Tarptautinis seminaras „Žiedo uždarymas: žiedinė ekonomika žvejybos ir akvakultūros vietovėse“ Prancūzijoje

2018 m. lapkričio 20-22 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės VPS administravimo vadovė Jolita Umbrasienė dalyvavo tarptautiniame seminare „Žiedo uždarymas: žiedinė ekonomika žvejybos ir akvakultūros vietovėse“, kuris vyko Sent Žan de Liuz mieste, Prancūzijoje. Tarptautinį seminarą organizavo FARNET paramos skyrius, kuris yra Briuselyje.

Šio seminaro tikslas –  gauti žinių apie žiedinę ekonomiką: vietos vartojimo įpročius, jų keitimo galimybes, naujos produkcijos gamybą bei perdirbimą, galimybes plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą. Sužinoti apie  atliekų perdirbimą, kad  pagamintos produkcija kuo ilgiau išlaikytų savo vertę. Susipažinti su ekonominėmis veiklomis,  kurios yra skirtos žuvininkystės ir akvakultūros atliekoms perdirbti panaudojant inovatyvias technologijas.

Dalinamės vadovės ataskaita apie šį seminarą:

Seminaras prasidėjo  lapkričio  20 dieną nuo 17 val. vyko  neformalus bendravimas  ir susipažinimas su renginio dalyviais. Šios popietės metu susipažinau su seminaro dalyve iš Slovėnijos Suzana Pavlič ir su seminaro dalyviu Athanasios Kouletsos iš Graikijos. Vakare taip pat atvyko  ir  renginyje  dalyvavo Ignalinos rajono vietos veiklos atstovė Ligita Smagurauskienė.

Antroji seminaro diena – lapkričio 21 d.  Ryte manęs paprašė pagalbos Inger Bogh Bisgaard  iš Danijos padėti įrengti pristatymo stendą projektui apie perdirbamas plastmasines atliekas  panaudotas žuvininkystėje ir  surinktas iš jūros  Danijoje.  Plenariniame posėdyje išklausėme   DG MARE, FARNET,  Sant Žan de Luz regione  veikiančios ŽRVVG „Cote Basque“ atstovų  pranešimus. Pranešimai buvo įdomūs. Renginio darbotvarkę ir pranešimus galima rasti adresu: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/closing-loop-circular-economy-fishing-and-aquaculture-areas_en

Mini plenariniuose seminaro dalyviai dirbo paskirstyti į  kelias grupes. Aš dirbau 4 grupėje, kurios dalyviai išklausę teorinės dalies gavome atlikti praktinę užduotį kokia kryptimi būtų galima įgyvendinti Žiedinės ekonomikos projektą. Buvo diskutuojama apie biodujų gamybos galimybę. Po kavos pertraukos kiekvienas seminaro dalyvis turėjo progą susipažinti su dviem žiedinės ekonomikos projektais, kurie buvo įgyvendinti įvairiose ES valstybėse. Aš išklausiau ponios Inger Bogh Bisgaard pristatymą ir kitą – Claire Lemoine iš Prancūzijos Esterel  ŽRVVG pristatymą  apie restoranų atliekų panaudojimą akvakultūros auginimui. Pagrindinė  inovatyvaus bandomojo projekto mintis ir veikla- vietinių restoranų atliekų panaudojimas vabzdžiams veisti, kurie yra geras maistas akvakultūroje auginamai žuviai.  Šis procesas optimizuoja gamtinių išteklių panaudojimą. Kiti pristatymų stendai buvo apie subalansuotą išteklių naudojimą, eko – dizainą, pramonės simbiozę bei perdirbimo įrangos gaminimą. Akį patraukė  inovatyvus  produktas, kurį pristatinėjo Suomių ŽRVVG atstovai:  perdirbta žuvies oda- paruošta žaliava galanterijos gaminiams.

