Vietos veiklos grupių susitikimas

2019 m. vasario 26 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės administravimo vadovė Jolita Umbrasienė ir viešųjų ryšių specialistas Modestas Gadliauskas dalyvavo vietos veiklos grupių susitikime, kurį suorganizavo Ignalinos rajono vietos veiklos grupė. Į susitikimą atvyko Anykščių rajono vietos veiklos grupės VPS administravimo vadovas Jurijus Nikitinas, Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ administravimo vadovė Violeta Navickienė, administratorė Janina Leišienė, finansininkė Eglė Skardytė, Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės administratorė Jūratė Buičenkienė ir viešųjų ryšių specialistė Julija Goštautaitė-Adomavičienė bei susitikimo šeimininkai ir organizatoriai Ignalinos rajono vietos veiklos grupės administravimo vadovė Ligita Smagurauskienė ir viešųjų ryšių specialistė Jelena Jusis.

Susitikimo metu dalyviai pasidalino informacija apie įvykusius bei vykstančius vietos plėtros strategijos projektų kvietimus, apie gautas paraiškas, vietos plėtros strategijos įgyvendinimo problemas.

Besibaigiant susitikimui visi pritarė bendrai idėjai, kad tokius susitikimus reiktų daryti kas tris mėnesius, tad sekantis susitikimas planuojamas gegužės mėnesį Zarasuose.

URVVG informacija, Ligitos Smagurauskienės nuotrauka