Sukarevičius – fotografas uteniškis, šiuo metu gyvenantis Šveicarijoje, kurio darbai taip pat puošia šią parodą ir didelis būrys fotografija besidominčių uteniškių.

Skaityti toliau…

Mažeikių ir Utenos rajonų keramikai dalyvavo keramikos meistriškumo kursuose Latvijos respublikoje

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG įgyvendindama tarptautinį bendradarbiavimo projektą „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ 2018 m. gruodžio 5-6 dienomis kartu su partneriais organizavo keramikos meistriškumo kursus Latvijos Respublikoje.

Keramikos meistriškumo kursuose dalyvavo atstovai iš Latvijos Respublikos (Saldus, Liepojos,  Ropaži, Satekos rajonų), Gruzijos Respublikos (Sakartvelo), Moldovos Respublikos.

Lietuvos delegaciją sudarė: Mažeikių rajono keramikos meistrai, amatininkai Vitalijus Baltutis, Giedrė Liaugaudė, Agneta Benaitytė-Jarošaitienė, keramikė Saulė Paulauskaitė ir Utenos rajono keramikės Vanda Valiušienė, Alė Šulcienė, Aleksandra Stasytienė.

Skaityti toliau…