Kraštiečių susitikimas Užpaliuose

Prieš maždaug porą dešimtmečių Lietuvoje prasidėjęs ir pastarąjį dešimtmetį suaktyvėjęs bendruomeninių organizacijų judėjimas neaplenkė ir Užpalių. Galima manyti, kad  tai svariai prisidėjo prie šiais metais miesteliui tekusio garbingo titulo – bendruomenė „Užpalėnų krivūlė“ tapo pagrindine projekto „Užpaliai – mažoji Lietuvos kultūros sostinė“ renginių iniciatore, organizatore ir vykdytoja. Taigi kultūrinis gyvenimas Užpaliuose reikšmingai priklauso ne tik nuo to, ką pasiūlo kultūros, švietimo įstaigos, bet ir nuo pačių gyventojų iniciatyvumo, norų ir poreikių. Apskritai Užpalių kraštas pasižymi bendruomenių gausa: be „Užpalėnų krivūlės“, yra susibūrusi Kaimynų bendruomenė, Vilutiškių bendrija, Kaniūkų krašto bendrija, Užpalėnų bendrija, Užpalių „Lions“ klubas.

Dabartinis „Užpalėnų krivūlės“ tikslas – gerinti Užpalių seniūnijos gyventojų gyvenimo kokybę, skatinti bendruomeniškumą, verslumą, iniciatyvas suburiant gyventojus bendrai veiklai, kuria saugomos senosios ir kuriamos naujos tradicijos. Bendruomenei svarbu realizuoti vietinius (intelektualinius, gamtos) išteklius, skatinti svetingumą, kūrybiškai ir kokybiškai vykdyti kultūrinę, šviečiamąją, savanorišką veiklą, saugoti ir puoselėti gamtinį ir kultūrinį paveldą. Siekiama sutelkus Užpalių seniūnijos gyventojus su socialiniais partneriais kurti patrauklią gyvenimo aplinką. Šiems tikslams pasiekti svarbi užpaliečių vienybė.

Didžiausia bendruomenės stiprybė yra aktyvūs žmonės  ir Užpalių gimnazija, kuri Užpalių kraštui reikalinga kaip oras, duona ir vanduo. Tai vienas iš pagrindinių švietimo, kultūros židinių, suteikiančių bendruomenei išskirtinumo, o miesteliui gyvybingumo ir patrauklumo.

Mažosios Lietuvos kultūros sostinės titulas – tai įpareigojimas ateičiai pradėtus darbus vykdyti toliau. Tai ir galimybė užpaliečiams tapti dar vieningesniems, o miesteliui – tapti dar labiau žinomam ir matomam. Nuostabi krašto gamta, Šventosios slėniai ir gamtos, kultūros paminklai (keletas iš jų – Užpalių piliavietė, Šv. Krokulės šaltinis, Konglomerato uolos) nepaliks nė vieno abejingo, norėsis grįžti į Užpalius vėl ir vėl. Tai įrodė Gegužės 26 dieną įvykusi  Kraštiečių šventė Užpaliuose, sukvietusi didžiulį būrį išsibarsčiusių kraštiečių ir čia gyvenančių ir dirbančių užpaliečių.

Šventė prasidėjo 10 val. krepšinio turnyru 3×3 „Užpalių krašto taurė“, Užpalių gimnazijos sporto aikštyne. Krepšininkus subūrė  Kristina ir Tadas Vaškeliai, o jiems talkino Rūta ir Remigijus Maniušiai. Medalius ir padėkos  raštus nugalėtojams ir dalyviams įsteigė Lietuvos akimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“. Užpalių gimnazijos aktų salėje  vyko kraštiečių susibūrimas, kurį vedė Užpalių seniūnas Eugenijus Keraminas. Užpalių gimnazijos bibliotekininkės Renos Šliogerienės ir jos suburtų savanorių  mergaičių Rimgailės Geleževičiūtės, Samantos Sidabraitės, Viktorijos Tamulytės dėka svečiai jautėsi laukiami. Susėdę prie staliukų ir pasivaišinę kava klausėsi Užpalių gimnazijos pradinių klasių mergaičių ansamblio atliekamų dainų vadovė Alma Pūdymaitienė ir skaitomų posmų.

Po seniūno ir gimnazijos direktoriaus sveikinimų, gimnazijos pavaduotoja Renata Gavėnienė supažindino svečius su Užpalių gimnazijos mokinių ir viso kolektyvo pasiekimais. Užpalių Garbės pilietė Nijolė Rinkevičienė pasveikinusi susirinkusius pakvietė prisidėti prie bendruomenės įgyvendinamų veiklų idėjomis, pasiūlymais ir finansiškai. Po valandos susitikimo visi svečiai ir dalyviai sugužėjo į Šv. Nikolajaus Stebukladario cerkvę, į susitikimą su  aktore Virginija Kochanskyte ir Utenos trio „Magistrai“  pasiklausyti programos „Netikėtas susitikimas su Vincu Kudirka“. Pilna cerkvė žiūrovų klausėsi Vinco Kudirkos kūrinių ir įvairių, įdomių ir negirdėtų  detalių iš jo gyvenimo. Koncertą rėmė Utenos rajono savivaldybė, o už nuostabią sakralinę erdvę norime padėkoti cerkvės šeimininkams, kurie atveria duris užpaliečiams. Šventės vedėjas Linas Brazdžionis įteikęs gėlių ir užpalietiškų dovanų svečiams, po koncerto visus pakvietė į miestelio aikštę prie Bendrystės stalo, kurio įrengimą  finansavo Lietuvos respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba.

