Socialinio verslo forumas Kaniūkuose

2020 m. birželio 18 d. vyko antrasis, projekto „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“, socialinio verslo forumas. Šis forumas vyko Kaniūkų bendruomenės laisvalaikio salėje ir buvo skirtas Utenos kraštui, kuriame dalyvavo aktyvūs įvairių bendruomenių atstovai.

Prisistačius forumo dalyviams bei papasakojus apie savo veiklas, Jolita Umbrasienė, Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkė, dalyviams pristatė pranešimą „Kaip tapti socialiniu verslininku, uždirbti pinigų ir pakeisti pasaulį“, apie socialinio verslo raidą ir teisinį reglamentavimą Lietuvoje kalbėjo šio projekto vadovė Edita Rukšytė. Šio projekto būsimas veiklas pristatė projekto vykdytojas Modestas Gadliauskas. Forumo metu buvo pristatytos ir Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos paramos galimybės, tarp kurių yra ir galimybė gauti paramą socialiniam verslui. Paskutinio pranešimo metu forumo dalyviams buvo pristatyti gerieji socialinio ir bendruomeninio verslo pavyzdžiai iš Panevėžio, Pasvalio, Kupiškio, Joniškio, Radviliškio, Pakruojo, Ukmergės, Kėdainių, Zarasų rajonų.

Po pietų pertraukos forumo dalyviai dirbo grupėse, kuriose diskutavo apie rajono socialines problemas, poreikius, forumo dalyviai pasidalino problemomis su kuriomis susiduria, taip pat generavo ir pristatė idėjas, kurias būtų galima įgyvendinti Utenos rajone plėtojant socialinį verslą. Pristačius socialinio verslo plėtros sritis ir balsuojant, aktualiausia tapo „Žmogaus teisių ir lygių galimybių gynimas ir užtikrinimas“ sritis. Taip pat uteniškiams aktualios ir „Efektyvus gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas, klimato kaita“, „Pilietiškumo, patriotiškumo ugdymas“, „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga, gyvūnų globa“.

Projektą „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ įgyvendina Utenos regiono vietos veiklos grupė, projekto partneris Utenos regiono bendruomenės fondas.

 

 

Projektą finansuoja Europos socialinis fondas.

Utenos regiono  VVG informacija, Modesto Gadliausko nuotraukos