Socialinio verslo forumas Zarasų kraštui

2020 m. birželio 26 d. vyko trečiasis, projekto „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“, socialinio verslo forumas. Šis forumas vyko Samanių bendruomenės „Dvargantis“ namuose ir buvo skirtas Zarasų kraštui, kuriame dalyvavo aktyvūs bendruomenių atstovai iš Samanių, Zarasų, Baibių, Vajasiškio, Antalieptės, Dusetų, Suvieko, Salako.

Prisistačius forumo dalyviams bei papasakojus apie savo veiklas, Jolita Umbrasienė, Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkė, dalyviams pristatė pranešimą „Kaip tapti socialiniu verslininku, uždirbti pinigų ir pakeisti pasaulį“, apie socialinio verslo raidą ir teisinį reglamentavimą Lietuvoje kalbėjo šio projekto vadovė Edita Rukšytė. Šio projekto būsimas veiklas ir geruosius socialinio ir bendruomeninio verslo pavyzdžius iš Panevėžio, Pasvalio, Kupiškio, Joniškio, Radviliškio, Pakruojo, Ukmergės, Kėdainių, Zarasų, Utenos rajonų pristatė projekto vykdytojas Modestas Gadliauskas.
Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimo vadovas Arvydas Veikšra pristatė socialinių ir bendruomenių verslų pavyzdžius, kurie yra įgyvendinami Zarasų rajone ir yra finansuojami iš VVG vietos plėtros strategijos.

Taip pat veiklą ir projektus pristatė Samanių bendruomenės „Dvargantis“ pirmininkė Jūratė Buičenkienė.

Po pietų pertraukos visi forumo dalyviai išvyko į šalia Samanių esantį Kamariškių dvarą, kurio renovacija šiuo metu rūpinasi VšĮ Inovatorių slėnis, kurio atstovai taip pat dalyvavo forume ir papasakojo apie planuojamas vykdyti veiklas dvare ir teritorijoje. Inovatorių slėnis šiuo metu įgyvendina projektą „Skills LAB“, kurio tikslas per pameistrystę ir struktūruotą grupės procesą ugdyti mažiau galimybių turinčių jaunuolių socialinius įgūdžius, didinti jaunuolių ekonominį užimtumą. Savanorystės metu jaunuoliai iš Lietuvos, Latvijos, Italijos, Ukrainos, Švedijos, Airijos ir Armėnijos padeda restauruoti Antalieptės basųjų karmelitų vienuolyną ir jo aplinką, dalyvauja Kamariškių dvaro tvarkymo darbuose. Jaunuoliai dirba kartu su kvalifikuotais specialistais, amatininkais.

Antrojoje forumo dalyje dalyviai dirbo grupėse, kuriose diskutavo apie rajono socialines problemas, poreikius, forumo dalyviai pasidalino problemomis su kuriomis susiduria, taip pat generavo ir pristatė idėjas, kurias būtų galima įgyvendinti savo bendruomenėse plėtojant socialinį verslą.

Pristačius socialinio verslo plėtros sritis ir balsuojant, aktualiausiomis tapo „Efektyvus gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas, klimato kaita“, „Kultūrinė veikla ir visuomenės kūrybiškumo ugdymas“, „Socialinių paslaugų teikimas“ sritys.

Projektą „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ įgyvendina Utenos regiono vietos veiklos grupė, projekto partneris Utenos regiono bendruomenės fondas.

Projektą finansuoja Europos socialinis fondas.

Utenos regiono VVG informacija, Modesto Gadliausko nuotraukos