Susirinkusiems į šventę sveikinimo žodį tarė Užpalių seniūnas Eugenijus Keraminas, kuris kartu su Utenos rajono savivaldybės administracijos  mero patarėju Gintautu Petravičiumi įteikė rajono savivaldybės atminimo ženklus, bei padėkas:  Edmundui Žiliui už Šv. Krokulės šaltinio aplinkos sutvarkymą, Viktorijai Jovarienei už paveldo saugojimą ateities kartoms, Kristinai ir Tadui Vaškeliams  už krepšinio puoselėjimą ir Užpalių krašto vardo garsinimą. Bendruomenė taip pat prisidėjo prie sveikinimų ir padovanojo visiems po unikalią dovaną puodžių karaliaus Vytauto Valiušio žiestus ąsočius.

Šventės vedėjas Linas Bražionis profesionaliai ir išradingai pristatė susirinkusiems Užpalių kraštą ir kraštietį, virtuvės šefą Deivydą Praspaliauską. Mobilioje Naisių  scenoje skambant UKC Užpalių skyriaus ansamblių „Gija“ ir „Svaja“ dainoms, vadovė Nijolė Navikienė ir kaimynių UKC Sudeikių  skyriaus moterų ansamblio „Aušrinė“ dainoms vadovė Aušrelė Baltuškienė, Deivydas pakvietė visus prie Bendrystė stalo – kur vaišino Utenos pulk.  Prano  Saladžiaus 9-osios rinktinės šiaulių virta koše, kuri buvo paskaninta tik vienam Deivydui žinomais ingredientais ir belgišku šokoladiniu pyragu su nuostabiai skania arbata. Deivydui talkino savanorės  mergaitės Rimgailė Geleževičiūtė, Samanta Sidabraitė, Viktorija Tamulytė. Prie Deivydo Praspaliausko vaišių prisidėjo ir mūsų moterys: Jūratė Juškienė su nuostabaus skonio sūriais, Alė Šulcienė ir Loreta Mešakuskienė su įvairiais skanumynais ir  Eugenijaus Keramino šeimyna duona su sviestu. Tikimės, kad Bendrystės pietūs taps tradicija suburianti užpaliečius.

Bendrystės pietų metu savanoriai Greta Šukytė ir Augustinas Kubiliūnas susirinkusius kvietė dalyvauti virtuvės šefo Deivydo Praspaliausko loterijoje. Bilietų buvo išdalinta apie 270, o laimingieji buvo tik du: viena moteris, kilusi iš kaimynų kaimo laimėjo Deivydo knygą, o kita moteris laimėjo pietus Deivydo restorane Amandus. Ačiū mūsų kraštiečiui Deivydui Praspaliauskui už Bendrystės pietus ir už jo gebėjimą suburti mus visus prie bendro stalo.

Atsisveikinus su Deivydu klausėmės nuotaikingo Naisių vasaros teatro koncerto „ Dainuosma mudu abudu“, po kurio šventės dalyvius priėmė Viktorija Jovarienė savo dvaro oficinoje. Džiugu, kad Užpaliuose daugėja vietų, kur galima kultūringai ir įdomiai praleisti laiką.

Vakare, prie Krokulėje buvo aukojamos šv. mišios. Tai unikali Užpalių krašto tradicija nuoširdžiai palaikoma parapijos klebono Jono Bučelio.

Grįžusius po šv. mišių nuotaikingai vakaronei kvietė tautinės muzikos kapela „Sutaras“, kurio koncertą rėmė Lietuvos respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba.Šventė baigėsi naktinio kino dokumentika apie Užpalius. Dokumentinius filmus demonstravo jų autorius, operatorius Vytas Juknys kartu su  Birute Minutkiene.

Šventė pavyko. Ji buvo gausi žiūrovų, nuoširdi ir pilna įvairių veiklų. Prie šios šventės organizavimo, miestelio puošimo darbų, gėlių sodinimo, Aibės parduotuvės langų valymo ir nuotraukų kabinimo, sumuštinių svečiams ruošimo ir kitų darbų prisidėjo didelis būrys užpaliečių, kuriems ir noriu padėkoti: gėlių sodinimo iniciatorei ir organizatorei Lidijai Galvanauskienei ir kitiems didesniais ar mažesniais darbais prisidėjus prie gražios šventės organizavimo darbų –  Giedriui Indrašiui, Karoliui Indrašiui, Jūratei Juškienei, Laimai Janudienė, Jovitai Jasinevičienei, Loretai Meškauskienei, Edvinui Meškauskiui,  Nijolei Navikienei, Violetai Pranaitienei, Irenai Slapšytei Raimondai Sakalauskienei, Alei ir Romui Šulcams, Rasai ir Dainiui  Širviai, Ritai Tamulieeiė, Lukui Vaškeliui. Nuoširdus ačiū mano kolegei bibliotekininkei Renai Šliogerienei už idėjas, darbus palaikymą ir pagalbą, kai jos labiausiai reikia. Prie mūsų miestelio gražinimo savo nuoširdžiu darbu prisidėjo Utenos rajono savivaldybės Teritorijų  planavimo ir statybų skyriaus specialistė Jūratė Paragytė.

Sąmoninga, savo kraštą mylinti ir puoselėjanti bendruomenė – turbūt vienas iš svarbiausių bet kurio kaimo ar miestelio gyvavimo ir augimo veiksnių, esminiai dalykai norint suburti veiklią bendruomenę yra noras dirbti ir tikėti tuo, ką darai. Tą Užpalių bendruomenė jau įrodė.

Bendruomenės „Užaplėnų krivūlė“ pirmininkė Vida Juškienė

Nuotraukos Aurelijos Juškaitės, Monikos Kubiliūnaitės​, http://utenago.lt