UTENOS REGIONO VVG VALDYBOS POSĖDIS

Utenos regiono vietos veiklos grupė  (toliau – URVVG) š.m. sausio 30 d. 12 val. organizuoja Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos posėdį. Posėdis organizuojamas Taikos g. 6, Utena.

Preliminari posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl dvisektorės VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2022 metus patvirtinimo.
2. Einamieji klausimai.
Kilus klausimams kreiptis: el.paštu utenosvvg@gmail.com arba tel. nr. +370 677 99127.