URVVG visuotinis narių suvažiavimas

2019 m. vasario 21 d. vyko Utenos regiono vietos veiklos grupės visuotinis narių suvažiavimas. Suvažiavime iš 42 narių dalyvavo 25. Suvažiavimą pradėjo vietos veiklos grupės administravimo vadovė Jolita Umbrasienė, kuri visiems nariams pristatė Utenos regiono vietos veiklos grupės veiklos ataskaitą už 2018 metus. Buhalterė Rita Kraujalienė ir revizorius Audrius Remeikis pristatė finansinę bei revizoriaus ataskaitas už 2018 metus.

Suvažiavimo metu pasikeitė ir Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos sudėtis, naujais valdybos nariais buvo išrinkti Gerda Kvaselienė, Jolita Bučelienė, Edgaras Šičkus ir Dovydas Gudas.

URVVG informacija, Modesto Gadliausko nuotraukos