VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ TINKLO SEMINARAS “PAŽANGAUS KAIMO LINK”


Vasario 4 d. Utenos regiono VVG administracijos darbuotojai kartu su vietos bendruomenių ir savivaldos atstovais dalyvavo seminare “Pažangaus kaimo link”, kurį organizavo Vietos veiklos grupių tinklas, įgyvendinant projektą „Bendra vietos veiklos grupių iniciatyvų platforma pažangiam kaimui kurti“, kuriam finansavimas skirtas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. . Seminare taip pat dalyvavo atstovai iš Anykščių, Molėtų, Zarasų, Ignalinos, Visagino.
Seminarą vedė Vytauto Didžiojo universiteto, Žemės ūkio akademijos mokslų daktarė, profesorė Vilma Atkočiūnienė.
Seminaro dalyviai buvo supažindinti su pažangių kaimų koncepcija, diskutavo, koks turėtų būti pažangus kaimas Utenos apskrityje, aptarė LEADER priemonės įgyvendinimo aktualijas, pasidalino įgyvendintų projektų patirtimi.