Tarptautinė konferencija „LEADER metodo ateitis po 2020 metų“

Norint planuoti ateitį, reikia žinoti kryptį

Lietuvos ir visų kitų  Europos sąjungos  valstybių narių vietos veiklos grupės dirba įgyvendindamos LEADER metodą. Utenos regiono vietos veiklos grupė šiuo metodu įgyvendina jau trečiąją strategiją. O kadangi 2014-2020 metų  ES finansinis laikotarpis neužilgo baigsis, todėl tiek pačiai vietos veiklos grupei tiek ir kitiems dalyvaujantiems kaimo plėtros procesuose yra svarbu žinoti kokia yra planuojama ateitis  po 2020 metų. Labai svarbu jau šiandien ne tik kalbėti bet ir  planuoti savo resursus periodui po 2020 metų.

2018 m. birželio 4-7 dienomis  į  Bulgariją (Albenos miestą), kuri šiuo metu pirmininkauja  ES , susirinko 22  valstybių atstovai aptarti šio metodo naudos, reikšmės ir ateities perspektyvų. Ši konferencija Albenoje  buvo  5-oji tarptautinė LEADER / BVIP metodo įgyvendinimo  aktualijoms ir perspektyvoms  skirta  konferencija.

Konferencijos dalyviai

Konferencijoje dalyvavo beveik 300 žmonių. Tai Europos Komisijos, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos, Europos regionų tarybos, kitų ES institucijų, Bulgarijos vyriausybės, ministerijų atstovai, kitų ES valstybių ministerijų, mokėjimų agentūrų, vietos veiklos grupių atstovai.

Utenos regiono vietos veiklos grupę šiame renginyje atstovavo pirmininkė Jolita Umbrasienė. Pažymėtina, kad daugiau niekas iš Lietuvos šioje konferencijoje nedalyvavo.

Konferencijoje buvo dalijamasi gerąja patirtimi ir pasiūlymais dėl tolesnio LEADER/ BVIP metodo įgyvendinimo kitame programavimo laikotarpyje, buvo aptartos vietos veiklos grupių bendradarbiavimo idėjos, įskaitant ir ne ES šalis. Kadangi  vienas iš ES pirmininkaujančios Bulgarijos prioritetų – paramos teikimo galimybės ES nepriklausančioms šalims,  į konferenciją buvo pakviesti dalyviai  ir ne iš ES. Tai Vakarų Balkanų šalių, Ukrainos, Moldovos, Gruzijos ir kitų šalių, kurioms yra įdomus ir aktualus LEADER metodas,  atstovai.

Konferencijos veiklos:

Sesija Nr. 1.

Birželio  4 d. dieną nuo 14 iki 15 val.  vyko  konferencijos atidarymas, kurio metu įvairių ES institucijų atstovai bei organizatoriai pristatė kas bus aptarta ir aplankyta  konferencijos metu.   Iki vakaro vykusioje Sesijoje Nr. 1. buvo aptarta:  Kaimo plėtros vystymo ateities kryptys: ES politinė darbotvarkė ir būsimos kaimo plėtros kryptys, kurias  pristatė Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato   ir kitų institucijų atstovai (Maria Botelho, Roman Haken, Christiane Kirketerp, Elitsa Zhivkova,), Bendrosios žemės ūkio politikos aspektus Bulgarijoje laikotarpiui po 2020 m. pristatė Bulgarijos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės ministerijos, Savivaldybių asociacijos. Leader tinklo  atstovai (Lozana Vasileva, Donka Mihailova, Neli Kadieva)  Pirmoji konferencijos darbo diena baigėsi oficialia vakariene, kur buvo galima pabendrauti neformaliai.