 Trečioji  seminaro diena – lapkričio 22 d.  Iš ryto  toliau buvo dirbama prie  bendro projekto idėjos. Buvo prieita prie idėjos rengti tarptautinį projektą Žiedinės ekonomikos plėtros tema, kadangi mūsų grupėje dirbo kolegos iš Estijos, Suomijos- šalių kurios yra labai pažengusi žiedinės ekonomikos srityje, tačiau jie taip pat sutiko, kad pirmiausiai reikia supažindinti žmones kas tai yra  žiedinė ekonomika ir kodėl ir kaip  ją reikia plėtoti. Buvo užsiminta, kad vietos veiklos grupės sekančiame programavimo laikotarpyje privalo numatyti priemones ir lėšas  kiekvienoje šalyje žiedinės ekonomikos projektų plėtrai. Sprendžiant pagal šio laikotarpio patirtį Lietuvai tai per daug  inovatyvi sritis ir nors strategijos turėtų būti  rengiamos ir įgyvendinamos iš apačios , tačiau  dalinai teko išreikšti, o dalinai pasilikti sau abejonių, ar Lietuvoje tokie procesai būtų palaikomi nacionalinės valdžios. Nes pavyzdžiui šiame finansavimo laikotarpyje yra nepalaikoma socialinio verslo plėtra. Toliau darbo grupėje buvo  identifikuojami bendraminčiai, kalbėta apie lobizmą bei diskutuota apie investicijų pritraukimą ir žiedinės ekonomikos planavimui, plėtrai bei naujų inovatyvių technologijų  įgyvendinimui.

 Po kavos pertraukos įvyko dar viena didelė darbo grupė Baltijos jūros regiono šalių bendradarbiavimas. Grupėje dalyvavo Danijos, Vokietijos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos, Olandijos  ir Lietuvos atstovai. Atstovai.  Buvo nutarta po seminaro susisiekti su visais dalyviais ir ieškoti būdų ir finansavimo tolesniam Baltijos regiono bendradarbiavimui tarp žuvininkystės ir dvisektorių vietos veiklos grupių įgyvendinant šio ir rengiant kito finansavimo laikotarpio vietos plėtros strategijas.

Po šios darbo grupės dalyviai pasiskirstė į grupes ir išvyko į Sant Žan de Luz regione įgyvendintus  ir įgyvendinamus projektus. Kompanijoje  MANTA, veikiančioje nuo 2006 metų, kur dirba įvairių šalių  mokslininkai https://e2s-uppa.eu/en/research/chairs-of-excellence/manta-marine-materials.html

Mokslininkai ruošia technologijas iš jūros produktų gaminamiems kosmetikos gaminiams, biomedicinos reikmenims, pakuotėms, dangoms (su chitinu) bei vandens valymui. Toliau lankėmės projekte  « SOLI’BâT » projekte, kuris suteikia galimybę pristatyti visuomenei perdirbtas  medžiagas iš antrinių žaliavų ir gaminius iš jų bei skatina jų pardavimus.  Tai platus spektras gaminių  skirtų bižuterijai, parfumerijai, statybos vidaus ir lauko apdailos darbams, pakavimui, buičiai. Taip pat įranga šiems gaminiams gaminti. Per projekto veiklas  jungiamos įmonės, kuriamas  marketingo tinklas, vykdomi mokymai. Projekto nauda yra įvairialypė: įmonėms nes vykdoma gamyba, savivaldybėms- sprendžiami aplinkosauginiai ir socialiniai klausimai.  Projektas turi socialinį poveikį-  sukuriamos darbo vietos žmonėms netekusiems darbo. Jau vien tuo, kad  projektą įgyvendina unikalus labai skirtingų partnerių derinys-  socialinės ekonomikos ir statybų/ gamybinis sektoriai-  jis yra inovatyvus, nekalbant apie medžiagų ir technologines inovacijas bei teigiamą poveikį aplinkosaugai ir tvariai plėtrai.    

Išvados ir pasiūlymai.

  1. Renginys buvo naudingas aktualus, nes šis finansavimo laikotarpis jau įsibėgėjęs, taigi jau reikia rengtis kitam, o apie jį buvo diskutuojama seminare.
  2. Taip pat naudinga buvo Baltijos jūros regiono šalių ŽRVVG ir dvisektores strategijas įgyvendinančių vietos veiklos grupių atstovų diskusija dėl tarptautinio bendradarbiavimo aplink Baltijos jūrą.
  3. Buvo užmegzti nauji bendradarbiavimo ryšiai, kurie  pravers rengiant  ir įgyvendinant regioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektus.

Atsivežta informacinė medžiaga ir leidiniai: Leidiniai: Farnet žurnalas su žiedinės ekonomikos aprašymu,  kompanijos Manta skrajutė bei keletas nuotraukų iš renginio.

Informacijos ir nuotraukos Jolitos Umbrasienės