Apie socialinį verslą Molėtų krašte

2020 m. birželio 11 d. sėkmingai startavo projekto „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ viena iš veiklų – socialinio verslo forumas. Pirmasis forumas įvyko Bendrystės centre, kuris yra Inturkėje, Molėtų rajone.

Džiugu, kad šis socialinio verslo forumas sutraukė aktyvius rajono žmones, kurie jau yra kažką girdėję apie socialinį verslą arba jau vykdo kažkokias veiklas susijusias su socialiniu verslu.

Susipažinus visiems forumo dalyviams pirmoji savo pranešimu pasidalino Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkė Jolita Umbrasienė, kuri skaitė įvadinį pranešimą apie socialinį verslą. Apie socialinio verslo raidą ir teisinį
reglamentavimą Lietuvoje kalbėjo šio projekto vadovė Edita Rukšytė.

Savo rajono socialinio verslo pavyzdžius pristatė Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė. Tai projektai, kurie yra finansuojami iš šios vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos. Administravimo vadovė kaip geruosius pavyzdžius paminėjo šiuos vietos projektus:

  • „DRĄSIŲ KALVĖ – interaktyvus teatras pasitikėjimui ir kūrybiškumui ugdyti.“, kurį įgyvendina VšĮ „Teatriukas“, šio projekto tikslas – rekonstruoti pastatą, pritaikant ekonominės ir socialinės veiklos vykdymui, sukurti naujas darbo vietas, prisidedant prie kaimo vietovės patrauklumo didinimo ir gyvenimo kokybės gerinimo.
  • „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“, įgyvendintojas VšĮ „Arino namai“. Šio vietos projekto tikslas – suremontuoti patalpas ir įsigyti būtiną įrangą, baldus, kitas prekes veiklai vykdyti; įdarbinti mažiausiai du darbuotojus; vykdyti socialinį verslą švietimo ir prevencijos srityje, dirbant su socialinės rizikos šeimose augančiais mokyklinio amžiaus vaikais; teikiant paslaugas, susijusias su užimtumo gerinimu ir socialinių poreikių tenkinimu bendradarbiaujant su rajono įstaigomis ir įmonėmis.
  • „Mokyklos pastato Balninkuose modernizavimas pritaikant socialinių paslaugų teikimui“, įgyvendina viešoji įstaiga Universalus daugiafunkcinis centras „Kaimynystės namai“. Vietos projekto tikslas – atlikti mokyklos pastato kapitalinį remontą, jį pritaikyti socialinių paslaugų teikimui; sukurti ne mažiau kaip 4 naujas darbo vietas (3,75 etatai); vykdyti socialinį verslą sveikatos ir užimtumo srityse; teikti socialines paslaugas, susijusias su trumpalaike ir ilgalaike globa tenkinimu bendradarbiaujant su rajono įstaigomis ir įmonėmis.
  • „Gamtos ir kūrybos namų infrastruktūros sukūrimas siekiant gerinti regioninį užimtumą ir teikiamų paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms kokybę“, įgyvendina VšĮ Gamtos ir kūrybos namai. Vietos projekto tikslas – gerinti pagyvenusių žmonių fizinę ir psichinę sveikatos būklę; skatinti užimtumą.

Paskutinį pranešimą skaitė šio projekto vykdytojas Modestas Gadliauskas, kuris forumo dalyviams pristatė projekto būsimas veiklas, taip pat pasidalino geraisiais socialinio ir bendruomeninio verslo pavyzdžiais iš Panevėžio, Pasvalio, Kupiškio, Joniškio, Radviliškio, Pakruojo, Ukmergės, Kėdainių, Zarasų rajonų.

Pasibaigus pranešimams Bendrystės centro vadovė Vaida Bacenskaitė pristatė centro veiklą, supažindino su teikiamomis paslaugomis, aprodė forumo dalyviams turimas centro patalpas, sutvarkytas lauke erdves.

Po pietų pertraukos forumo dalyviai dirbo grupėse, kuriose diskutavo apie rajono socialines problemas, poreikius, galimus sprendimo būdus. Balsuojant išryškėjo dvi socialinės sritys, kuriose reikalingi pokyčiai, tai: Neįgaliųjų veiklos sąlygų gerinimas ir  galimybių laisvai judėti bei naudotis visuomenėje taikomomis paslaugomis užtikrinimas; Kultūrinė veikla ir visuomenės kūrybiškumo ugdymas.

Baigiantis forumui dalyviai džiaugėsi sužinoję apie socialinį verslą, jo pavyzdžius ir išreiškė norą dalyvauti būsimose kitose projekto veiklose.

 

Projektą „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ įgyvendina Utenos regiono vietos veiklos grupė, projekto partneris Utenos regiono bendruomenės fondas.

Projektą finansuoja Europos socialinis fondas.