Sesijos Nr. 2 ir Nr. 3

Antrąją konferencijos dieną Sesijoje Nr. 2. buvo aptarta:  LEADER / BVIP dabartinė padėtis, kur pranešimus darė  ELARD / ENRD / Europos kaimo parlamento, Bulgarijos ir kitų šalių atstovai (Kristiina Tammets, Marion Eckhard, Ryszard Kaminski, Stefan Spasov. Buvo  pristatyti principo  „Iš apačios į viršų” vaidmuo (Roman Haken, Radim Sršen ) atnaujinant ES fondų sistemą ir LEADER / BVIP  ir teikti  pasiūlymai laikotarpiui po 2020 metų (Pal Hajas, François Galabrun, Radim Srsen, Alina Baba,  Kaloyan Stoychev). Buvo pristatyti LEADER / BVIP ateities planai ELARD ir Tartu deklaracijos pozicija. Vyko  dalyvių diskusijos ir  išklausyti pasiūlymai (Andrey Novakov,  Iwona Lisztwan, Galina Petrachio, Zaharii Dolomanji,  Enzo Reali, Ivana Kalaver, Neli Kadieva, Po  pietų vyko  Sesija Nr. 3.: BVIP: patirties pasidalinimas, kur buvo pristatomos galimybės LEADER  ,metodo įgyvendinimui šalyse kandidatėse iš Vakarų Balkanų, Turkijos ir kt. Taip pat Švedijos atstovai pasidalino patirtimi, kurią sukaupė įgyvendindami daugiafondes strategijas. Po sesijos vyko vietos maisto ir gėrimų paroda ir degustacija.

Vietos projektų lankymas

Trečiąją konferencijos dieną vyko  Bulgarijos VVG įgyvendinamų vietos projektų lankymas. Buvo sudaryti trys maršrutai: midijų auginimas, vietos vynininkystė ir bitininkystė. Utenos regiono vietos veiklos grupės atstovė Jolita Umbrasienė lankė  bitininkystės plėtros projektą – medus namai MIHOVI. Grupė  konferencijos dalyvių iš įvairų šalių galėjo daug sužinoti apie bitininkystę bei paragauti  rankų darbo saldumynų su bičių produktais, atsigaivinti medaus ir vaistingųjų augalų gėrimu. Buvo demonstruojama filmuota medžiaga apie bičių gyvenimą ir jų  priežiūrą.
Pietų metu su Latvijos ir Estijos atstovėmis sudarytame neformaliame „Baltijos kampe“ su konferencijos dalyviais  buvo  dalintasi patirtimi sukaupta Baltijos šalyse.  Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai  su Ukrainos atstovais. Buvo pasikeista kontaktine informacija ir suplanuotas galimas delegacijos iš Ukrainos vizitas į Lietuvą Utenos regioną.  Po pietų  grupės dalyviams buvo surengta vietinio vyno degustacija  Balčik vietovėje.

Konferencijos nauda

Pasibaigus projektų lankymui, konferencijos dalyviai susirinko į plenarinį posėdį. Po to vyko konferencijos uždarymo ceremonija. Ketvirtąją konferencijos dieną vyko  konferencijos dalyvių atsisveikinimas, po kurio visi konferencijos dalyviai išvyko.

Konferencija  „LEADER metodo ateitis po 2020 metų“ buvo naudinga, nes  ne tik  pavyko sužinoti apie LEADER metodo ateities perspektyvas  ES po 2020 metų, bet konferencijos metu buvo užmegzti  nauji  bendradarbiavimo ryšiai su  Latvijos Biedriba „Lauku partneriba Sėlija“,  Estijos MTŪ Ida-Harju Koostookoda, Bulgarijos MIG Ljubimec-Ivailovgrad, MIG Kirkovo-Zlatograd ir MIG Balčik- General Toševo vietos veiklos grupėmis, Moldavijos Pro Cooperare Regionala NGO, bei Ukrainos  žemės ūkio konsultavimo tarnybos atstovais.

Konferencijos dalyvių pranešimus galima rasti čia http://elard-eu.voog.zplus.zone.eu/what-s-going-on/news/the-future-of-leader-clld-approach-2020

Utenos regiono vietos veiklos grupės informacija, Jolitos Umbrasienės nuotraukos