Parodos „Mes – Jūsų visuomenės nariai“ atidarymas

Mes – Jūsų visuomenės nariai

2019 m. vasario 5 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės „Menų kamaroje“ vyko menininko Jono Grundos parodos „Mes – Jūsų visuomenės nariai“ atidarymas.

Didelę parodos atidarymo dalyvių grupę pasveikino Utenos regiono vietos veikos grupės pirmininkė Jolita Umbrasienė.

Nuotaikingai parodos atidarymo dalyvius pasveikino ir sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Utenos viltis“ ansamblis, vadovaujamas Kazimiero Streikaus. Į parodos atidarymą taip pat atvyko ir Visagino Europe Direct informacijos centro vadovė Indrė Gruodienė, kuri pristatė menininko parodą, šis centras yra vienas iš parodos organizatorių.

Visus parodos dalyvius pasveikino ir Visagino socialinės globos namų direktorė Vida Meškėnienė, Utenos socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja Vilma Bikerienė, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Utenos viltis“ pirmininkė Aldona Vėbrienė.

Pačią parodą pristatė ir pats parodos autorius menininkas Jonas Grunda, kuris kartu su Indre Gruodiene padovanojo visiems dalyviams muzikinį kūrinį. „Mes – Jūsų visuomenės nariai“ – tokiu pavadinimu menininkas pristatė žmonių su proto ir psichikos negalia portretų parodą. Šie žmonės gyvena Visagino socialinės globos namuose. Įstaigą ir jos gyventojus palies pertvarkos procesas, todėl svarbu, kad jau šiandien visuomenė būtų informuota ir pasiruošusi tolerantiškai priimti šiuos žmones.

Parodoje dalyvavo Visagino socialinės globos namų gyventojai, kurių portretus menininkas įamžino, Utenos socialinės globos namų gyventojai, bendrijos „Utenos vilties“ nariai, Utenos miesto ir rajono gyventojai.

Viena iš globos namų gyventojų Pranutė „Menų kamarai“ padovanojo 5 metrų ilgio girliandą, kuri yra padaryta iš saldainių popieriukų.

Parodą taip pat puošia ir keli Visagino socialinės globos namų gyventojo Konstantino Poltorackio darbų.

Parodos atidarymą tęsė „Utenos vilties“ ansamblio koncertas, kurio metu besivaišindami arbata bei naminiais kepiniais bei užkandžiais dalyviai galėjo apžiūrėti visus paveikslus, pabendrauti vieni su kitais.

Daugiau apie parodos autorių

Menininkas Jonas Grunda prieš pusmetį pradėjo dirbti Visagino socialinės globos namuose užimtumo specialistu. Pirmomis darbo dienomis globos namų užimtumo centre eksponavo savo kūrybos darbų parodą. Gyventojai iš karto susidomėjo Jono kūryba, mielai su juo bendravo ir pradėjo drauge gaminti įvairius darbelius bei suvenyrus. Nuoširdus, nedviprasmis bendravimas menininką įkvėpė kūrybai – piešti gyventojų portretus. Pozuodami gyventojai jausdavosi reikalingi, pasipasakodavo savo likimus. Taip atsirado Edmundo, Pranutės, Natašos, Kąstyčio ir kitų portretinės istorijos.
„Piešdamas stengsiuosi, kad būtent turinio grožis suteiktų gyvybės, šviesos gyvenime. Ir visai nesvarbu, kiek ta forma yra pažeista. Visada galima matyti tą žiburį“, – apie ryšį su globos namų gyventojais pasakoja menininkas Jonas Grunda.
Jono Grundos skulptūros puošia Aukštaitijos nacionalinio parko teritoriją, Ignalinos miesto aikštę, Lietuvos dvarus. Ignalinoje menininkas yra įkūręs privačią galeriją „Skaptukas“.

Autorius apie save:
Gimiau Ignalinoje, nei per anksti, nei per vėlai – gruodžio 15-ąją, 1961 metais.
2002 – 2005 – Vilniaus dailės akademija – perkvalifikavimo studijos, dailės specialybės mokytojas. Esu Lietuvos Dailininkų Sąjungos narys. Parodose savo darbus pristatau nuo 1980-ųjų metų.

Jono Grundos paroda „Mes – Jūsų visuomenės nariai“  Menų kamaroje (Taikos g. 6) veiks iki kovo 5 d.

Kas yra horizontalieji principai?

Rengdami vietos plėtros strategiją, joje nusimatėme horizantaliuosius principus ir prioritetus. Tokius, kaip kultūra, darnus vystymasis, lygios galimybės ir nediskriminavimas.

Kad tai nėra tušti  plepalai ar bereikšmiai žodžiai,  liudija nevienadienė organizacijos kryptinga veikla, o taip pat ir šios parodos surengimas, atidarymas ir eksponavimas.

Horizontalusis principas – kultūra pasireiškia konkrečiais veiksmais surengus parodą, nes Utenos regiono vietos veiklos grupė kasdieninėje savo veikloje skiria nemažai dėmesio kultūrinio švietimo tobulinimui siūlydama įvairias naujas kultūros pasiūlos visuomenei formas.

Horizontalieji darnaus vystymosi, lygių galimybių ir nediskriminavimo principai surengus parodą pasireiškia konkrečiais veiksmais: prisidedama prie socialinių klausimų padėties Utenos regione  pristatymo bei sprendimo, plečiamas tiek pačios vietos veiklos grupės, tiek kitų organizacijų narių, bei ir plačiosios visuomenės narių akiratis bei kompetencijos tvarios plėtros srityje per neįgaliųjų žmonių įtrauktį į vietos bendruomenę. Šis ir kitų panašių renginių organizavimas   ugdo socialinį solidarumą, nes  atitinka labiausiai pažeidžiamų gyventojų grupių poreikius.

URVVG informacija

Modesto Gadliausko nuotraukos