KVIEČIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

Informuojame, kad 2018 m. liepos 11 d., 14 val. vyks Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, adresu: Taikos g. 6, Utena.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Utenos regiono vietos veiklos grupės (toliau – URVVG) atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės patvirtinimo;
  2. Dėl URVVG vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo;
  3. Dėl I kvietimo pagal VPS priemonę „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 vietos projektų atrankos ir finansavimo iš paramos VPS įgyvendinti lėšų skyrimo.

URVVG informacija