Konferencija-projektų idėjų mugė „Leader – verslui ir partnerystės plėtrai“

2018 m. lapkričio 29 d. kavinėje ABU vyko konferencija-projektų idėjų mugė „Leader – verslui ir partnerystės plėtrai“, kurią organizavo Utenos regiono vietos veiklos grupė.

Konferencija-projektų idėjų mugė vyko kaip dalis tarptautinio bendradarbiavimo projekto „LEADER verslumo ir partnerystės plėtrai“, kuris bendrai finansuojamas iš Kaimo plėtros programos 2014-2020 m. lėšų, skirtų priemonės „LEADER“ veiklos sričiai „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“.

Konferencijos-projektų idėjų mugės tikslas – propaguoti Molėtų rajono ir Utenos regiono VVG teritorijų ekonomines vertybes, pristatant Molėtų ir Utenos rajonų savivaldybių teritorijose veikiančiu verslo subjektų veiklas, sudaryti sąlygas naujų bendradarbiavimo ryšių užmezgimui su partneriais iš Lenkijos.

Konferenciją vedė ir moderavo Ričardas Diržys – psichologas, žmogiškųjų santykių ir bendradarbiavimo konsultantas.

Į konferenciją atvyko 60 dalyvių iš Utenos ir Molėtų rajonų.

Konferenciją pradėjo Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ administravimo vadovė Violeta Navickienė, kuri pristatė tarptautinį bendradarbiavimo projektą „Leader – verslui ir partnerystės plėtrai“. Vėliau Utenos regiono vietos veiklos grupės administravimo vadovė Jolita Umbrasienė plačiai pristatė Utenos regiono vietos veiklos grupės dalyvavimą tarptautinių projektų įgyvendinime. Po to konferenciją tęsė Viliaus Dranseikos (Molėtai) pasakojimas ir asmeninė patirtis iš pažintinės kelionės į Lenkiją spalio 8-11 dienomis, kurioje dalyvavo didelė Utenos ir Molėtų rajonų verslo, bendruomenių atstovų delegacija.

Apie verslo forumą Moldavijoj, kuris yra tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ dalis, konferencijos dalyviams papasakojo šiame forume dalyvavę trys Utenos rajono atstovai: Giedrius Indrašius (Užpaliai), Virgilijus Gaižauskas (Sudeikiai), Kazimieras Graužinis (Saldutiškio sen.). Po šio verslo forumo pristatymo apie verslo galimybes Kinijoje savo patirtimi dalinosi visuomeninės organizacijos „Utenos ekonomikos ir kompiuterijos klubas“ prezidentas Algis Bernotas.

Po pertraukos konferencijos dalyvių laukė praktinė veikla, kurioje visi dalyviai pasiskirstė į grupes, kuriose turėjo diskutuoti tam tikromis temomis. Buvo penkios grupės: 1. Kliūtys verslui, 2. Socialinis verslas: kas tai? Galimybės?, 3. Valdžios pagalba verslui, 4. Tarptautinių projektų vertė, 5. Vietinis bendradarbiavimas: galimybės, kliūtys. Po darbo grupėse kiekvienos grupės moderatorius pristatė pagrindines kiekvienos temos problemas, klausimus, iššūkius. Visi konferencijos dalyviai turėjo progą padiskutuoti šiais klausimais bendrai, pasidalinti savo patirtimi.

Utenos regiono vietos veiklos grupės informacija

Modesto Gadliausko nuotraukos