Renginys apie socialinį verslą

2018 m. birželio 29 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės patalpose vyko VšĮ „NVO avilys“ organizuojamas renginys apie socialinį verslą.

Renginio metu lektoriai Monika ir Arūnas kalbėjo apie praėjusio Europos sąjungos laikotarpio gerąsias investavimo praktikas. Kaip tas praktikas galima pritaikyti kuriant socialiniu ir finansiniu požiūriu tvarius ateities projektus. Taip pat buvo aptarta, kaip kuriamos gerosios socialinės inovacijos ar socialinis verslas. Buvo diskutuojama apie finansinio laikotarpio galimybes, kurios gali būti pasitelktos kuriant socialinius verslus ir socialines inovacijas bei kaip sukurti efektyvų santykį su vietos savivalda, kuriant ir stiprinant socialines inovacijas. Veikla vykdoma pagal projektą „Kurk lokaliai“ (Projekto Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-01-0046) finansuojamą iš Europos sąjungos socialinių fondų lėšų.

URVVG informacija, Modesto Gadliausko nuotraukos

</p><p> </p>